Indego (non Connect)

Vhodnost

Jaká je maximální výška trávy, na kterou by se sekačka Indego měla používat?

Žací systém sekačky Indego je uzpůsoben k maximální výšce trávy 100 mm. Výšku sečení lze nastavit mezi 30 a 50 mm u modelů Indego až do 700 m² a 20 až 60 mm u ostatních modelů Indego. Je-li tráva vyšší než 100 mm, doporučujeme ji posekat nejprve klasickou sekačkou, aby se její výška snížila na maximální doporučenou hodnotu.

Sestavení a instalace

Je třeba vymezovací obvodový kabel zapustit do země?

Vymezovací kabel není nutné zapustit do země, jelikož je určen k položení na povrch. Nicméně tráva svým růstem po čase kabel přirozeně skryje. Vymezovací kabel je možné zapustit do maximální hloubky 5 cm. Pod nabíjecí stanicí by však vymezovací kabel měl zůstat na povrchu, aby se zajistil správný návrat do stanice.

Proč je nutné položit vymezovací obvodový kabel do určité vzdálenosti od okraje trávníku?

Sekačka Indego potřebuje při jízdě kolem stěny/plotu a při otáčení prostor. Různé modely vyžadují různé vzdálenosti, které jsou uvedeny v pokynech k montáži daného modelu. Z bezpečnostních důvodů nedosahují žací nože až k okraji sekačky, a proto nebude posečen asi 15 cm široký pruh kolem pevných objektů a podél okraje trávníku.

Provoz a výkonnost

Co sekačka Indego dělá při kalibraci?

Sekačka Indego během kalibrace prověřuje a testuje snímače. Tyto snímače jí umožňují přesné sečení.

Může sekačka Indego sekat trávu, i když prší?

Ano, ačkoli pro trávník je lepší, když se seče za sucha.

Budu i nadále potřebovat klasickou sekačku, když vlastním Indego?

Před instalací systému Indego (nebo po zimním období) je nutné trávník připravit a posekat jeho hlavní část klasickou sekačkou na jednu z nižších výšek. Před instalací vymezovacího kabelu doporučujeme jeho trasu posekat na nejnižší možné nastavení. Pokud se vymezovací obvodový kabel pokládá na nepřipravený trávník, existuje větší riziko jeho přeseknutí.

Mohu na trávníku používat vertikutátor či hrábě?

Aby nedošlo k poškození vymezovacího kabelu, nepoužívej vertikutátor ani hrábě v oblasti, kde je položen.

Bezpečnost, zabezpečení a ochrana

Mohu zvýšit hlasitost alarmu?

To v současné době možné není.

Co se stane, pokud na trávníku zapomenu nějaký předmět, např. hračku nebo zahradní kolečko?

Sekačka Indego je vybavena snímačem, který při nárazu detekuje předměty/překážky. Sekačka poté zacouvá a objede je.

Co se stane, když zapomenu svůj PIN kód?

 V případě zapomenutého nebo ztraceného PIN kódu tvé možnosti záleží na daném modelu.
Všechny propojené modely Indego nabízejí možnost resetovat PIN v aplikaci Bosch Smart Gardening.
Přejdi do Menu > Indego Nastavení > Indego PIN > Zadat heslo.
U modelů Indego S+, 350/400, 350/400 Connect, M+ /M 700 si můžeš PIN obnovit přes MyBosch na www.MyBosch-Tools.com.
Pokud ani jedna z těchto možností není možná, bude potřeba odeslat sekačku Indego spolu s nabíjecí stanicí do servisní střediska Bosch, kde bude odblokována.

Jak funguje alarm?

Kdykoli se sekačka Indego zvedne ze země, je nutné ji znovu položit a zadat PIN kód. Pokud se sekačka nevrátí na zem do 30 sekund, aktivuje se alarm.

Co se stane, když se sekačka během provozu zvedne?

Sekačka Indego je vybavena snímačem, který detekuje její zvednutí ze země. Když sekačka rozpozná, že došlo ke zvednutí, během 2 sekund se zastaví žací systém. Když se tak stane, je nutné znovu zadat PIN kód.

Technologie

Je sekačka Indego vybavena snímačem deště?

