Byg din egen havebruser: Så er forfriskningen sikret!

I en have står en udendørs bruser af træ.
Har du brug for afkøling? Så er en hjemmelavet udebruser løsningen.

 • Sværhedsgrad
  mellem
 • Udgifter
  750-1125 DKK
 • Varighed
  6-8 h

Sommeren nærmer sig og dermed også hedebølgen. Så længes man allerede af og til efter en skøn afkøling. Med en udebruser i din egen have kan du hurtigt afhjælpe heden. Her viser vi dig trin for trin, hvordan du selv kan lave din egen havebruser.

Kender du allerede vores 18-Volt-system? Det omfatter mange forskellige apparater til en lang række anvendelsesformål. Det særlige ved det her og alle andre projekter: Du kan bruge samme batteri til alt arbejdet. Du skal bare tage batteriet af, sætte det på et andet apparat, og så er du parat til næste arbejdstrin.
 

Du skal naturligvis sørge for din sikkerhed under hele arbejdet og tage visse forholdsregler for at beskytte dig selv. I vores oversigt finder du det korrekte beskyttelsestøj til alle opgaver.

Du skal bruge
Hjælpemidler
 • blyant
 • skruetvinger
 • snedkervinkel
 • afstandsholder
 • Træspartel
Materialeliste
 • 2 lægter E: 90 x 45 x 1500 mm
 • Douglas-brædder::
 • 2 brædder A: 100 x 18 x 800 mm
 • 2 brædder B: 100 x 18 x 1000 mm
 • 1 bræt C: 100 x 18 x 765 mm
 • 2 brædder D: 100 x 18 x 1500 mm
 • 22 stk. rombeprofiler F: 68 x 21 x 800 mm
 • Træskruer 4 x 45 mm
 • Træskruer 3 x 16 mm
 • 6 stk. vinkelbeslag af metal: 80 x 80 x 60
 • 4 stk. teltpløkke
 • Bruserhoved
 • Kobberrør 22 mm: 1500, 580, 320, 30 mm
 • 2 stk. rørbuer 22 mm, 90 grader
 • 3 adapterstykker ½ tomme, 22 mm
 • 3 adapterstykker ¾ tomme, 22 mm, 90 grader (slangetilslutning)
 • Kuglehane 1/2 tomme
 • Kiselsten i forskellig størrelser
 • 2 stk. spændebånd
 • Teflonbånd
 • Metalklæber
L: Længde, B: Bredde, H: Højde, D: Diameter

Så går vi i gang - trin for trin

Trin 1 11

Konstruktionsskitse

På en tegning kan alle havebruserens dele ses.
I vores materialeliste kan du finde målene på de mærkede komponenter.

Inden du går i gang med at lave den nye havebruser, bør du først sørge for, at du har et godt overblik. På skitsen ser du præcist, hvilke brædder der skal anvendes hvor. Du kan hele tiden orientere dig på skitsen undervejs i projektet.

Trin 2 11

Forberedelse af grundrammen

Et bræt skrues på en lægte med en batteridrevet skruemaskine.
Husk at presse brædder og lægter godt sammen.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, Træspiralbor, bitsæt, skruetvinger, 2 lægter E: 90 x 45 x 1500 mm, 2 brædder B: 100 x 18 x 1000 mm, Træskruer 4 x 45 mm

Skru først et bræt (B) vinkelret på en lægte (E). Til det formål kan du benytte din bordplade som underlag. Spænd alt godt fast med skruetvinger. Forbor i brættet med et 4 mm træbor, og skru derefter dine skruer i de forborede huller. Gentag dette trin. Sørg for, at det er den rigtige side. 1 x venstre / 1 x højre. Nu har du to L-formede trækonstruktioner, der udgør bruserens sider.

Stil nu de to L-formede konstruktioner op og spænd dem fast på din arbejdsplade. Det er vigtigt, at brædderne (B) er anbragt udvendigt på lægterne (E), når de to L-formede konstruktioner står ved siden af hinanden.

