Bordplanen til jeres bryllup på en anderledes måde – som staffeli!

I en have står et staffeli udsmykket med blomster. På det ses udspændte snore, der repræsenterer en bordplan. Ved siden af står blomsterbuketter og planter på en stigereol.
Alt efter antallet af gæster kan antallet af navne og borde ændres fleksibelt.

 • Sværhedsgrad
  mellem
 • Udgifter
  300-600 DKK
 • Varighed
  1-3 h

Indledning

Ved et perfekt planlagt bryllup er der tænkt på samtlige detaljer. Det er dejligt, når de første punkter på programmet går godt og skaber stemning blandt gæsterne. For eksempel en bordplan, der både er sjov og sørger for en afslappet stemning. På et smart staffeli vises borde og gæster, der er forbundet med et farverigt virvar af snore. Der er garanti for forvirring! Her viser vi trin for trin, hvordan I let bygger jeres bordplan som staffeli til jeres bryllup.

Kender du allerede vores 18-Volt-system? Det omfatter mange forskellige apparater til en lang række anvendelsesformål. Det særlige ved det her og alle andre projekter: Du kan bruge samme batteri til alt arbejdet. Du skal bare tage batteriet af, sætte det på et andet apparat, og så er du parat til næste arbejdstrin.

Du skal naturligvis sørge for din sikkerhed under hele arbejdet og tage visse forholdsregler for at beskytte dig selv. I vores oversigt finder du det korrekte beskyttelsestøj til alle opgaver.

Du skal bruge
Hjælpemidler
 • skruetvinger
 • Arbejdsbord
 • blyant
 • tommestok
 • offertræplade
 • snedkervinkel
 • beskyttelsesbriller
 • arbejdshandsker
 • geometritrekant
 • hammer
Materialeliste
 • trelagskrydsfinér med en tykkelse på ca. 20 mm
 • lister 25 x 20 mm
 • lister 28 mm x 28 mm
 • 8 mm trædyvler
 • To M5 x 50 mm skruer og vingemøtrikker
L: Længde, B: Bredde, H: Højde, D: Diameter

Så går vi i gang - trin for trin

Trin 1 8

Forberedelse af træplade

På en træplade angives mål med en blyant og en tommestok.
Den udvendige kant på stiksaven til savklingen måles.
En lægte lægges på en træplade for at markere styrelinjen.
Langs styrelinjen saves en træplade til med en akku-rundsav.
Den tilskårne kant på en træplade slibes til med en multisliber.

Du skal bruge: Håndholdte rundsave, Multislibere, Slibepapir, skruetvinger, blyant, tommestok, snedkervinkel, beskyttelsesbriller, arbejdshandsker, Trelagskrydsfinérplade

Det vigtigste element er grundpladen i formatet 640 mm x 2000 mm. Du kan enten få den savet til i byggemarkedet eller selv gøre det derhjemme. Hvis du har fået en passende plade i byggemarkedet, kan du gå direkte til trin 2. Hvis ikke viser vi dig, hvordan du saver din grundplade til i de rigtige mål.

Tegn først det påkrævede format på din plade (billede 1). I det næste trin skal du vide, hvor langt savlinjen er fra den udvendige kant på din rundsav (billede 2). I vores eksempel er det 37 mm. Brug denne afstand til at markere en styrelinje på træbrættet (billede 3) og anbringe et styrebræt. Fastgør styrebrættet stabilt med to skruetvinger. Så kan du uden problemer save en lige linje (billede 4).

Slib efterfølgende den tilskårne kant godt til (billede 5). Batteriet til rundsaven kan du let sætte i din multisliber, takket være den universelle 18-V-Bosch-teknologi.

Trin 2 8

Sav benudsparingen ud

På en træplade tages mål med en tommestok.
Med en geometritrekant måles og tegnes en vinkel på en træplade.
Ved hjælp af en mønt tegnes en afrunding på en træplade.
Die gezeichneten Linien zeigen die Aussparung an der Holzplatte, die später ausgesägt werden soll.
De tegnede linjer viser udsparingen i træpladen, der senere skal saves ud.
Med en stiksav saves en udsparing i en træplade.

Du skal bruge: Håndholdte rundsave, Stiksavsklinge, Multislibere, Slibepapir, skruetvinger, blyant, tommestok, skruetvinger, beskyttelsesbriller, arbejdshandsker, trelagskrydsfinérplade

Begynd nu forberedelsen af udsparingen til træpladens underside. Gå først til en kort side på trelagspladen. Mål dér med en tommestok 37 mm fra den nederste kant, og træk en linje parallelt med grundsiden – hvis du ikke allerede har gjort det i trin 1. Markér derefter punkter 80 mm fra begge sider til højre og venstre på den nederste kant (billede 1).

