Værktøj til Hus og Have

Indego (non Connect)

Egnethed

Indegos klippesystem er beregnet til at klare en maksimal græshøjde på 100 mm. Klippehøjden kan justeres til mellem 30 og 50 mm for Indego 350 og 400 og til mellem 20 og 60 mm for de øvrige Indego-modeller. Hvis græsset er højere end 100 mm, anbefales det at anvende en traditionel plæneklipper først for at reducere græshøjden, så den ligger inden for det anbefalede maksimumområde.

Indego 350 og 400 leveres med 100 m eller 125 m kantledning (afhængig af model) og kan anvendes med en længde op til 250 m. Alle øvrige Indego-modeller leveres med 150 m eller 200 m kantledning (afhængig af model) og kan bruges med en længde op til 450 m. Ekstra kantledning og monteringspløkker kan købes som ekstra tilbehør.

Opsætning og installation

Du behøver ikke at grave kantledningen ned, da den er designet til at blive monteret oven på jorden. Men med tiden vil ledningen blive naturligt begravet, efterhånden som græsset gror. I tilfælde hvor kunden ønsker at anvende en vertikalskærer eller en mosfjerner, før ledningen er blevet dækket nok med græs, kan ledningen graves ned i forbindelse med installationen. Da de fleste vertikalskærere ikke skærer længere ned end 1 cm, anbefaler vi at grave ledningen ca. 2 cm ned. En dybde over 5 cm bør ikke overskrides for at sikre et tilstrækkeligt kraftigt ledningssignal. Under dockingstationens platform bør ledningen ikke graves ned for at sikre en præcis docking.

Afstanden på 30-35 cm giver Indego mulighed for at manøvrere helt ud til kanten af plænen. Indego vil klippe helt tæt til kanten af plænen i relation til kantledningens placering. En halv diameter af knivskærene vil krydse kantledningen og efterlade et uklippet stykke plæne på ca 20-22 cm fra kanten af plænen. Dette område skal klares ved hjælp af en græstrimmer. Bemærk! For at forhindre beskadigelse eller personskader må robotplæneklippere i henhold til standarder ikke have skær, som roterer helt ud til kanten af kabinettet. Af den årsag kan de ikke klippe plænen helt op til mure, hegn og helt ud til kanten.

Installationen af plæneklipperen er meget let. Den kan gøres på 1-2 timer afhængigt af plænens type og kompleksitet. Installationen udføres i tre trin; placering af dockingstationen, fastgørelse af kantledningen og første start af maskinen. Du kan se, hvordan du klargør Indego, på www.bosch-indego.com

Disse områder skal markeres ved hjælp af kantledningen, så Indego kan undgå dem. Det gøres ved at føre kantledningen fra kanten af klippeområdet rundt om blomsterbedet eller et træ (med en fri afstand på 35 cm), hvorefter ledningen føres tilbage til kanten af haven. Når ledningen føres fra kanten af klippeområdet og omkring et blomsterbed/træ, skal ledningen, når den føres tilbage til kanten af klippeområdet, lægges inden for 1 cm af eller så tæt som muligt på den anden ledning. Bemærkning 1 – Afstanden fra blomsterbedene/træerne og kantledningen er 30 cm for Indego 350 og 400 og 35 cm for de øvrige Indego-modeller. Denne afstand skal dog øges til mindst 70 cm for havedamme og klipper. Bemærkning 2 – Afstanden mellem den ledning, der markerer de forskellige objekter i plæneområdet, skal være mindst 75 cm for Indego 350 og 400 og 1 m for de øvrige Indego-modeller.

Dockingstationen bør placeres på lige ved klippeområdet, så ladestikkene peger mod venstre (set inde fra klippeområdet med ansigtet mod dockingstationen). Sørg for, at underlaget under dockingstationen er plant, og at der er 2 meters fri afstand rundt om hele dockingstationen. Dockingstationen til Indego 350 og 400 kan placeres ved at stille signaltårnet i et hjørne. Alle øvrige Indego modeller skal have mindst 2 meter lige ledning bag signaltårnet. Det er nødvendigt, for at den kan docke korrekt – lidt som når et fly lægger sig i position i forhold til landingsbanen, før det lander. På den måde kan robotplæneklipperen køre korrekt ind i dockingstationen, når den kommer tilbage fra et hvilket som helst sted på plænen.