Trin 3 11

Skru bagside og forside på rammen

Brædder og en lægte spændes fast på en bordplade.
Et bræt skrues fast på en lægte.
Et metalbeslag skrues fast i et hjørne af trælister.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, bitsæt, skruetvinger, 2 brædder A: 100 x 18 x 800 mm, Træskruer 4 x 45 mm, Træskruer 3 x 16 mm, 2 stk. vinkelbeslag af metal: 80 x 80 x 60 mm

Nu skal du skrue endnu et bræt (A) på den dobbelte L-formede konstruktion. Dette danner den bageste del af grundrammen til din nye havebruser. Skru brættet direkte på lægterne (billede 1) bagfra, og så det flugter. Anvend de store skruer til dette.

Grundrammens forreste bræt (A) skal nu skrues på den L-formede konstruktion ved hjælp af vinkelbeslagene (billede 2). Til det formål benyttes de små skruer. Husk at spænde alle brædder godt sammen.

Trin 4 11

Fastgør sidebrædderne på bagvæggen.

Et bræt skrues på en lægte med en batteridrevet skruemaskine.
Et bræt skrues på en lægte med en batteridrevet skruemaskine.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, bitsæt, skruetvinger, Træskruer 4 x 45 mm, 2 brædder D 100 x 18 x 1500 mm

Nu fastgøres de to brædder (D) til begge ydersider på bruservæggens bagvæg. Spænd dem fast på de to lægter (E), så de hviler på den nederste ramme og foran flugter med lægterne (billede 1).

Skru dem derefter fast på den L-formede konstruktion med 4 skruer og det passende bitsæt for hvert bræt. Skruetvinger forhindrer, at brædderne glider. De beskytter imidlertid også dig.

Trin 5 11

Færdiggør bagvæggen

En rombeprofil skrues fast på to brædder.
Rombeprofiler er anbragt med afstand på en træramme.
Rombeprofiler skrues på en firkantprofil med en batteridrevet skruemaskine.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, bitsæt, afstandsholder, 22 stk. rombeprofiler F: 68 x 21 x 800 mm, Træskruer 4 x 45 mm

Begynd nu at skrue bagvæggen på rammen. Begynd foroven og skru
den første rombeprofil (F) fast foroven, så den flugter med rammen (billede 1).

Den anden rombeprofil (F) skrues fast på rammen 10 mm fra den første. De resterende brædder anbringes på rammen med en afstand på 10 mm (billede 2). Anvend afstandsholdere, og stol især på din fornemmelse.

Når alt passer, kan du fastgøre rombeprofilerne (F) en ad gangen på rammen med en skrue i hver ende (billede 3).

Tip
Tip:
For at rombeprofilerne ikke flytter sig under fastskruningen, er det bedst at forbore hullerne. Anvend til det formål et 4 mm træbor.
Trin 6 11

Forberedelse af rørholderen

På en skitse er det muligt at se præcist, hvor hvert bræt skal anbringes.
Ved hjælp af en blyant og en tommestok tegnes der en markering på et bræt.
Ved hjælp af en blyant og en tommestok tegnes der en markering på et bræt.
Med et forstnerbor bores et hul i et bræt.
Ved et forboret hul tegnes der en streg med vinkelmåler og en blyant.
Med en stiksav saves en udsparing i en træliste.
En udsavet udsparing slibes med slibepapir.

Du skal bruge: Stiksave, Stiksavsklinge træ, Akku-boremaskine, Forstnerbor 25 mm, Slibepapir korn 80K-120K, bitsæt, blyant, snedkervinkel, skruetvinger, Bræt C: 100 x 18 x 765 mm, Træskruer 4 x 45 mm

Nu skal du forberede det resterende bræt (C) til rørholderen. På skitsen (billede 1) kan du se, hvor det er placeret ved enden. 

Mål til det formål midten (382,5 mm) af brættet (C) og marker det tilsvarende sted på en yderside på brættet (C) (billede 2). På dette punkt på brættets kant måler du endnu en gang 25 mm indad i retning mod midten af brættet og tegner endnu en markering (billede 3).