Sæt nu geometritrekanten på de to punkter efter tur, og tegn derfra i en vinkel på 45 grader en linje til styrelinjen 37 mm fra kanten (billede 2).

Nu er den trapezformede udsparing indtegnet, og den er klar til at blive savet ud. Hvis du ønskere en pænere overgang i udsparingen, anbefaler vi, at du anvender en mønt som skabelon til rundingerne (billede 3+4).

Sav derefter udsparingen ud med en stiksav (billede 5), og slib den godt til (billede 6).

Trin 3 8

Tegn huller til personer og borde

Med en blyant tegnes markeringer i regelmæssige afstande på en træplade.
Med tommestok og blyant tegnes afstande på en træplade.

Du skal bruge: blyant, tommestok, træliste, trelagskrydsfinérplade

Nu sættes de punkter på pladen, der senere skal repræsentere borde og gæster til brylluppet. I vores eksempel regner vi med seks borde og 40 personer. Hvis selskabet skal være større eller mindre, kan afstandene naturligvis tilpasses individuelt.

Mål i forbindelse med markeringen af gæsterne på træpladen 250 mm fra oven (på den korte side UDEN udsparing) og 150 mm fra den lange side, og tegn dér det første punkt. Siden er overladt til dig.

Tegn derefter med en lægte en linje parallelt med sidens kant i en afstand af 150 mm, og tegn fra det første punkt for hver 30 mm endnu et punkt, indtil du til sidst har tegnet 40 markeringer på linjen (billede 1). Alt efter hvor mange gæster du regner med til dit bryllup, kan du variere afstandene.

På pladens modsatte, lange side skal markeringerne til bordene nu sættes. Mål 350 mm fra oven og 100 mm fra sidekanten det første punkt, og tegn det ind (billede 2).

Tegn derefter med en lægte en linje parallelt med sidens kant i en afstand af 100 mm nedefra, og marker med blyanten – med udgangspunkt i det første punkt – i en afstand på 200 mm de næste fem punkter.

Trin 4 8

Boring af huller i pladen

Med en slagbore-/skruemaskine bores huller i de markeringer, der blev sat før.
I de tidligere borede huller bankes trædyvler i med en hammer.

Du skal bruge: Akku-slagbore-/skruemaskine, Træbor, Træbit, beskyttelsesbriller, skruetvinger, hammer, trelagskrydsfinérplade, 8 mm trædyvler

Nu bores der huller i de markeringer, der blev sat i trin 3. Anvend til det formål et bor, der svarer til dyvelens tykkelse. I vores tilfælde har vi valgt et 8 mm bor.  Også her kan du tage batteriet fra de tidligere anvendte 18-V-apparater og bruge det i slagbore-/skruemaskinen.

Tips til boring: Der må ikke bores gennem pladen. For at forhindre det skal du sætte afdækningstape på dit bor som orienteringshjælp, så den frie del af boret udgør ca. 2/3 af pladens tykkelse (billede 1).

Bank nu med en hammer trædyvlerne i hullerne (billede 2).

Trin 5 8

Konstruktion af holder del 1

På en liste måles en markering, og den tegnes ind med en blyant.
Med en stiksav saves en liste i stykker.
Med en geometritrekant tegnes en diagonal på den korte side af en liste.
Der bores et hul i undersiden af en liste med en akku-slagbore-/skruemaskine.
På to lister sættes parallelle markeringer med en blyant.
Med en slagbore-/skruemaskine bores huller i de tidligere tegnede markeringer i to lister.

Du skal bruge: Akku-slagbore-/skruemaskine, Træbor, Stiksave, Stiksavsklinge, Multislibere, Slibepapir, arbejdshandsker, tommestok, blyant, geometritrekant, skruetvinger, Liste 28 x 28 mm

Nu starter vi med at bygge stellet til vores kreative bordplan. Som det første skal vi bruge to lister i længderne 600 mm og 560 mm. Tegn dette mål tilsvarende på din liste (billede 1), og sav derefter begge dele i henhold til de tegnede linjer (billede 2). Vi anbefaler, at du sliber kanterne til sidst.

Markér så midten på de slebne kanter. Det gør du let ved at du – fra hjørnerne – tegner et kryds med en blyant (billede 3).

Spænd nu listerne godt fast på dit arbejdsbord med to skruetvinger, og bor de netop tegnede punkter med et 3 mm bor (billede 4).

Fjern efterfølgende 60 mm fra de korte sider af begge træstykker, og markér dem midt på (14 mm fra begge kanter) med en blyant (billede 5). Bor med et 5 mm bor de 4 huller gennem træet (billede 6). Læg derfor først et stykke offertræ under, så du ikke beskadiger arbejdsbordet.

