Gereedschappen voor Huis & Tuin

Technische specificaties van elektrische gereedschappen

De producten van Robert Bosch Power Tools GmbH worden volgens hoge kwaliteitsnormen en in overeenstemming met de algemeen erkende regels van de techniek ontwikkeld en geproduceerd. De technische gegevens en functies van onze producten worden tijdens de ontwikkeling en serieproductie met behulp van statische methodes regelmatig gecontroleerd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de producten zoveel mogelijk aan onze kwaliteitsnormen en aan de verwachtingen van de gebruikers voldoen.

Het is echter normaal dat de werkelijke prestaties van een elektrisch gereedschap van machine tot machine variëren. De specifieke toepassing van een gereedschap en omgevingscondities hebben een belangrijke invloed. De respectieve technische gegevens, bijv. op verpakkingen en in gebruiksaanwijzingen, betreffen gemiddelde waarden en hebben betrekking op de producten en hun accessoires in nieuwe staat. Hieronder staat bij wijze van voorbeeld een overzicht van de belangrijkste invloedsfactoren op de werkelijke prestaties van een elektrisch gereedschap wat betreft de toepassing en de omgevingscondities.

Waarschuwing
TYPISCHE SYMBOLEN EN WAARDEN
kunnen afhankelijk van het model anders zijn

Acculooptijd

Acculooptijd
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De acculooptijd van onze accumachines is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv.

 • het extern toegepaste belastingprofiel dat afhankelijk is van
  • materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijvoorbeeld hoogte en dichtheid van gras, dichtheid van hout, …)
  • afmetingen van het werkstuk (bijvoorbeeld volume van banden, diameter en lengte van schroeven, …)
  • werktechnieken en werksnelheid (bijvoorbeeld de kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend, of de bewegingssnelheid en overlappende banen bij het grasmaaien of heggen snoeien)

De langste looptijd kan typisch worden bereikt onder onbelaste condities.

 • omgevingstemperatuur – optimale accuprestaties kunnen in het bereik van 15 tot 25°C worden bereikt. Bij lage temperaturen worden de beschikbare looptijd en het beschikbare vermogen van een accu verminderd.
 • status van accu: de capaciteit van een accu is sterk afhankelijk van de levensduurhistorie, bijvoorbeeld ouderdom, aantal oplaadcycli, manier van opladen (snel/langzaam), oplaadniveaus (altijd bij “leeg” of zelfs bij diepontlading kan de accucapaciteit na verloop van tijd verminderen).

 

Oplaadduur

Oplaadduur
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De oplaadduur van onze accu's is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • oplaadstatus van accu voordat het opladen begint
 • omgevingstemperatuur
 • status van de accu: capaciteit (neemt af gedurende de levensduur van de accu) evenals de levensduurhistorie, bijvoorbeeld het aantal oplaadcycli, manier van opladen (snel, langzaam), oplaadniveaus (altijd bij “empty” of zelfs bij diepontlading kan de accucapaciteit na verloop van tijd verminderen).

 

Boorprestaties

Boorprestaties
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De boorprestaties van onze elektrische gereedschappen zijn afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • type, kwaliteit & toestand van de boren passen bij de toepassing

 • diameter van boor, afhankelijk van het soort materiaal

 • extern toegepast belastingprofiel, dat ook afhankelijk is van materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijv. hardheid en dichtheid), boordiameter, boordiepte enz.

 • rotatiesnelheid: gebruik stand 2 en volle kracht voor volle snelheid; voor een langere levensduur van het gereedschap raden wij af om continu met halve kracht te werken

 • werktechnieken, bijv. kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend

 • accutype en oplaadstatus

 

Schroefprestaties

De schroefprestaties van onze elektrische gereedschappen zijn afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • extern toegepast belastingprofiel, dat ook afhankelijk is van materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijv. hardheid en dichtheid), afmetingen van de schroeven enz.

 • type, kwaliteit & toestand van

  • bits (passen bij de toepassing)

  • schroeven (voldraad/deeldraad, koptype, coating, kwaliteit, enz.)

