Инструменти за дома и градината

Какво е излъчвателна способност?

Излъчвателната способност е мярка, колко топлинно излъчване отдава материалът на своята околна среда. Постигането на точната излъчвателна способност оказва съществено влияние върху точността на измерването на температурата.

Защо излъчвателната способност влияе на измерената стойност?

Излъчвателната способност на измерения обект зависи значително от материала и повърхността на материала. Колкото по-висока е излъчвателната способност, толкова по-високо е топлинното излъчване от обектите. Обекти със слаба излъчвателна способност, от друга страна, отдават по-малко топлинно излъчване. Затова е важно да се вземе предвид точното ниво на съответната излъчвателна способност.

Групи излъчвателна способност / групи материали

Група с висока излъчвателна способност (≈ 0.95) Бетон (сух), тухлена зидария (червена, необработена), пясъчник (необработен), мрамор, пластмаса (PE, PP, PVC), гума, елоксиран алуминий (матов), плочки, боя за радиатор, дърво, хоросан, покривна мушама, тапет, залепваща лента, лак, мазилка
Група със средна излъчвателна способност (≈ 0.85) Гранит, емайллак, чугун, огнеупорна глина, мазилка, текстил, линолеум, хартия, талашит
Група с ниска излъчвателна способност (≈ 0.75) Корк, порцелан (бял), кожа, естествен камък

 

FAQ (Често задавани въпроси)

Съотношението на разстоянието за измерване към измерената повърхност дава информация за диаметъра на обхвата на измерване, който инструментът измерва от определено разстояние. Колкото по-голямо е съотношението на разстоянието за измерване към измерената повърхност, толкова по-малък е диаметърът на обхвата на измерване ("лазерен кръг").

Плесен в зони на закрито обикновено се среща на места, където влажността на въздуха в помещението кондензира върху стените на сградата. Размерът на щетите от влагата зависи от климата в помещението, особено от относителната влажност и температурата на въздуха. От решаващо значение е температурата да не пада под известната точка на оросяване.

Точката на оросяване се изчислява като се използва температурата на помещението и относителната влажност.