Sekačka Indego není vybavena snímačem deště, ale může pracovat i v deštivých podmínkách. Pro trávník je však lepší, když se seče za sucha. U všech propojených modelů Indego v provozním režimu SmartMowing sekačka Indego automaticky naplánuje sečení trávníku za optimálních podmínek, a vyhne se tak deštivému počasí.

K čemu slouží ID signálu/vodiče?

Změna ID signálu/vodiče je třeba, pokud jsou na dvou sousedících zahradách dvě robotické sekačky. Pokud se vzájemně ruší, je možné ID signálu/vodiče změnit. Možná bude nutné vyzkoušet několik různých ID.

Jak zjistím, která verze softwaru je na mé sekačce?

U sekaček Indego S+ a řady 350/400, Indego M+ a M 700 zjistíš verzi softwaru na displeji HMI sekačky pomocí Menu > Nastavení > Info > Software. U ostatních modelů Indego pak pomocí Nabídka > Nastavení > Systémové možnosti > Info.

Řešení potíží: sečení

Má sekačka od začátku neseče v rovnoběžných pruzích. Co mám dělat?

Může se stát, že sekačka Indego nebude ihned po instalaci sekat v dokonalých rovnoběžných pruzích. Důvodem může být, že sekačka narazila na travní ploše na řadu stálých překážek. Když sekačka na takovou překážku narazí, pokračuje směrem k vymezovacímu obvodovému kabelu, aby si uložila pozici překážky do mapky zahrady. Fáze učení může trvat až tři cykly sečení, během nichž sekačka sestavuje finální mapku. Jakmile je mapka definitivně dokončena, sekačka Indego stanoví nejefektivnější způsob sečení. Je-li u sekaček Indego S+ a modelů 350/400 a Indego M+ / M 700 zvolen režim „Sečení bez stanice“, sekačka bude sekat náhodně v doplňkové oblasti, kam je položena, bez nabíjecí stanice.

Moje sekačka Indego neseče kus trávníku za stromem blízko u okraje. Co mám dělat?

Minimální doporučená vzdálenost mezi vymezovacím obvodovým kabelem a překážkou (např. stromem nebo plotem) by měla být alespoň 75 cm pro Indego S+, 350/400, 350/400 Connect a M 700/M+ 700 nebo 1 m pro ostatní modely Indego. Taková vzdálenost zajistí, že se sekačka Indego do dané oblasti dostane.

Řešení potíží: příslušenství a náhradní díly

Jak často je třeba měnit žací nože?

Pokud si všimneš, že sečení není čisté nebo jsou žací nože tupé, je nutné je vyměnit. Při výměně použijte ochranné rukavice.

Údržba

Jak mám sekačku Indego připravit na uložení přes zimu?

Sekačka Indego funguje v rozmezí teplot 5 °C a 45 °C. Sekačku Indego a nabíjecí stanici zazimuj, jakmile teploty konstantě klesnou pod 5 °C.
Sekačku skladuj na suchém místě mimo dosah dětí v rozmezí teplot −20 °C až 50 °C.
Na sekačku ani nabíjecí stanici nepokládej žádné předměty.

Před uložením je třeba sekačku Indego nabít a následně vypnout.
Vypínač se u sekaček Indego S+, 350/400, M+ a M 700 nachází na zadní části sekačky. Ostatní modely Indego se vypínají odstraněním červeného odpojovače mezi zadními kolečky na spodní části sekačky.

Kromě toho doporučujeme sekačku Indego před uložením vyčistit. Pokyny k čištění sekačky Indego najdete v návodu k použití.Pokud používáte sekačku Indego na více travních plochách, označte si jednotlivé nabíjecí stanice, aby bylo možné určit, která stanice patří na kterou plochu.Akumulátor se před ukládáním nevyjímá. Pokud dojde k otevření sekačky Indego, hrozí nebezpečí zkratu a úrazu elektrickým proudem.
Navíc dojde k zneplatnění záruky.

Vymezovací kabel může zůstat na trávníku. Doporučujeme označit konce vymezovacího kabelu, aby se usnadnilo opětovné připojování.

