Gør-det-selv-rosenbue – den perfekte ramme til din vielse

En rosenbue, der er pyntet med blomster og makramé, står på en plæne. Foran står der stole
Med kreativitet og fingerfærdighed bliver rosenbuen til den perfekte ramme for enestående øjeblikke

 • Sværhedsgrad
  mellem
 • Udgifter
  300-600 DKK
 • Varighed
  1-3 h

Indledning

Uanset om det er under fri himmel eller på en romantisk lokation efter jeres valg – med en gør-det-selv-rosenbue bliver jeres vielse til noget helt særligt. Når buen først er bygget, kan den udsmykkes efter jeres ønsker og brylluppets stil. For eksempel med masser af blomster i Boho-stil eller med lyskæder, der giver en lysende atmosfære. Vi viser her skridt for skridt, hvordan du selv kan bygge en rosenbue af træ.

Kender du allerede vores 18-Volt-system? Det omfatter mange forskellige apparater til en lang række anvendelsesformål. Det særlige ved det her og alle andre projekter: Du kan bruge samme batteri til alt arbejdet. Du skal bare tage batteriet af, sætte det på et andet apparat, og så er du parat til næste arbejdstrin.

Du skal naturligvis sørge for din sikkerhed under hele arbejdet og tage visse forholdsregler for at beskytte dig selv. I vores oversigt finder du det korrekte beskyttelsestøj til alle opgaver.

Du skal bruge
Hjælpemidler
 • geometritrekant
 • tommestok
 • skruetvinger
 • blyant
 • arbejdshandsker
 • hammer
 • snor
Materialeliste
 • Offertræplade
 • 2 x træbukke
 • 8 x 2 m lang liste med 20x20 mm kantlængde
 • 4 store holdekroge eller pløkker
 • Træskruer 3,5 x 35 Torx
L: Længde, B: Bredde, H: Højde, D: Diameter

Så går vi i gang - trin for trin

Trin 1 6

Forberedelse af træ

Med en stiksav saves en liste i flere stykker.
Med en multisliber slibes kanten på en liste til.

Du skal bruge: Stiksave, Stiksavklinge BIM, T 308 BF, Multislibere, Slibepapir, skruetvinger, blyant, tommestok, arbejdshandsker, arbejdsbord, offertræplade, 8 x 2 m lang liste med 20x20 mm kantlængde

Klem først en liste med en standardlængde på 2 m fast på dit arbejdsbord med skruetvinger. Tag nu tommestokken, og markér en meter med en blyant, og sav listen over ved markeringen (billede 1). Med 18-V-akkusystemet kan du derefter sætte batteriet fra stiksaven direkte i det næste 18-V-værktøj.

Slib de skårne kanter til (billede 2).

Gentag dette trin yderligere syv gange, indtil du har 16 stykker træ á 1 meter foran dig. Halvdelen af træstykkerne (træstykker B) skal du lægge til side, da du først får brug for dem i et senere trin. Den anden halvdel (træstykker A) kan du arbejde videre med.

Eventuelt: Hvis du gerne vil bygge en farvet bue, skal du male træstykkerne nu eller farve dem med sprøjtesystemet, da det er langt mere besværligt at gøre, når de først er skruet sammen.

Trin 2 6

Boring i træstykker A

Med en slagbore-/skruemaskine bores huller i markeringer på otte lister, der ligger ved siden af hinanden.
Bor i hver liste et hul med 4 mm træbor og tre huller med 3 mm træbor. Gentag dette trin for de andre 7 træstykker.

Du skal bruge: Akku-slagbore-/skruemaskine, Træspiralbor, geometritrekant, blyant, tommestok, beskyttelsesbriller, offertræplade, 8 lister fra trin 1

Læg otte af træstykkerne fra trin 1 på dit arbejdsbord, og kontrollér med en vinkelmåler om alle ligger parallelt i samme højde. Klem dem efterfølgende godt fast med skruetvinger.

Tegn nu målt fra den korte side et punkt 37 mm fra midten af listen og tre yderligere punkter efter yderligere 241 millimeter. På den måde får du i alt 4 markeringer pr. liste.

Sæt nu 18-V-batteriet fra multisliberen, du brugte i trin 2, i slagbore-/skruemaskinen. Bor nu et hul i den første markering (37 mm fra kanten) med et 4 mm træbor, og brug til de tre andre huller det 3 mm træbor (billede 1). Gentag fremgangsmåden ved de syv andre huller. Læg i den forbindelse et stykke offertræ under listerne.

