Nářadí pro dům a zahradu
Při ochraně životního prostředí se počítá každý malý krok
Kryt a příslušenství modelu Quigo Green jsou rovněž vyrobeny z 90 % z recyklovaného plastu. Štítek Solar Impulse
S vrtačkou AdvancedDrill 18 můžete postavit domeček pro své cvrlikající kamarády.

Žij udržitelně #LikeABosch

Udržitelnost pro nás znamená jednat hospodárně, ekologicky a sociálně odpovědně. Jako průkopníci chceme jít dobrým příkladem a pomocí inovací postupně dosahovat větší udržitelnosti našich výrobků. Pomůžeme ti a ukážeme, jak #LikeABosch už teď můžeš s naším elektrickým nářadím aktivně přispět k udržitelnějšímu životnímu stylu. Vydejme se společně touto cestou, protože každý malý krok se počítá, když jde o kladný příspěvek k ochraně našeho životního prostředí.

Kryt AdvancedDrill 18 je z více než 90 % z recyklovaného plastu.

Dlouhá životnost #LikeABosch

S AdavancedDrill 18 můžeš obratem vyrobit budku pro své štěbetající kamarády a poskytnout jim tak přístřeší v suchu. Díky inteligentnímu čipu Syneon se akumulátorový vrtací šroubovák vyznačuje výrazně delší životností při vyšším výkonu. Kufr je vyrobený z více než 90 % z recyklovaného plastu. Aktivně tak přispíváme ke zmenšení uhlíkové stopy.

Šetři pitnou vodou #LikeABosch

Voda na zahradu z vodovodu? To bylo včera. S GardenPump 18 můžeš jednoduše a pohodlně používat dešťovou vodu ze sudu na vodu. Ušetříš tak spoustu cenné pitné vody. Přesně tak dnes fungují inovace, které šetří zdroje. Není divu, že byl systém vyznamenán nezávislými odborníky uznávanou značkou „Solar Impulse Label“.

S drtičem AXT 25 TC bez námahy proměníte objemný zahradní odpad na hodnotný materiál na kompost.

Kompostuj #LikeABosch

S drtičem AXT 25 TC všechno
rozdrtíš a z objemného zahradního odpadu zcela jednoduše vytvoříš cenný materiál na kompost. Zmenší se tak množství bioodpadu a získáš cenné přírodní hnojivo. Díky tomu není nutné používat umělá hnojiva, čímž se chrání půda před překyselením a současně nedochází k znečištění spodní vody.

Rozvíjej biodiverzitu #LikeABosch

Zelená pro tvé nápady, které přispívají k udržitelnosti. Vyrobením hmyzího hotelu můžeš významně přispět k ochraně rozmanitosti druhů a biodiverzitě, a poskytnout tak hmyzu bezpečné přístřeší. Kryt a příslušenství přístroje Quigo Green jsou kromě toho vyrobené z 90 % z recyklovaného plastu. Proto ho nezávislí odborníci ocenili značkou „Solar Impulse Label“. Tímto vývojem aktivně přispíváme ke zmenšení uhlíkové stopy.

oběhové hospodářství od společnosti Bosch

Naše cíle v oblasti udržitelnosti

Naším cílem je pomocí těchto aktivit co možná nejméně zatěžovat životní prostředí. Jako firma působící na celém světě sledujeme komplexní přístup k udržitelnosti po celý životní cyklus výrobku.

Soustředíme se zejména na dlouhodobé snižování uhlíkové stopy a podporu cirkulární ekonomiky, která chrání životní prostředí a klima.

Náš přístup k udržitelnosti

Ve společnosti Bosch Home & Garden chceme využívat udržitelné inovace k ochraně životního prostředí v našich globálních obchodních aktivitách a procesech a chceme prosazovat změny v našem obchodním odvětví.  Proto neustále analyzujeme a přezkoumáváme celý náš hodnotový řetězec, abychom neustále zaváděli další zlepšovací opatření.

Udržitelné inovace

Také kryt a příslušenství přístroje Quigo Green jsou z 90 % z recyklovaného plastu.

Produkt
Z 90 % z recyklovaného plastu

Quigo Green je skvělým příkladem toho, jak při vývoji výrobků důsledně uplatňujeme strategii udržitelnosti. Skládá se z 90 % z recyklovaného plastu (kryt vč. příslušenství). Proto byl také oceněn uznávanou značkou „Solar Impulse Label“. Protože tak aktivně přispíváme ke zmenšení uhlíkové stopy.

S kryty z recyklovaného plastu jsme už ušetřili více než 2 200 tun nového materiálu.