Náhodný

Mohu si zakoupit doplňkovou nabíjecí stanici ve Spojeném království nebo ve Švýcarsku?

Napájecí kabel v balení je vybaven zástrčkou W/EEU. Nicméně je možné si přes internet zakoupit druhou stanici jako náhradní díl. Díly, které je potřeba zakoupit, jsou základní deska, koncovka, zdroj napájení, kryt, šrouby, kabel a kolíky.

Funkce SpotMow nedosahuje přesného čtverce. Co mám dělat?

Dosažení perfektního čtverce není obvyklé. Tvar a finální výsledek sečení s funkcí SpotMow z velké části závisí na podmínkách trávníku a tvaru zahrady.

Indego Connect

Konektivita

Jakou konektivitu využívají připojené modely Indego?

Všechny připojené modely Indego využívají síť GPRS známou také pod odznačením 2G nebo 2.5G. Připojené modely Indego odesílají velmi malé objemy dat, takže nevyžadují vysokorychlostní připojení.

Budu moci připojený model Indego používat ve své oblasti?

Aby bylo možné využívat funkce připojeného modelu Indego, potřebuješ mít na zahradě k dispozici mobilní síť 2G nebo 2.5G. Indego automaticky zvolí nejsilnější mobilní signál v dané oblasti bez ohledu na poskytovatele sítě.

V okolí mého bydliště není mobilní telefonní signál. Mohu přesto používat funkce připojeného modelu Indego?

Ano, pokud patříš do skupiny 98 % lidí v Evropě, které pokrývá signál GPRS. Většina lidí se domnívá, že jejich „poskytovatel mobilní sítě nemá v dané oblasti žádný signál“. V oblasti jsou ale velmi pravděpodobně dostupné jiné sítě. Všechny připojené modely Indego využívají neomezený síťový roaming, což znamená, že se vždy připojí k nejsilnější a nejrychlejší dostupné síti, bez ohledu na poskytovatele mobilní sítě.

Kolik mě bude tato konektivita stát?

Při používání aplikace Bosch Smart Gardening je přenos dat zpoplatněn podle standardního ceníku tvého poskytovatele mobilní sítě. Za odesílání či přijímání dat z propojené sekačky Indego ale neplatíš nic. Nemusíš nic podepisovat.

Po jak dlouhou dobu jsou náklady na konektivitu pokryty?

Náklady na konektivitu jsou kryty po celou dobu životnosti produktu.

Potřebuji k připojenému modelu Indego SIM kartu?

Ne, SIM karta je již zabudována do stroje.

Jak poznám, jestli moje sekačka Indego patří mezi propojené (Connected) modely?

Pokud sekačka nese název „Indego S+“, "Idego M+" nebo má na štítku slovo „Connect“ či písmeno „C“, poté se jedná o propojený model. Pozor: Aplikace Bosch Smart Gardening bude fungovat pouze s propojenými modely Indego.

Je konektivita nějak omezená?

Konektivita není časově omezená. Pokud je v tvé oblasti platné připojení 2G, budeš moci konektivitu využívat. Tuto konektivitu podporují společnosti třetích stran, a nikoli firma Bosch.

Před přihlášením

Na jakých zařízeních / mobilních platformách aplikace funguje?

 Aplikace funguje na tabletech i chytrých telefonech s operačním systémem Google Android (verze 5.0 a vyšší) a Apple iOS (verze 10 a vyšší).

Jak si aplikaci nainstaluji?

 Aplikaci je možné stáhnout v obchodě Apple App Store či Google Play zadáním Bosch Smart Gardening do vyhledávání.

Jak mohu přidat druhého uživatele?

 V současné době je k sekačce Indego možné připojit jen jeden uživatelský účet. Je možné se k ní však přihlásit přes druhé zařízení se stejnými přihlašovacími údaji.

Registrace a přihlášení

Jaké údaje čerpá aplikace ze služby Facebook?

Aplikace využívá pouze tvou stávající e-mailovou adresu, kterou používáš ve službě Facebook.

Instalace a párování

Co mám dělat, když dostanu zprávu, že je moje sekačka Indego již spárována, např. když kupuji sekačku z druhé ruky nebo výstavní model Indego Connect?