Trin 3 6

Boring i træstykker B

Med en slagbore-/skruemaskine bores huller i markeringer på 8 lister, der ligger ved siden af hinanden.
Bor et hul med et 3 mm træbor og tre huller med et 4 mm træbor i markeringerne på listerne.

Du skal bruge: Akku-slagbore-/skruemaskine, Træspiralbor, geometritrekant, blyant, tommestok, beskyttelsesbriller, offertræplade, 8 lister fra trin 1

Læg de otte andre træstykker fra trin 1 på dit arbejdsbord, og kontrollér med en vinkelmåler om alle ligger parallelt i samme højde. Klem dem efterfølgende godt fast med skruetvinger.

Tegn også her målt fra den korte side et punkt efter 37 mm midt på listen og tre andre punkter efter yderligere 241 millimeter.

Bor nu i den første markering (37 mm fra kanten) med 3 mm træbor et hul og tre yderligere markeringer med 4 mm træbor (billede 1). Gentag fremgangsmåden ved de syv andre huller. Læg også her et stykke offertræ under listerne.

Trin 4 6

Sammenskruning af buen

På en tegning er der vist to ottekanter, og hvordan de skal skrues sammen
To lister skrues sammen i enderne med en slagbore-/skruemaskinen.
Over en forbindelse af lister skrues der forskudt endnu en liste i.
Over flere forbindelser af lister skrues der forskudt endnu en liste i.
Den øverste ottekant skrues lige som den nederste sammen i enderne af listerne.

Du skal bruge: Akku-slagbore-/skruemaskine, geometritrekant, blyant, tommestok, beskyttelsesbriller, offertræplade, træskruer 3,5 x 35 Torx, træstykker fra A, træstykker fra B

Da din nye rosenbue til sidst har en diameter på 2,5 meter, skal du nu flytte din arbejdsplads ned på jorden.

Læg de otte træstykker fra A, så de overlapper hinanden i en ottekant (se tegning). Skru træstykkerne sammen, idet du først borer gennem det øverste 4 mm hul i det underliggende træstykke med 3 mm hul (billede 1).

Træstykkerne fra B skrues nu forskudt i endnu en ottekant på ottekanten af træstykkerne A (se tegning). Forbind de to ottekanter, idet du skruer en skrue fra oven gennem det 4 mm hul i ottekant B i et 3 mm hul i den underliggende ottekant A (billede 2).

Når alt er skruet rigtigt sammen, har du pr. lægte fra ottekant A fastgjort ottekant B to gange med skruer (billede 3), og lægterne fra B er selv fastgjort med hinanden i hjørnerne (billede 4).

Trin 5 6

Sav udhæng af

Et udhæng af fire lister saves af med en stiksav.
Hele rosenbuen er fastgjort på to træbukke.
En rosenbue er udsmykket med blomster og makramé

Du skal bruge: Stiksave, Stiksavklinge BIM, T 308 BF, Multislibere, Slibepapir, skruetvinger, 2 x træbukke

Klem den sammenskruede dobbeltbue fast på to træbukke med skruetvinger, så den står i luften.

Sav nu udhænget af i ét stykke (billede 1). Det bliver senere til bunden af din gør-det-selv-rosenbue (billede 2). Du bestemmer selv, hvad der skal være øverst og nederst. I sidste ende er alle hjørner ens. Slib derefter de tilskårne kanter til.

Til sidst kan du udsmykke og individualisere buen med blomster og andre dekorationer, som du har lyst (billede 3).

Trin 6 6

Fastgørelse på jorden

En fastgørelsessnor til rosenbuen er fastgjort med en pløk i en plæne

Du skal bruge: hammer, snor, 4 store holdekroge eller pløkker

Det er vigtigt for opbygningen af din rosenbue, at du får en hjælpende hånd, og at du fastgør to længere snore både til højre og venstre i den øverste halvdel. Tryk først en pløk eller en holdekrog i jorden 1,5 meter foran og 1,5 meter bag den højre del af rosenbuen. Hvis jorden er hård, kan du også bruge en hammer. Det bedste er at placere de to forankringer forskudt til siden for rosenbuen. Fastgør nu de to snorender i forankringerne med knuder. Sørg, når du strammer, for, at din rosenbue holdes lodret af en hjælper, og at begge snore er spændt. Når højre side er færdig, gentager du dette trin i venstre side. Et lille tip, når det hele er færdigt: Gør de spændte snore synlige med mindre udsmykningselementer. Din gør-det-selv-rosenbue er færdig.