På Indego 350 og 400 skal du tænde på kontakten ved siden af håndtaget. På de øvrige Indego modeller skal den røde sikkerhedsnøgle isættes på undersiden af Indego og drejes 180 grader. Når du har gjort det, skal du stille maskinen i dockingstationen og trykke på knappen med det grønne flueben (Indego 350 og 400) eller en af de seks knapper, der er placeret på begge sider af displayet (alle andre Indego-modeller). Indego tænder, hvorefter du skal vælge sprog, region og PIN-kode og indstille klokkeslæt og dato. Indego viser derefter funktionen »Kortlæg have«/»Følg tråd« på displayet. Vælg denne, og følg instruktionerne på displayet. Når klippeområdet er blevet kortlagt, er Indego klar til at klippe. Tryk på »Græsslåning« for at starte klipningen.

Indego programmeres til at køre på bestemte dage i løbet af ugen og på bestemte tidspunkter. Du indstiller et klippeprogram ved hjælp af displayet på 350 og 400. Vælg Kalender i den øverste menu (ved at navigere til højre eller venstre). På andre Indego-modeller vælges Menu > Tidsplan udvalg. Det giver dig mulighed for at vælge, på hvilke dage og tidspunkter du ønsker, at Indego skal køre.

Hvis plæneområdets udformning ændres, eller hvis Indego flyttes til et andet plæneområde, skal havekortet opdateres. På Indego 350 og 400 kan det gamle kort slettes via displayet ved at vælge Indstillinger> Opsætning > Nyt kort > Bekræft. På de øvrige Indego-modeller skal du vælge Menu > Indstillinger > Slåindstillinger > Slet kort > Ja. Når det gamle kort er slettet, skal Indego derefter kortlægge det nye plæneområde.

Auto Calendar findes kun på Indego 350 og 400. AUTO Calendar Function beregner automatisk den ideelle bevægelsescyklus på baggrund af plænens faktiske størrelse. Plæneklipperen skal have kortlagt plænen, før funktionen kan aktiveres. Den bruges i stedet for et specialprogram.

AUTO Calendar anvender plænens størrelse (tilgængelig efter kortlægning), plæneklipperens driftstid og ladetiden til at beregne et ideelt program. Standardindstillingen er to komplette klipninger pr. uge, og klippesessionerne lægges i perioden mandag til fredag. Ved at vælge »Rediger« kan antallet af komplette klipninger pr. uge ændres (1 - maks. 3), og dage kan udelukkes eller vælges afhængig af præferencer.

Hvis du ønsker mere specifikke intervaller end dem, der er anvendes i AUTO Calendar Function, anbefaler vi, at du bruger Calendar Schedule, som kan tilpasses.

Disse områder skal markeres ved hjælp af kantledningen, så Indego kan undgå dem. Det gøres ved at føre kantledningen fra kanten af klippeområdet rundt om blomsterbedet eller et træ med en fri afstand på 35 cm. Derefter føres ledningen tilbage til kanten af haven. Når ledningen føres fra kanten af klippeområdet og omkring et blomsterbed eller et træ, skal ledningen, når den føres tilbage til kanten af klippeområdet, lægges inden for 1 cm af den anden ledning. Note 1 - Afstanden mellem blomsterbede eller træer og kantledningen er 35 cm, denne afstand øges dog til 70 cm for havedamme. Note 2 - Afstanden mellem ledningen, som markerer forskellige objekter på plæneområdet skal være mindst 1 m.

Indst.

Denne funktion findes på udvalgte modeller. For Indego 350 og 400 kan dette ikke ændres. For de øvrige Indego-modeller kan indstillingerne for tastaturlyd ændres via Menu > Indstillinger > Systemoptioner > Indstil tastelyd

Drift og ydelse

Når Indego er blevet aktiveret, bakker den ud af dockingstationen og kører af sted for at fortsætte klipningen. Ved start af en ny klippesession kører Indego i en ny retning fra dockingstationen for at forhindre, at der opstår spor i græsplænen. Plæneklipperen kører væk fra dockingstationen i 5 sekunder før klippemotoren starter. Dette er et sikkerhedskrav. Når det første klippeområde er færdigt, eller når plæneklipperen registrerer kantledningen, kører den til et andet område af plænen, som endnu ikke er klippet. Plæneklipperen klipper baner på op til maksimalt 10 m i op til 25 baner (afhængig af havens form og størrelse). Mens Indego kører til et nyt klippeområde, er knivskærene frakoblet for at spare strøm. Den fortsætter denne proces, indtil plænen er færdigklippet.