Kontaktuj předchozího vlastníka se žádostí o zrušení spárování sekačky s jejich uživatelským účtem. Jakmile to provede, budeš moci provést spárování. Ve výjimečných případech, např. pokud není předchozí majitel schopen či ochoten zrušit spárování sekačky, se nový majitel může obrátit na společnost Bosch s dokladem o koupi a požádat o zrušení spárování sekačky.

Obsluha

Je možné zrušit jedno plánované sečení, aniž by se vymazalo celé nastavení? Například pokud nechci provést sečení toto pondělí, ale chci, aby sekačka Indego pracovala všechny následující pondělky.

Ne. Je nutné toto plánované sečení vymazat a poté jej znovu vrátit do plánu.

Co se zobrazí na mapce?

U modelů Indego S+ nebo 350/400 Connect a M+ 700 se na mapě zobrazí vizualizace tvého trávníku a odhadovaná poloha sekačky. U modelů Indego 1000/1100/1200 Connect a Indego 10C/13C se na mapě zobrazí navíc posečené a neposečené oblasti.

Které překážky se na mapce zobrazí?

Na mapce se šedě zobrazí všechny překážky ohraničené vymezovacím obvodovým kabelem. Neohraničené překážky se na mapce nezobrazí.

Aktualizace softwaru sekačky

Jak si mohu stáhnout nejnovější software k sekačce?

Všechny propojené sekačky Indego mají schopnost software aktualizovat vzdáleně. Můžeš si zvolit automatické nebo ruční aktualizace, při kterých ti přijde upozornění na nový dostupný software. Majitelé modelů Indego 350/400 či M 700 si rovněž mohou stáhnout nejnovější software Indego. Nejnovější software je k dispozici na webové stránce Bosch pro zahrady v sekci „servis“.

Jak zjistím, která verze softwaru je na mé sekačce?

Verzi softwaru lze zjistit v aplikaci Bosch Smart Gardening v nabídce Menu > O mé sekačce Indego

Nastavení sekačky

Jak mohu změnit PIN?

Pokud chceš změnit PIN, můžeš tak učinit v aplikaci.
Vyber Menu > Indego Nastavení > Indego PIN > Zadat heslo.

Co když bude má sekačka Indego odcizena?

Tvá propojená sekačka Indego má jedinečné sériové číslo, které je provázáno s tvým uživatelským účtem. Pokud dojde k odcizení sekačky, budeš ji moci přes aplikaci ihned deaktivovat. Sekačka tak bude zloději k ničemu. Nepřerušuj spárování se sekačkou Indego. Pokud se někdo pokusí s ní spárovat, dostaneš oznámení e-mailem. Pokud ke své sekačce Indego znovu získáš přístup a bude zachované spárování, budeš ji moci znovu aktivovat.

Ochrana osobních údajů

Jaké údaje si Bosch Lawn & Garden ukládá?

Kromě údajů o uživatelském účtu (přihlašovací jméno, e-mailová adresa a heslo) má Bosch přístup k dalším údajům ze stroje, jako je mapka trávníku, plány sečení, poloha stroje a doba chodu.

Proč se ukládají údaje o mně a o sekačce?

E-mailová adresa je potřeba k přihlášení do aplikace a údaje o sekačce potřebujeme, abychom mohli uživatelům poskytovat vzdálenou diagnostiku. Rovněž nám pomáhají do budoucna vyvíjet lépe přizpůsobené robotické sekačky.

Kam se tyto údaje ukládají?

Tvé údaje se ukládají přes několik zabezpečených serverů v síti Bosch Service Network v Německu.

Kdo má přístup k mým osobním údajům?

K tvým osobním údajům má přístup pouze firma Bosch a oprávnění techničtí partneři (třetí strany), kteří dodávají systém zajišťující funkce propojené sekačky Indego. Tvé údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro marketingové účely.

Jiné otázky

Může Indego sekat více trávníků?

Ano, tato funkce je k dispozici. Jmenuje se MultiArea a je dostupná u modelů Indego 1300, Indego S+, Indego 350/400 Connect (i nepropojeného modelu) a u modelů Indego M+ a M 700 (v závislosti na verzi softwaru).