Trin 6 8

Konstruktion af holder del 2

På en liste tegnes en markering.
Med en slagbore-/skruemaskine bores i en markering på en liste.
Med en stiksav saves et stykke af en liste.
Med en stiksav saves en runding i en liste.
Med en multisliber slibes en afsavet rund kant.
Med en slagbore-/skruemaskine bores et hul i en afrundet liste.
Med en slagbore-/skruemaskine bores et hul i en liste.

Du skal bruge: Akku-slagbore-/skruemaskine, Træbor, Stiksave, Stiksavsklinge, Multislibere, Slibepapir, Træbit, arbejdshandsker, tommestok, blyant, skruetvinger, liste 25 x 20 mm

Som det næste skal du bruge yderligere fem lister. To med en længde på 1200 mm, og tre med en længde på 600 mm. Dog ikke med en kvadratisk grundflade, men med en grundflade på 25 x 20 mm.

Begynd nu med de to lange brædder, og tegn de tilsvarende savmarkeringer på din liste. De to brædder ligger med den brede side opad på dit arbejdsbord. Til info: De lange brædder afrundes i ÉN ende. Fjern derfor fra dine tegnede savkanter 12,5 mm i midten, tegn et punkt, og træk en runding – for eksempel med en cirkel.

Når du saver, kan du med stiksaven først dele brædderne lige (billede 3) og derefter save rundingen (billede 4). Slib efterfølgende kanterne godt (billede 5). Midt på rundingen bores der nu et hul i de afrundede ender på 1200 mm brædderne med et 5 mm bor (billede 6). Efterfølgende borer du huller midt i de ikke-afrundede ender med en afstand på henholdsvis 10 mm og 50 mm (billede 7). Nu er de to lange brædder færdige.

Tag nu to af 600 mm brædderne, og afrund dem i BEGGE ender. Følg ovenstående fremgangsmåde. Et 600 mm bræt afrundes ikke.

Trin 7 8

Konstruktion af holder del 3

En skitse viser, hvordan stellet til et staffeli samles
To lister skrues sammen med en slagbore-/skruemaskine.
To lister skrues sammen med en slagbore-/skruemaskine.

Du skal bruge: Akku-slagbore-/skruemaskine, Træbit, skruetvinger, 4,0 x 45 mm skruer

Nu kan du skrue stellet sammen. Til det formål bygger vi en ramme og et mindre U. Skru til rammen de to 1200 mm brædder fra trin 6 (A), det uafrundede 600 mm bræt fra trin 6 (B) og det 600 mm bræt fra trin 5 (C) sammen (billede 1).

Skru til U'et det 560 mm bræt fra trin 5 (D) sammen med de to afrundede 600 mm brædder fra trin 6 (E) (billede 3). Det skal være sådan, at de to afrundede ender forbliver fri.

Spænd brædderne godt fast til bordet med skruetvinger. Når du skruer, skal du være opmærksom på, at skruerne ikke skal strammes helt, så en smule bevægelse er mulig.

Trin 8 8

Placering af holderen

Med en tommestok måles afstande mellem en træramme og en træplades kant.
Med en slagbore-/skruemaskine skrues en træramme på en træplade.
Med en slagbore-/skruemaskine skrues den korte side af en ramme på en træplade.
Rammedele skrues sammen med skruer og vingemøtrikker.
På en splitskærm ses til venstre et samlet staffeli i et lokale og til højre et udsnit af stellet på bagsiden af staffeliet

Du skal bruge: Akku-slagbore-/skruemaskine, Træbit, 4,0 x 45 mm skruer, To M5 x 50 mm skruer og vingemøtrikker

Læg nu igen din træplade fra trin 4 på dit arbejdsbord med bagsiden nedad. Tænk på, at siden med udsparingen bliver til den nederste ende af din bordplan (se højre del af splitskærmen). Læg derefter de store sammenskruede rammer på træpladen, så de flugter med kanten af bundudskæringen. Fjern 115 mm af pladens nederste ende, og læg U'et fra trin 9 på (billede 1). Sørg for, at listen med hullerne vender opad ved U'et.

Skru listen på den store ramme i træpladen gennem de to forborede huller i træpladens øverste ende (billede 2). Skru derefter U'et fast på den nederste side af træpladen gennem de forborede huller (billede 3).

Forbind nu de to løse rammedele til den store ramme og U'et med M5 x 50 skruer og vingemøtrikker. Så kan stellet stadig bevæges (billede 4).

Nu skal der finpudses: Forbind dyvlerne med farvede snore, form bordene med træskiver, og sæt gæsternes navne ved siden af dyvlerne osv. Her kan du give kreativiteten frit løb!