De vigtigste fordele er tidsbesparelsen og dermed energi- og omkostningsbesparelsen. For at kunne klippe effektivt kortlægger Indego plæneområdets kontur og placeringen af genstande i plæneområdet (træer, blomsterbede, bassiner etc.), som er blevet markeret ved hjælp af kantledning under installationen. Indego skaber derefter et kort over plænen, som gemmes i dens hukommelse. På den måde ved Indego, hvor den har klippet og ikke har klippet, og hvordan den kommer til og fra dockingstationen. Når Indego har lært placeringen af alle genstande på plænen, klipper den plænen i et effektivt mønster af parallelle baner.

Indego har en række følere, som registrerer dens placering på plænen og lærer plænens udformning at kende. I løbet af de første tre klippecykler vil Indego opdatere og forbedre den information, den har i sin hukommelse, så den er i stand til at lave et mere og mere præcist kort over plæneområdet og alle de interne plæneområder, som er markeret.

Under kalibrering kontrollerer og tester Indego sine følere. Disse følere sikrer, at maskinen klipper præcist

Indegos knivskær er designet til at klippe græsset i små dele (3-5 mm). Disse dele falder ned på jorden mellem græsstråene, hvor de nedbrydes og derved gøder plænen og forsyner den med næringsstoffer.

Ja, selv om det er bedre for plænen at blive klippet i tørvejr. Det anbefales desuden at opbevare Indego indendørs om vinteren.

Nej. Indego er i stand til at håndtere regnormeekskrementer. Desuden er Indegos klippesystem prædestineret til korte græsafklip (3–5 mm). Græsafklippet falder ned til jorden som nærende biomateriale, gøder græsplænen og forhindrer dannelse af regnormeekskrementer.

Før første installation (eller efter vinterperioden) skal du klippe plænens hovedområde med en traditionel plæneklipper til en maksimal græshøjde på 40 mm som forberedelse af plænen. Ved installation anbefaler vi, at området med kanttråden klippes med den lavest mulige indstilling på din konventionelle plæneklipper. Hvis kanttråden lægges ud på en uklippet plæne, er der øget risiko for, at den klippes over.

Det anbefales kraftigt, at du ikke river eller kører med vertikalskærer direkte over kantledningen, da ledningen kan blive skåret over, også selvom den er trykket godt ned og dækket af græs. Kørsel på afstand af kanttråden bør dog ikke have nogen negativ effekt.

Effekt og effektivitet

Indego 350 og 400 (der er designet til mindre haver) kan klippe ca. 35 kvm (+/- 20 %) på 30 minutter. De øvrige Indego-modeller (der er designet til større haver) kan klippe ca. 200 kvm (+/- 20 %) på 50 minutter. Hvor stor en plæne den kan klippe, afhænger af plæneområdets kompleksitet, idet træer og andre forhindringer, som blokerer Indegos rute, vil reducere effektiviteten.

Indego 350 og 400 (der er designet til mindre haver) kan køre i ca. 30 minutter. Driftstiden for de øvrige Indego-modeller (der er designet til større haver) er ca. 50 minutter. Denne er baseret på, at Indego er fuldt opladet, og den varierer efter græssets højde og type.

Når Indego har brug for at blive opladet, returnerer den automatisk til dockingstationen. Når den er blevet genopladet, genoptager den klippearbejdet i haven, hvor den slap, eller kører til det nærmeste uklippede område afhængig af den mest effektive klipperute.

Sikkerhed, tryghed og beskyttelse

I sådanne tilfælde vil Indego registrere, at den er kørt ind i en genstand, bakke og derefter køre uden om den. Indegos kabinet er designet til at bøje af og ikke beskadige genstande på plænen, hvis den kører ind i sådanne.

Indego robotplæneklipperen har følere, som registrerer, om den er blevet løftet op fra jorden eller er kørt over en stor genstand på jorden. Når maskinen registrerer, at den er blevet løftet op, standser klippesystemet inden for 2 sekunder. Når Indego er blevet løftet op fra jorden, skal den sættes tilbage på jorden, og PIN-koden skal indtastes. Hvis plæneklipperen ikke sættes tilbage på jorden inden for 30 sekunder, udløses alarmen.