 • rotatiesnelheid (gebruik stand 1 voor een hoger zacht draaimoment)

 • accutype en oplaadstatus

 • werktechnieken, bijv. kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend

 

Zaag-, frees- en slijpprestaties

Zaag-, frees- en slijpprestaties
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De zaag-, frees- en slijpprestaties van onze elektrische gereedschappen zijn afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • type, kwaliteit & toestand van accessoire (keuze van het juiste blad, bit,…)
 • extern toegepast belastingprofiel, dat ook afhankelijk is van materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijv. hardheid en dichtheid), afmetingen van het accessoire, zaag-/slijpdiepte enz.
 • goed bevestigd(e) werkstuk/machine – bijv. geen trillingen bij het werken met een decoupeerzaag
 • smering bij sommige toepassingen
 • werktechnieken, bijv.
  • kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend
  • de vezelrichting van hout ten opzichte van de zaagrichting
 • accutype en oplaadstatus

Schuur-, doorslijp- en schaafprestaties

De schuur-, doorslijp- en schaafprestaties van onze elektrische gereedschappen zijn afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • type, kwaliteit & toestand van een accessoire (soort schuurpapier, korrelgrootte, soort schijf, soort bit,…)
 • ·extern toegepast belastingprofiel, dat afhankelijk is van materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijv. afmetingen, hardheid, dichtheid, vochtigheid, vezelrichting van hout, …), de grootte van het werkoppervlak, enz.
 • werktechnieken, bijv.
  • kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend
  • bevestiging van werkstuk en machine – om trillingen te verhinderen
 • accutype en oplaadstatus

Aantal slagen, schuur- en zaagbewegingen, kettingsnelheid

Aantal slagen, schuur- en zaagbewegingen, kettingsnelheid
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

Het aantal slagen, schuur- en zaagbewegingen evenals de kettingsnelheid van onze elektrische gereedschappen zijn afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. …

 • extern toegepast belastingprofiel, dat afhankelijk is van materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijv. hardheid en dichtheid), de grootte van het werkoppervlak, enz.
 • accutype en oplaadstatus
 • status van de machine, zoals de aanlooptoestand en de temperatuur die de accuprestaties en de viscositeit van de inwendige smering beïnvloedt

 

Toerental (min-1) – onbelast toerental

De rotatiesnelheid van onze elektrische gereedschappen wordt aangeduid als een maximumwaarde onder onbelaste condities die niet wordt overschreden om ongelukken met ongeschikte accessoires te vermijden. Deze is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. …

 • status van de machine, zoals de aanlooptoestand en de temperatuur die de accuprestaties en de viscositeit van de inwendige smering beïnvloedt
 • elektrische ingangsspanning & -stroom, oplaadstatus van accu
 • belasting die wordt veroorzaakt door de afmetingen en de massa van het accessoire

Draaimoment (zacht, hard, max.)

Draaimoment (zacht, hard, max.)
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

Het draaimoment (zacht, hard, max.) van onze elektrische gereedschappen is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. …

 • type & toestand van het accessoire
 • werktechnieken van de gebruiker, zoals
  • kracht die wordt uitgeoefend om het gereedschap vast te houden/vast te zetten
  • bevestiging van werkstuk(ken)
 • accutype en oplaadstatus
 • accu- en gereedschapstemperatuur

Slagenergie

Slagenergie
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De slagenergie van onze elektrische gereedschappen is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • boormaat (grote hamers zijn effectiever met grote boren, kleine met kleine).
 • ·kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend (hamers: extra druk door de gebruiker is niet bevorderlijk voor de bewerkingssnelheid; klopboormachines: extra druk bevordert een hogere bewerkingssnelheid)
 • toestand van gereedschap en accu (bijv. temperatuur)
 • omgevingsdruk en -temperatuur

 

Geluid en trillingen

Geluid en trillingen
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

Waarden voor trillingsniveau en geluidsemissie worden gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde meetprocedure, bijv. EN 62841‑2‑11.

De vermelde waarden voor trillingsniveau en geluidsemissie vertegenwoordigen de hoofdtoepassingen van het elektrische gereedschap. Als het elektrische gereedschap echter voor andere toepassingen, met andere of versleten accessoires wordt gebruikt of slecht onderhouden wordt, dan kunnen de waarden voor trillingsniveau en geluidsemissie anders zijn. Hierdoor kunnen de trillingen en geluidsemissies over de hele werkperiode aanzienlijk toenemen.

