Byg et insekthotel: Giv nyttedyrene et hjem

I en forhave står et hjemmebygget insekthotel omgivet af en metalplade.
Overvintringssted og bolig på en og samme tid – det hjemmebyggede insekthotel passer til enhver have.

 • Sværhedsgrad
  nem
 • Udgifter
  < 375 DKK
 • Varighed
  1-3 h

Giv bier, hvepse, biller, humlebier og de smukke sommerfugle et sted at bo: Et insekthotel kan yde et vigtigt bidrag til beskyttelse af naturen og dyrebestanden og give et interessant indblik i forskellige insekters levevis.

Vores flotte version i metal tager sig samtidig også rigtig godt ud i haven. Vi viser dig, hvordan du selv kan bygge insekthotellet.

Du skal naturligvis sørge for din sikkerhed under hele arbejdet og tage visse forholdsregler for at beskytte dig selv. I vores oversigt finder du det korrekte beskyttelsestøj til alle opgaver.

Du skal bruge
Hjælpemidler
 • Filtpen
 • saks
 • Løvsav
 • lim
Materialeliste
 • Kosteskaft
 • Aluminiumsplade 1000x300x0,5 mm
 • Sivrør eller bambusrør
 • Brænde
 • Murersnor
 • Samlebeslag
 • Træskruer 3,5x20 mm
 • 44x skruer M3x10 mm med møtrik
 • 4x skruer M4x6 mm med møtrik
L: Længde, B: Bredde, H: Højde, D: Diameter

Så går vi i gang - trin for trin

Byg et insekthotel

Giv bier, hvepse, biller, humlebier og de smukke sommerfugle et sted at bo: Vi viser dig, hvordan du selv kan bygge et insekthotel.

Trin 1 7

Opmærkning af huller

Huller mærkes op på en aluminiumsplade.
Et hul mærkes op midt på en aluminiumsplade.
På aluminiumspladens korte side afsættes en markering.
På aluminiumspladens korte side tegnes en kvadrat.
På aluminiumspladens korte side afsættes markeringer.
Alle dimensioner indtastes på en skitse.

Du skal bruge: Filtpen, tommestok, Aluminiumsplade 1000x300x0,5 mm

I første trin mærker du de huller op, som du senere skal bore i aluminiumspladen:

Anbring først pladen på langs foran dig på arbejdsbordet, og afsæt en række markeringer ca. 5 mm under den øverste kant (lange side) med en afstand på 45 mm (billede 1). Sørg for, at afstanden forbliver ensartet over hele langsiden. Afsæt tilsvarende markeringer modsat på pladens nederste langside.

Markér derefter præcist midten af aluminiumspladen (billede 2).

Også på pladens korte sider markerer du midten og afsætter en markering ca. 15 mm fra kanten (billede 3).
Fra denne markering måler du nu 11 mm i hver retning og tegner et kvadrat omkring markeringen (billede 4). Denne udsparing skal bruges senere til kosteskaftet.

Afsæt på samme side endnu to markeringer: hhv. 100 mm fra øverste kant og 100 mm fra nederste kant (billede 5).

Trin 2 7

Boring og skruning

Der bores et hul i en aluminiumsplade.
Et kvadrat skæres ud af en aluminiumsplade med en køkkensaks.
De to ender af en aluminiumsplade skrues sammen.
En plade skrues sammen, så den danner en cylinderform.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, Multislibere, Metalbor 3mm, skruetrækker, saks, 4x skruer M4x6 mm med møtrik, 44x skruer M3x10 mm med møtrik, Offertræplade

Nu skal der bores huller:
Bor huller på alle de afsatte markeringer (på alle sider og i midten) fra trin 1. Vi anbefaler, at du lægger en offertræplade under, så du ikke borer ned i bordpladen (billede 1).

De opmærkede kvadrater på de korte sider af pladen skærer du nu ud med en køkkensaks og bøjer lasken nedad (billede 2).

Rul nu pladen sammen, så de kvadratiske huller og de små borehuller på den korte side lapper over hinanden. Med fire skruer M4x6 samler du derefter "metalcylinderen" (billede3). Sørg for, at skruehovederne befinder sig på cylinderens inderside.