Hvis Indego løftes, skal den sættes tilbage på jorden, og PIN-koden skal indtastes. Hvis plæneklipperen ikke sættes tilbage på jorden inden for 30 sekunder, udløses en alarm. Alarmen høres kontinuerligt, når den først er aktiveret, indtil den korrekte PIN-kode indtastes på maskinen, mens den står på jorden. Når indtastningen af PIN-koden er påbegyndt, forlænges den tilladte deaktiveringstid med 10 sekunder. Du har kun tre forsøg til indtastning af PIN-koden. Den maksimalt tilladte alarmdeaktiveringstid er derfor 60 sekunder, efter at maskinen er blevet løftet op. Hvis PIN-koden indtastes korrekt, deaktiveres alarmen i 10 minuitter. Efter 10 minutter genaktiveres alarmfunktionen, og alarmen udløses igen, hvis plæneklipperen løftes op. Alarmen er ikke afhængig af kantledningen, så den udløses også i tilfælde af strømsvigt.

Dette er ikke muligt i øjeblikket.

Hvis du har glemt eller mistet din PIN-kode, skal du indlevere Indego og dens dockingstation til et Bosch servicecenter, så den kan blive låst op. Kontakt din forhandler eller Bosch (se brugsanvisningen for at få yderligere oplysninger). For Indego 350 og 400 kan du få oplyst din PIN-kode via MyBosch på www.MyBosch-Tools.com (kræver registrering).

Indego fungerer mellem 5 °C og 45 °C. Hvis batteriets temperatur ligger uden for dette område, viser plæneklipperens HMI-display kortvarigt en meddelelse om, at temperaturen ligger uden for området, og Indego forlader ikke dockingstationen. Hvis plæneklipperen kører på det pågældende tidspunkt, vender den tilbage til dockingstationen. Herefter lukker Indego ned. Når batteriet er helt afladet, og plæneklipperens temperatur ligger uden for området, kan plæneklipperen ikke oplades eller aktiveres. Hvis det sker, skal plæneklipperen flyttes til et nyt sted, hvor den normale temperatur kan genoprettes. Når temperaturen er normaliseret, begynder plæneklipperen at lade op og kan aktiveres.

Teknologi

ndego er ikke forsynet med regnføler, men kan køre i regnvejr. Det er dog bedst for plænen at blive klippet i tørvejr. Når funktionen Smart Mow anvendes, kan Indego automatisk planlægge det optimale tidspunkt for klipning af plænen og dermed undgå regnvejr.

Dette afhænger af ledningernes placering og deres effektniveau. Indego-systemet er meget robust og bør ikke påvirkes heraf i de fleste miljøer.

Afhængig af tykkelsen, og hvor dybt metalristen ligger, kan den medføre, at Indego ikke klipper disse områder. Følg oplysninger om forhindringer i installationsvejledningen for at undgå metalriste.

Et signal-id er nødvendigt, hvis du har to Indegoer i haver ved siden af hinanden. Hvis Indegoerne forstyrrer hinanden, kan signal-id’et ændres.

Nej, det gør vi ikke. GPS har begrænsninger i et havemiljø, da store træer og høje planter kan blokere for satellitsignalet. Dette ville betyde, at Indego ikke ville have præcise positionsdata, hvilket er nødvendigt, for at Logicut-systemet kan fungere.

På Indego 350 og 400 kan du se plæneklipperens softwareversion på HMI-displayet ved at åbne Menu og vælge Indstillinger > Info > Software. På de øvrige Indego-modeller skal du vælge Menu > Indstillinger > Systemoptioner > Info

Fejlsøgning: Dockingstation og kantledning

Kontrollér, om strømforsyningen fra lysnettet er i orden. Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere, om sikringen er sprunget. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsservice på det telefonnummer, der fremgår af brugsanvisningen til din Indego.

Kontrollér, at begge ender af kantledningen er tilsluttet korrekt på dockingstationens signaltårn. Hvis de er det, skal du kontrollere plænekanten for at se, om der er et brud på kantledningen, som skal udbedres. Hvis det ikke ser ud til, at kantledningen er afbrudt, skal du kontrollere, at der er installeret mellem henholdsvis 20 m og 250 m ledning (Indego 350 og 400) eller mellem 20 m og 450 m kabel (øvrige Indego-modeller). Slå derefter strømforsyningen fra og til igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsservice på det telefonnummer, der fremgår af brugsanvisningen til din Indego.