Druk/stroomsnelheid

Druk/stroomsnelheid
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

Op hogedrukreinigers is de maximumdruk de begindruk binnenin de pomp nadat de machine is ingeschakeld en voordat de trekker op de lans wordt losgelaten. Dit is een verplichte waarde die om veiligheidsredenen moet worden vermeld: er mogen uitsluitend accessoires worden gebruikt die geschikt zijn voor deze maximumdruk.

Deze is niet gelijk aan de constante werkdruk die bij de uitgang van een slang of lans tijdens gebruik kan worden gemeten.

De werkdruk en de stroomsnelheid van onze hogedrukreinigers, spuitpistolen, luchtpompen en bladblazers zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals bijv.…

 • onderhoudstoestand van gereedschap (goed schoongemaakte filters, geen verstoppingen, …)
 • vloeistofeigenschappen (bijv. temperatuur, viscositeit, oppervlaktespanning, dichtheid enz.)
 • omgevingsdruk en -temperatuur
 • oplaadstatus van accu
 • soort accessoires, bijv. diameter en lengte van slang/buis
 • individuele instellingen die door de gebruiker zijn uitgevoerd voor het regelen van de vloeistof- en luchtstroom

De bewerkingssnelheid, bijv. in m²/min voor verfspuitpistolen, is ook afhankelijk van de werksnelheid van de gebruiker en individuele voorkeuren (bijv. dekking in één beweging tegenover dekking in 2-3 bewegingen).

Elektrisch ingangsvermogen

Elektrisch ingangsvermogen
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

Het elektrische ingangsvermogen van onze elektrische gereedschappen is voornamelijk afhankelijk van de elektrische ingangsspanning & -stroom van het elektriciteitsnet van de gebruiker.

Hakselverhouding

De hakselverhouding van onze tuingereedschappen is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • extern toegepast belastingprofiel, dat afhankelijk is van materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijv. afmetingen, hardheid, dichtheid, vochtigheid, vezelrichting van hout,...)
 • toestand van de messen – deze zijn onderhevig aan slijtage en moeten worden onderhouden of vervangen wanneer de hakselprestaties achteruitgaan.
 • werktechnieken van de gebruiker

Lichtopbrengst

De lichtopbrengst van onze lampen is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • oplaadstatus van accu
 • onderhoudstoestand van de lamp (goed schoongemaakt glas)

Lijmcapaciteit

Lijmcapaciteit
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De lijmcapaciteit van onze lijmpistolen is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • gebruik van de juiste lijmstick: materiaaleigenschappen en afmetingen van lijm
 • toestand van mondstuk (schoon)
 • kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend
 • accutype en oplaadstatus

Opwarmduur/klaar voor gebruik in x seconden

De opwarmduur van onze lijmpistolen is voornamelijk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de begintemperatuur van het lijmpistool.

Luchtstroomtemperatuur van heteluchtpistolen

De luchtstroomtemperatuur van heteluchtpistolen is voornamelijk afhankelijk van de werkafstand tussen mondstuk en werkstuk. De opwarmcyclus moet voltooid zijn voor optimale resultaten.

Gazonafmeting

Gazonafmeting
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De aanbevolen gazonafmeting is een waarde die is bedoeld om een klant te helpen bij de besluitvorming bij het kiezen van het maaiermodel dat geschikt is voor individuele behoeften. De gazonafmeting is gewoonlijk kleiner dan de afmeting van de gehele tuin. Voor verschillende gazonafmetingen (bijv. 200 m², 500 m², 700 m² en andere) bieden wij geschikte maaiermodellen aan. Ze verschillen bijvoorbeeld in maaidekdiameter en maaimesgrootte.

Maaibreedte en -hoogte

Maaibreedte en -hoogte
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De maaibreedte is afhankelijk van de afmeting van het maaimes. Het gebruik van een grasmaaier met een groter maaimes resulteert in een grotere maaibreedte en een hogere bewerkingssnelheid bij het grasmaaien.

De maaihoogte kan bij de meeste maaiermodellen naar vooringestelde niveaus worden aangepast. Dit is afhankelijk van productietoleranties van mechanische onderdelen van de grasmaaier en omgevingscondities zoals vlakheid, hydratatie en conditie van het gazon (bijv. aanwezigheid van gazonvilt, ziektes).