Gereedschappen voor Huis & Tuin

Klimrozen op de juiste manier snoeien

Klimrozen snoeien
Met het juiste gereedschap kan je bijzonder gemakkelijk klimrozen snoeien.

De bloeikarakteristieken zijn bepalend

Bij een terugkerende snoeibeurt blijven klimrozen vitaal en bloeien ze rijkelijk. Daarnaast controleer je de groei van de planten met een regelmatige snoeibeurt.

Bij het snoeien van klimrozen komt het vooral op de bloeikarakteristieken aan. Men maakt onderscheid gemaakt tussen soorten die maar één keer per jaar bloeien en andere die meerdere keren per jaar bloeien.

De eenmaal bloeiende soorten zoals bijvoorbeeld de ramblerroos snoei je maximaal één keer per jaar. De lente is hiervoor de ideale tijd. Rozen die twee keer per jaar bloeien, snoei je twee keer. Hier is het juiste moment zowel in de lente als in de zomer. Snoei deze klimrozen dan onmiddellijk na de bloei.

Vaker bloeiende soorten klimrozen

Moderne vormen van klimrozen worden ook wel "klimmers" genoemd. Ze worden drie tot vier meter hoog. Soms bereiken ze zelfs een hoogte van vijf meter. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor rozenbogen, obelisken en rankroosters. De klimmers zijn ook goed als privacyschermen. Bekende soorten klimmers zijn “Coral Down”, “Ilse Krohn Superior” en ”Zwanenmeer”.

Vaker bloeiende klimrozen hebben relatief grote bloemen die ze twee keer per jaar tonen. Ze ontwikkelen zich ongeveer van eind mei tot begin juli. Vanaf augustus kan je voor de tweede keer genieten van de bloemen. Het lijkt wel of deze soorten van mei tot aan de eerste vorst blijven doorbloeien.

De talrijke bloemen betekenen een echte krachttoer voor de klimroos. Daarom groeien de meerbloemige soorten veel zwakker dan de soorten die maar één keer per jaar hun bloemen tonen. De klimmers hebben ook vrij korte, stijve scheuten. Deze moet je vastbinden aan stevige klimhulpmiddelen.

Uit deze takken ontwikkelen de meervoudig bloeiende klimrozen hun basisstructuur. Hieruit groeien dan later de zijscheuten met de bloemen.

Bij het snoeien van deze klimrozen kort je de plant grofweg in tot deze basisstructuur. Bij het inkorten van sterkere scheuten, zal een snoeischaar met krachtondersteuning, zoals bijvoorbeeld de EasyPrune van Bosch. Dit stelt je in staat om zuivere snoeibeurten te bereiken die goed worden verdragen door de klimroos, zelfs bij sterke scheuten.

EasyPrune von Bosch
De EasyPrune snoeischaren van Bosch zijn elektrisch aangedreven. Je kan er ook heel gemakkelijk dikke takken mee snoeien.

Vaker bloeiende klimrozen in de lente snoeien

Vaker bloeiende klimrozen snoei je zoals gezegd om de plant vitaal te houden. Door te snoeien stimuleer je de plant om nieuwe scheuten aan te maken. Op deze nieuwe zijscheuten ontstaan dan de bloemen. Door regelmatig te snoeien, ontwikkelt de roos een bijzonder groot aantal bloemen.

Grijp in maart of april voor de eerste keer naar een schaar. Vervolgens kort je alle zijscheuten tot ongeveer de helft in. Je laat respectievelijk drie tot vijf ogen of vertakkingen staan.

Als de klimroos al ouder is en het onderste gedeelte kaal is, zorg dan voor de oudere scheuten om de plant te verjongen. Snoei hiervoor de oude scheuten tot juist boven de grond. Zo dun je de plant grondig uit.

Niet alle soorten verdragen deze verjonging echter even goed. Ga daarom voorzichtig te werk en maak eerst een proefsnede. Snoei hiervoor in de lente een derde van de oude, kalende takken tot net boven de grond. Als de roos dit goed verdraagt en zoals gewoonlijk weer ontspruit, kan je het volgende jaar de andere takken inkorten.

Als de plant echter gevoelig reageert, moet je de andere takken laten staan. Om ervoor te zorgen dat het kale onderste deel van de roos er niet lelijk uitziet, plant je eenvoudig een lage soort struikrozen onder de roos. Hiermee worden de kale plekken bedekt en heb je nog meer bloemen in de tuin.

Klimrozen verjongen
Je snoeit oudere scheuten van de klimroos tot net boven de grond. Hiermee verjong je de plant. ©MSG/Folkert Siemens Produktion: Wolfgang Bohlsen

Vaker bloeiende klimrozen in de zomer snoeien

Met de snoeibeurt in de zomer verhoog je vooral de bloemprestatie. Neem hiervoor verdorde bloemen of bloemtrossen weg. Snoei met de snoeischaar onder de bloem, net boven het eerste volledig ontwikkelde blad. Zo steekt de roos geen energie in de zaadvorming en ontwikkelt ze in plaats daarvan nieuwe bloemen.