Hvis Indegoen ikke registrerer kantledningen, er der muligvis en fejl i systemet. Den grønne lysdiode øverst på dockingstationen angiver, hvis der er et brud på eller et problem med kantledningen. Hvis lysdioden blinker, foreligger der et problem. Kontrollér, at tilslutningerne bag på dockingstationens signaltårn er isat korrekt. Hvis dette er tilfælde, skal du kontrollere kantledningen for brud. Hvis lysdioden lyser, men ikke blinker, er der et signal. Genstart systemet, når du har kontrolleret og tilsluttet kantledningen igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsservice på det telefonnummer, der fremgår af brugsanvisningen til din Indego.

Kontrollér, at ledningen sidder korrekt i ledningskanalen, som løber langs med dockingstationens underside. Kontrollér også, at ledningen ligger lige som beskrevet i brugsanvisningen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsservice på det telefonnummer, der fremgår af brugsanvisningen til din Indego.

Fejlfinding: Kortlægning

Nulstil din maskine ifølge instruktionerne i Fejlsøgning: Indego-modul. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsservice på det telefonnummer, der fremgår af brugsanvisningen til din Indego.

Fejlfinding: Klipning

Det er muligt, at Indego ikke klipper i perfekte parallelle baner efter første installation. Det kan skyldes, at Indego har registreret en række permanente forhindringer i plæneområdet. Når Indego har fundet én af disse forhindringer, kører den ud til kantledningen for at gemme forhindringens placering i havekortet. Indlæringsfasen varer op til tre klippecyklusser, før det endelige havekort er færdigt. Når kortet er færdigt, kan Indego beregne den mest effektive rute til klipning af plænen. Under kortlægning af plæneområdet eller under almindelig drift vil Indego arbejde inden for et område, som er defineret af kantledningen. For Indego 350 og 400 skal der være mindst 30 cm og for de øvrige Indego-modeller mindst 35 cm afstand på begge sider, så Indego kan bevæge sig frit rundt på plænen. Hvis dette ikke er tilfældet, vil maskinen sætte sig fast på genstande. Bemærk – Meget ujævnt terræn eller terræn med ujævne rødder kan betyde, at Indego ikke vil være i stand til at klippe. I så fald anbefales det at flytte ledningens placering for at undgå disse områder/genstande.

Det anbefales, at der er en afstand mellem kantledningen og forhindringer som f.eks. træer eller hegn på mindst 75 cm for Indego 350 og 400 eller 1 m for de øvrige Indego-modeller for at sikre, at Indego har adgang til området.

Sikkerhedssystemer indbygget i Indego vil standse maskinen, hvis den krydser kantledningens afgrænsning. Der er muligvis et problem med installationen. Kontrollér, at dockingstationen er installeret korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsservice på det telefonnummer, der fremgår af brugsanvisningen til din Indego.

For Indego 350 og 400 er den mindst mulige plænebredde 1,35 m (75 cm mellem kantledningerne plus 30 cm plænekant på hver side). For de øvrige Indego-modeller er den mindst mulige plænebredde 1,70 m (1 m mellem kantledningen plus 35 cm fri plads ved kanten i begge sider). Hvis plænen er smallere end henholdsvis 1,35 m og 1,7 m, får Indego problemer.

Hvis plæneklipperen gennemfører en hel klippesession den samme dag, sessionen blev påbegyndt, vender den tilbage til dockingstationen og bliver der til den næste planlagte session. Hvis plæneklipperen derimod ikke kunne gennemføre en hel session, fordi det indstillede tidsinterval var for kort, fortsætter plæneklipperen klippesessionen i det næste planlagte tidsinterval. Hvis det sker, gør plæneklipperen den forrige session færdig, vender tilbage til dockingstationen og påbegynder derefter en ny klippesession med det samme for at forsøge at klippe hele plænen den samme dag. Hvis hele plænen ikke er klippet, når tidsintervallet udløber, stoppes den nye session, når tidsintervallet udløber, og plæneklipperen vender tilbage til dockingstationen.

Hvis du gerne vil undgå kontinuerlig klipning i tidsintervallerne i Kalender, skal du forlænge tidsintervallerne, så hele plænen kan klippes på én dag. Hvor lang tidsintervallet skal være, afhænger naturligvis af plænens størrelse og udformning.