Skru nu skruerne M3x10 i alle andre huller (billede 4). Vær også her opmærksom på, at skruehovederne vender indad.

Trin 3 7

Klargøring af skabelon

Med passeren tegnes en cirkel på offertræet med en radius på 150 mm.
Takket være en skabelon er det lettere at bestemme størrelserne på insekthotellets indvendige materiale.

Du skal bruge: passer, Træplade

Dette trin er valgfrit, men betaler sig. Ved at tegne en cirkel svarende til metalcylinderens diameter på en træplade med en passer laver du en enkel skabelon. Den hjælper dig i de næste trin med at finde størrelsen på de stykker brænde, som skal bruges til insekthotellets indre liv.

Trin 4 7

Forberedelse af det indvendige materiale

Brænde måles op.
Brænde saves til.
Brændestykker skrues sammen til et kryds ved hjælp af samlebeslag.
Med en løvsav saves bambusrør til.

Du skal bruge: NanoBlade-save, Løvsav, Sivrør eller bambusrør, Brænde, Samlebeslag, 3,5x20 træskruer

Insekthotellets vægge er på plads – nu drejer det sig om interiøret.

Interiørets kerne udgøres af et kryds af brænde. For at krydset passer præcist ind i metalcylinderen, kan du bruge skabelonen fra trin 3. Med den bestemmer du den rigtige størrelse (billede 1).

Sav derefter et stort og to mindre stykker brænde til (billede 2), og saml dem i et kryds ved hjælp af samlebeslag (billede 3). 

Gentag proceduren, så du efterfølgende har to brændekryds.

Derefter saver du siv- eller bambusrørene til i en længde på ca. 150 mm (billede 4).

Trin 5 7

Montering af kosteskaft

Et kosteskaft sættes ind i en rund konstruktion af metal
Kosteskaftet skrues fast på cylinderen fra ydersiden.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, Kosteskaft, Metalcylinderen fra trin 1 og 2, Træskrue 3,5x20 mm

Tag nu kosteskaftet, og før det gennem det kvadratiske hul i cylinderens overlappende samling (billede 1).

Skub kosteskaftet videre, indtil det rammer den modsatte side af cylinderen. Fastgør det der med en skrue fra ydersiden (billede 2).

Trin 6 7

Forberedelse af det indvendige materiale

Huller bores i et brændekryds med et 6 mm bor.
Borehuller slibes med en multisliber.
Slib derefter alle borehuller, og skru brændekrydset fast på kosteskaftet fra begge sider med en passende skrue.
Sivrør og brændekryds er anbragt og fastgjort i en metalcylinder.
Slib derefter alle borehuller, og skru brændekrydset fast på kosteskaftet fra begge sider med en passende skrue.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, Multislibere, Træspiralbor 6mm, lim, Skrue 6 eller 8 mm

Til insekterne skal du bore huller i de to brændekryds (trin 4) (billede 1).
Hullerne kan du placere, som du vil. De skal blot være fordelt jævnt, og der skal være ét præcist i midten, så du kan fastgøre de to brændekryds på kosteskaftet. Vi anbefaler at anvende enten et 6 mm eller et 8 mm træbor til dette.

Slib efterfølgende alle borehuller, så insekterne ikke kan komme til skade på eventuelle træsplinter (billede 3).

Med en passende skrue (alt efter det anvendt bor) fastgør du nu krydset på kosteskaftet inde i metalcylinderen.

I mellemrummene limer du nu de tilsavede bambus- eller sivrør fast. Vær blot kreativ, men husk at anvende en økologisk lim (billede 4).

Trin 7 7

Montering af fugleværn

En murersnor spændes på de udragende skruer på en metalcylinder.
Beskyttelsesfolie trækkes af en metalcylinder.

Du skal bruge: Murersnor

Du er næsten i mål. I sidste trin skal du værne insekthotellet mod fugle.
Det gør du ved at trække murersnoren på kryds og tværs af de to åbne ender af metalcylinderen. De udragende skruer anvendes i den forbindelse som kroge (billede 1).  

Træk til sidst folien af metalcylinderen (billede 2), og derefter kan du opstille dit insekthotel på et egnet sted i haven.