Kufry
Úspora 2 200 t nového materiálu

Zavedením kufrů z recyklovaného plastu jsme od roku 2019 už ušetřili více než 2 200 t nového materiálu. Tato hmotnost odpovídá přibližně 1 570 osobních automobilů. Snižujeme tak emise CO2 a zmenšujeme uhlíkovou stopu.

Přechodem z plastových obalů na karton zabraňujeme vzniku 52 tun plastového odpadu ročně.

Obaly
Zabránění vzniku 52 t plastového odpadu ročně

Postupným přechodem z plastových obalů příslušenství pro zahradní techniku na kartonové dokážeme zabránit vzniku 52 tun plastového odpadu ročně. Také u obalů našich výrobků postupně omezujeme používání plastů a zlepšujeme tak naši bilanci CO2.

oběhové hospodářství od společnosti Bosch

Recyklace a opravy
 

Téma udržitelnosti pro nás hraje velkou roli: Bosch zabezpečuje zpětný odběr a recyklaci starých zařízení. Co možná nejvíce materiálů se používá znovu, takže se zbytečně nepoškozuje životní prostředí. Odběr starých elektrických zařízení – informace pro soukromé domácnosti Zákon o elektrických a elektronických zařízeních obsahuje od roku 2005 velké množství požadavků na zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními.

Časté dotazy

Cirkulární ekonomika je uzavřený systém, v rámci kterého se pomocí efektivního využívání zdrojů v celém řetězci tvorby hodnot mají produkce odpadů, emise a plýtvání energií postupně snížit na nulu. Důležitou roli přitom hraje opětovné používání recyklovaných materiálů, dlouhá životnost výrobků, servis a opravy starších zařízení. V roce 2020 jsme vyvinuli strategii cirkulární ekonomiky, která zohledňuje ekologické a sociální vlivy v celém řetězci tvorby hodnot. V roce 2021 nyní systematicky analyzujeme materiály výrobků Bosch a vyvíjíme plán opatření pro posílení cirkulární ekonomiky.

Ohledně spolehlivosti a vysoké kvality se jako značka BOSCH těšíme velké důvěře. Aby tomu tak zůstalo i v budoucnosti, kontrolujeme naše výrobky v rámci těch nejnáročnějších výkonových a zátěžových testů. S důležitými inovacemi, jako je např. technologie Syneon, chceme zabezpečit, aby se naši zákazníci mohli z výrobků dlouho radovat. Bohužel to nelze říct paušálně, protože spousta faktorů závisí na individuálním používání a manipulaci zákazníkem.  

Firma Bosch má s POWER FOR ALL ALLIANCE jeden z nejrozsáhlejších 18V akumulátorových systémů předních světových výrobců různých značek a nabízí řešení pro celý domov. Naší vizí je poskytnout uživateli JEDEN akumulátor, který lze používat pro všechny oblasti v celé domácnosti. Rádi bychom i v budoucnosti zapojili do našeho akumulátorového systému mnoho dalších výrobců.

Vadné nářadí můžeš poslat prostřednictvím naší on-line opravárenské služby https://repair.bosch-diy.com/cz/cs/onlinerepair/diy/repair rovnou našemu servisnímu středisku. Alternativně existuje také možnost předat ho prodejci nebo hobby marketu v okolí.

Pouze pták ve scéně s akumulátorovým vrtacím šroubovákem AdvancedDrill 18 je pravý.
V následujících scénách jsou použity plastové atrapy a speciální efekty.

Zahradní nářadí zvedej a přenášej pouze s vypnutým motorem a za určené držadlo. Více informací ke správnému zacházení s našimi sekačkami najdeš v příslušných návodech k obsluze na stránkách s jednotlivými výrobky.  

Pokud by to mělo být gramaticky správně, muselo by tam být „Live sustainably“, protože je to příslovce. Právě v hovorové americké angličtině se ale často příslovce nepoužívají. A zejména v hudební oblasti. Navíc jsme chtěli komunikovat jednotně: viz BSH Film a Bosch Corporate Film, protože tam už se používá „Live sustainable like a Bosch“. Z těchto důvodů jsme se také u Power Tools rozhodli pro „Live sustainable like a Bosch“.

Protože láska, jak známo, prochází žaludkem a červi milují dobrý kompost, chopili jsme se tohoto nápadu a rozvinuli jsme ho.
Vznikla přitom myšlenka „svatebního jablka“, které svým ztvárněním a působením připomíná souvislost se svatebními kaplemi v Las Vegas, kde se odehrávají rychlé svatby.