Hvis plæneklipperen indstilles til Klip manuelt (dvs. der trykkes fysisk på knappen Klip på plæneklipperens HMI-display), når plæneklipperen er i Kalender-tilstand, vil denne kommando tilsidesætte indstillingen i Kalender. Når plæneklipperen modtager kommandoen Klip, forlader den dockingstationen og færdiggør den forrige klippesession og vender så tilbage til dockingstationen, hvorefter den starter en ny klippesession. Plæneklipperen stopper først, når hele plænen er klippet.

Hvis du gerne vil undgå, at plæneklipperen klipper uden for de planlagte tidsintervaller, skal du ikke aktivere klipning manuelt, mens plæneklipperen er i Kalender-tilstand.

Fejlsøgning: Indego-modul

Nulstil din maskine ifølge instruktionerne i Fejlsøgning: Indego-modul. Hvis problemet fortsætter efter nulstilling, skal du kontakte eftersalgsservice på det telefonnummer, der fremgår af brugsanvisningen til din Indego.

Kontakt eftersalgsservice på det telefonnummer, der fremgår af brugsanvisningen til din Indego.

Indego kan aktiveres ved at trykke på en af de 6 knapper på HMI-displayet. For Indego 350 og 400 kan plæneklipperen aktiveres ved at trykke på knappen med det grønne flueben. Hvis plæneklipperens temperatur er uden for det normale driftstemperaturområde (under 5°C eller over 45°C), kan plæneklipperen ikke aktiveres. Flyt plæneklipperen til et andet sted, hvor den normale temperatur kan genoprettes. Når temperaturen er normaliseret, kan plæneklipperen aktiveres.

Fejlsøgning: Tilbehør og reservedele

Kombinationen af holdbare knivskær og en høj knivhastighed sikrer, at Indego klipper plænen utroligt flot uden at du skal have besvær med at udskifte knivskær ofte, fordi de er blevet sløve. Vi anbefaler at udskifte knivskærene ved begyndelsen af hver klippesæson.

Vedligeholdelse

Når vækstsæsonen nærmer sig sin afslutning, behøver Indego ikke klippe græsset så ofte. Når temperaturen falder til under 5°C konstant, holder græsset stort set op med at vokse. På dette tidspunkt anbefales det at tage Indego ind til opbevaring vinteren over. Men først skal du gøre som beskrevet i vejledningen nedenfor ... Rengør Indego (Brug altid havehandsker, når du håndterer eller arbejder i nærheden af de skarpe knivskær) Rengøringen foretages med en børste og en blød klud 1. Kontrollér, at Indego er slukket på sikkerhedskontakten (Indego 350 and 400) eller ved at tage den røde sikkerhedsnøgle på undersiden ud (alle andre Indego-modeller). 2. Rengør Indego med børsten og kluden. Brug ikke vand, opløsningsmidler eller poleremidler – Fjern alt græs og snavs omkring knivskærene – Kontrollér og rengør omkring de forreste drejehjul – kontrollér, at de kan rotere – Kontrollér og rengør omkring de bagerste drivende hjul – kontrollér, at de kan rotere – Vigtigt! Brug aldrig højtryksrenser eller haveslange til rengøring af Indego, da dette kan beskadige maskinen Rengør dockingstationen (Tag stikket ud af stikkontakten, før du arbejder på dockingstationen eller strømforsyningen) Det er ikke nødvendigt at opbevare dockingstationen indendørs om vinteren, men det anbefales at fjerne eventuelt græs og snavs på fodpladen og omkring ladekontakterne. Det reducerer risikoen for, at Indego ikke dockes korrekt. Opladning af Indego og indstilling af klippehøjden. Det anbefales at lade Indego lade helt op i dockingstationen, før den stilles til vinteropbevaring. Det sikrer, at Indego er klar til brug, når den næste sæson starter. Hvis klippehøjden indstilles til Max er Indego desuden nemmere at opbevare, og den er klar til at slå græs i begyndelsen af den nye sæson. Opbevares tørt. Indego tåler regn og kulde, men det anbefales at opbevare den tørt og utilgængeligt for børn. Der findes en specialdesignet praktisk opbevaringspose (Bestill.nr. F 016 800 469) til Indego 350 og 400. Før plæneklipperen placeres i posen, skal det kontrolleres, at den er grundigt rengjort ifølge beskrivelserne ovenfor. Klargøring af Indego til den nye sæson. Når græsset begynder at gro igen i den nye sæson, skal du klargøre Indego til brug. Det anbefales at gentage proceduren beskrevet i Rengør Indego for at sikre, at der ikke sidder støv på den efter vinteropbevaringen, og at alle dele stadigvæk kan bevæges frit. Nye knivskær Det anbefales at skifte knivskær på Indego til den nye sæson. Vigtigt! Brug kun knivskær fra Bosch (Bestill. nr. F 016 800 321). Bemærk! At knivskær til Indego kan vendes og dermed bruges i to sæsoner. Brug altid havehandsker ved håndtering af eller arbejde i nærheden af de skarpe knivskær. God fornøjelse! Nu er din Indego igen klar til at pleje din plæne. Kontrollér, at Indego er tændt på sikkerhedskontakten (Indego 350 og 400) eller ved at isætte og dreje den røde sikkerhedsnøgle og stille plæneklipperen tilbage i dockingstationen.