I dette punkt borer du nu et hul i brættet (billede 4) med et 25 mm forstnerbor. Ud fra huller tegner du nu tangentialt to linjer mod kanten af brættet (C) (billede 5).

Anbring nu saven lige på stregerne og sav forsigtigt træstykket ud (billede 6). Afslut nu kort med at slibe hele udsparingen ren med slibepapiret fra din multisliber (eller et stykke slibepapir med slibeklods)(billede 7).

Trin 7 11

Fastgør spændebånd på rammen

Ved hjælp af en blyant og en tommestok tegnes der en markering på en træliste.
Ved hjælp af en batteridrevet skrue-/boremaskine skrues et spændebånd på en listevæg.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, bitsæt, Træskruer 3 x 16 mm, 2 stk. spændebånd

Marker den præcise midte (billede 1) på bagsiden af bagvæggen på den tredje liste fra oven og nedefra. Derefter skruer du de to spændebånd (billede 2) fast i disse to punkter.

Trin 8 11

Montering af et kobbervandrør

På en skitse er det muligt at se, hvordan rørene i en bruserkonstruktion sættes sammen.
Der påføres trekomponentlim på enden af et kobberrør.
En kuglehane klæbes på kobberrøret.
Et kobberrør er fastgjort på en trævæg med et spændebånd.

Du skal bruge: Træspartel, Kobberrør 22 mm: 1500, 580, 320, 30 mm, 2 stk. rørbuer 22 mm, 90 grader, 3 adapterstykker ½ tomme, 22 mm, 3 adapterstykker ¾ tomme, 22 mm, 90 grader (slangetilslutning), Kuglehane 1/2 tomme, Bruserhoved, Teflonbånd, Trekomponentlim/metalklæber

I dette trin monteres alle dele til bruserkonstruktionen. På skitsen (billede 1) kan du præcist se, hvor de opstillede rør og forbindelsesstykker skal anbringes.

Kom først lidt metalklæber på et stykke træ og fordel det jævnt med en træspartel på enden af det lange rør (billede 2).

Klæb derefter forsigtigt kuglehanen fast (billede 3). Til sidst limer du rørene korrekt sammen med de rigtige forbindelsesstykker.

 Fastspænd den færdige rørkonstruktion i de to spændebånd fra trin 7 (billede 4).

Trin 9 11

Fastgør rør på trærammen

Et bræt skrues på en liste.
Hold godt fast i brættet med den anden hånd, så det ikke glider.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, bitsæt, Træskruer 4 x 45 mm, Det klargjorte bræt (C) fra trin 6

Tag nu brættet (C) med udsparingen fra trin 6 og anbring det foroven (bagfra) i rammen, og skru det fast på lægterne med en skrue i hver side.

Trin 10 11

Anbring en vinkel til fastgørelse i underlaget

En metalvinkel skrues fast på et bræt.
En forankring i underlaget sikrer, at bruseren er tilstrækkelig stabil.

Du skal bruge: Akku-boremaskine, bitsæt, Træskruer 3 x 16 mm, Fastgøringsvinkel 80 x 80 x 60 mm

Nu skal du skrue fastgøringsvinklen fast i alle fire hjørner i grundrammen (fra trin 1 og 2). Vinklerne skal pege med en af fladerne mod underlaget. Med dem kan du fastgøre bruseren i gulvet, hvis det er nødvendigt.

Trin 11 11

Færdiggørelse

Kiselsten i forskellige størrelser i en trækasse foran listevæggen.
Kiselsten giver din bruser et flot outdoor-look.

Du skal bruge: Kiselsten

Rammen er lavet, og rørene er monteret. Nu mangler du bare at finde det rigtige sted og fylde grundrammen: I vores udgave har vi anvendt kiselsten i forskellige størrelse. Måske er det ikke det mest bekvemme valg, når man gerne vil stå med bare fødder på underlaget. Til gengæld ser de pæne ud, de varmes op om sommeren, og de er gode for dine fødder, når du bader. Jo større, desto mere bekvemme. Du kan også bruge beton eller er stykke rullegræs. Sand anbefales ikke.

Vi ønsker dig god fornøjelse med afkølingen.