Als de eerste bloei in juni voorbij is, kort je alle uitgebloeide scheuten in. Snoei ze bij tot een gezond oog. Meestal betekent dit dat je ongeveer twee derde van de scheut wegneemt. De snede moet ongeveer de dikte van een potlood hebben.

In het onderste derde van de rozen ontstaan soms nieuwe scheuten. Deze laat je staan en bind je horizontaal vast aan de rankhulp. Dit is belangrijk als je de roos later wilt verjongen. Vervolgens leid je de oude takken af ​​naar deze jonge scheuten.

Eenmaal bloeiende soorten klimrozen

Bloesems aan de klimroos
Snoei na de eerste bloei in juni de uitgebloeide scheuten van de klimroos. Je kan goed twee derde van de lengte verwijderen. ©Flora Press/Annette Lepple

De soorten klimrozen die maar één keer per jaar bloeien, worden ook wel "Rambler" genoemd. Afhankelijk van de soort kunnen ze wel tien meter hoog worden. Hun scheuten zijn bijzonder buigzaam en vele meters lang. Hiermee klimt de plant op oude bomen, hekken, pergola's en andere rankhulpen.

Ramblerrozen vormen geen basisstructuur zoals de vaker bloeiende soorten. De groei is daardoor veel wilder en verwarder.

De bloemen van de Ramblerrozen zijn vrij eenvoudig en vrij klein. Maar ze vormen zich in zo'n groot aantal in weelderige tuilen dat er nauwelijks iets van de klimrozenblaadjes te zien is. De geur van deze soorten is heel zacht.

Ramblerrozen hebben zich ontwikkeld uit wilde rozen. Net als deze vormen Ramblerrozen nieuwe scheuten vanaf de basis. Ze ontwikkelen heldere rozenbottels in de herfst.

Ramblerrozen hebben een enorme kiemkracht. Dit komt ook door het feit dat ze maar één bloem per jaar tonen en dus geen kracht voor een tweede hoeven te besparen. Bekende soorten van de eenmaal bloeiende klimrozen zijn “New Dawn”, “Vlammendans” en “Bobby James”.

Eenmaal bloeiende klimrozen snoeien

Ramblerrozen hebben over het algemeen geen regelmatige snoeibeurt nodig. Zelfs zonder regelmatig te snoeien, ontwikkelen ze veel bloemen aan de zijscheuten van het voorgaande jaar. Dit is in zoverre praktisch omdat de bovenste delen van de zeer hoge planten alleen met een ladder kunnen worden bereikt en je daarom wat moeite moet doen om ze te snoeien.

Je kan de roos het beste met rust laten totdat deze de ruimte in de tuin heeft ingenomen die je ervoor had ingepland. Snoei geen lange scheuten af, maar bind ze vast in een boog met plantendraad of bast. Hoe meer horizontaal de scheuten worden geplaatst, hoe overvloediger de roos zal bloeien.

Pas na vijf tot zes jaar staan reik je naar de snoeischaar bij de eenmaal bloeiende klimrozen. Bij deze soorten hoef je geen basisstructuur te laten staan. Snoei gewoon hier en daar om de twee tot drie jaar een oudere scheut net boven de grond. Ook hier helpt bij sterkere scheuten een elektrisch aangedreven snoeischaar, zoals de EasyPrune van Bosch. Vervolgens trek je de gesnoeide scheut uit de verwarde takken.

Verwijder bij deze soorten ook alleen de scheuten die storen of die de plant te dicht doen lijken. Als scheuten elkaar kruisen of schuren, of als één van hen ziek is, snoei dan ook deze delen van de klimroos. Zo verjong je de plant.

Als je Ramblerroos te krachtig wordt, kort je de uitgebloeide scheuten volledig in. Net boven de grond is de juiste plek voor de snede.

Je kan uitgebloeide zijscheuten met twee derde inkorten. Er zullen dan echter minder rozenbottels worden gevormd. Wil je er geen afstand van doen, dan laat je de scheuten groeien.

Sommige soorten Ramblerrozen ontwikkelen kort voor de bloei meerdere lange, bijzonder dunne scheuten. Ze hebben geen bloemen. Men noemt deze scheuten ook wel “hengels”. Je snoeit deze tot twee of drie paar ogen terug.

Overigens houden rozen er over het algemeen van om keer op keer op natuurlijke wijze te worden bemest. Bijv. door nieuwe compostaarde of humus. Je kan hier zien hoe je zelf het goud van de tuin kunt creëren.

Rozen snoeien
Houd je rozen in de tuin in vorm door regelmatig te snoeien. Zo zien ze er aantrekkelijk en verzorgd uit. ©MSG/Martin Staffler
Tip
Klimrozen op de juiste manier snoeien
Klimrozen moet je regelmatig snoeien. Wanneer en hoe vaak je echter naar de schaar grijpt, hangt van de soort af. Hier kom je alles te weten wat je moet weten over het snoeien van klimrozen.