Indego Connect

Forbindelse

For at du kan bruge de funktioner, som en opkoblet Indego-model giver, skal der være et 2G- eller 2.5G-mobilnetværk i haven. Indego vælger automatisk det kraftigste mobilsignal i dit område uanset netudbyder.

Ja, hvis du er blandt de 98 % i Europa, som kan modtage et GPRS-signal. I de fleste tilfælde mener folk »signalet fra min mobiludbyder har ikke nogen dækning«. Der er sandsynligvis andre mobilnet i det pågældende område. Alle opkoblede Indego-modeller anvender såkaldt »Unsteered Network Roaming«, hvilket betyder, at de altid vil oprette forbindelse til det kraftigste og hurtigste tilgængelige netværk, uanset hvilken mobiludbyder du anvender.

Nej, SIM-kortet er allerede indbygget i maskinen.

Når du anvender Bosch Smart Gardening-app, beregnes standardprisen for data i henhold til din mobiludbyders vilkår. De data, som Indego Connect modtager og sender, koster dog ikke noget. Du skal ikke tegne noget abonnement.

Forbindelsesomkostninger dækkes i hele produktets levetid.

Indego Connect appen anvender meget lidt data. Den samlede mængde afhænger af, hvor ofte appen anvendes.

Alle opkoblede Indego-modeller anvender GPRS, hvilket også omtales som 2G eller 2.5G. Opkoblede Indego-modeller sender kun meget små datamængder, og der er derfor ikke behov for en højhastighedsforbindelse.

GPRS er langsommere end 3G og 4G til store datamængder. Indego Connect sender imidlertid kun meget små mængder data og har derfor ikke brug for en højhastighedsforbindelse.

Ordet »Connect« eller bogstavet »C« er angivet på produktets mærkeskilt. Desuden sidder der en mærkat med teksten »Connected technology« på produktets overside eller bagside afhængig af model. Bemærk! Appen Bosch Smart Gardening fungerer kun sammen med en Indego med forbindelse.

Konnektiviteten er ikke tidsbegrænset. Så længe der er en gyldig 2G-forbindelse i området, kan du bruge konnektiviteten. Denne konnektivitet understøttes af tredjepartsudbydere og ikke af Bosch.

Pre-logon

Indego Connect leverer en ultimativ komfortabel plænepleje - nemlig mulighed for at betjene robotplæneklipperen, uanset hvor du befinder dig, og uanset tidspunktet på døgnet. Fra haven, sofaen, toget eller endda mens du er på ferie! Tilkobling / frakobling af plæneklipperen, konfiguration af klippeprogrammer og visning af klippestatus. Du bliver informeret, hvis plæneklipperen har brug for hjælp. Du kan få vist og købe tilbehør og endda deaktivere plæneklipperen. Du kan gøre det hele fra distance takket være den gratis app fra Bosch Smart Gardening.

Appen er gratis.

Appen understøtter både tablets og smartphones med Google Android (fra version 4.4) og Apple iOS (fra version 8)

Søg på Bosch Smart Gardening i App Store. Alternativt kan du scanne QR-koden på produktets emballage.

Appen kan downloades fra Apple App Store eller Google Play ved at søge på Bosch Smart Gardening.

Apps til iOS og Android kan anvendes til alle Connected-modeller.

Nej, det er desværre ikke muligt, da Indego Connect anvender en helt anden software og hardware sammenlignet med Indego-standardmodellen, der ikke har mulighed for tilslutning via internettet.

Nej, appen kan kun anvendes på smartphone eller tablet.

Vilkår og betingelser for brug af appen finder du i selve appen. Du kan ikke registrere en brugerkonto, før du har accepteret vilkår og betingelser.

QR-koden »B« skal du bruge til at parre din unikke brugerkonto med det unikke serienummer for din Indego Connect. Den er ikke beregnet til brug i forbindelse med download af appen. Appen giver dig besked, når du skal scanne QR-koden »B«.

Det er i øjeblikket kun muligt at tilslutte en brugerkonto til Indego Connect. Du kan dog logge på Indego Connect med de samme logonoplysninger på en anden enhed.

Ja. De kan installere appen på Deres smartphone eller tablet og logge på med dine brugerkontooplysninger. Det anbefales dog på det kraftigste at begrænse antallet af personer, som kender dine logonoplysninger, for at undgå misbrug eller tyveri af din Indego Connect. Alternativt kan de installere appen på deres smartephone eller tablet og konfigurere deres egen brugerkonto. Hvis du har annulleret pardannelsen mellem din Indego Connect og din brugerkonto, kan de oprette en ny pardannelse med den.

Appen kan anvendes på smartphones og tablets.

Appen kan anvendes på enhver smart enhed, som kører et af følgende operativsystemer... For smartphones – Android fra version 4.1, iOS fra version 6, Windows Phone fra version 8.

For tablets kan du anvende den på Android fra version 4.1, på iOS fra version 6.

Registrering og logon

Din adgangskode skal være på mindst 8 tegn, herunder to tal og et stort bogstav. Der må ikke benyttes specialtegn.

Kontrollér, at du har indtastet oplysningerne korrekt.

Du kan klikke på »Glemt adg.-kode?« i logonskærmbilledet, som giver dig mulighed for at nulstille din adgangskode. Hvis du taster en forkert adgangskode for mange gange, låses kontoen, og du er nødt til at ringe til support for at få låst brugerkontoen op. For at kunne gøre dette skal du kunne dokumentere, at du er ejeren. Hvis du er i tvivl om adgangskoden, skal du derfor vælge »Glemt adg.-kode?«.

Ja. Du modtager en bekræftelses-e-mail, som du skal acceptere ved at klikke på linket i den.

Hvis du ikke accepterer bekræftelses-e-mailen, kan du ikke parre din brugerkonto med din plæneklipper. Hvis du ikke accepterer bekræftelses-e-mailen inden for 24 timer, udløber den, hvilket betyder, at du skal registrere dine oplysninger igen.

Du kan ikke registrere en brugerkonto, før du har accepteret vilkår og betingelser.

Appen anvender kun dine eksisterende Facebook-logonoplysninger.

Installation og pardannelse

Opsætningsproceduren afhænger af modellen. Følg instruktionerne i emballagen eller appen for at fuldføre opsætningen.

Efter registrering af dine brugerkontooplysninger og accept af bekræftelses-e-mailen bliver du bedt om at scanne QR-koden »B« på maskinen. Tryk på »Scan QR-kode«, og scan QR-koden »B« på mærkaten over maskinens display. (Bemærk! Denne QR-kode finder du også bag på maskinen på mærkepladen). Vent ca. 2 minutter, ind til eSIM-kortet er aktiveret, og accepter derefter anmodningen om pardannelse, som vises på plæneklipperens display. Fuldfør pardannelsen ved at trykke på knappen »Afslut« i appen.

Appen viser en status for din Indego, f.eks. »Docking« eller »Lader« i øverste venstre del af skærmbilledet »Betjening« > »Manuel«.

Kontrollér, om du har fulgt konfigurationsinstruktionerne korrekt. Hvis du har det, skal du slukke din plæneklipper og dockingstationen og tænde dem igen. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte vores support. Du finder kontaktoplysninger i brugsanvisningen.

Hvis din smartphone eller tablet har problemer med at scanne QR-koden, kan du i stedet indtaste serienummeret i det dertil beregnede felt i appen. Maskinens serienummer finder du på samme mærkat som QR-koden »B«, under bogstavet »B«.

Kontakt den tidligere ejer, og bed denne om at annullere pardannelsen med plæneklipperen fra dennes brugerkonto. Når dette er gjort, kan du parre din brugerkonto med plæneklipperen. I sjældne tilfælde, hvis den tidligere ejer ikke kan eller ikke vil annullere pardannelsen med plæneklipperen, kan den nye ejer kontakte Bosch med gyldigt købsbevis og få hjælp til at annullere pardannelsen med plæneklipperen.

Drift og ydelse

Nej. Indego er i stand til at håndtere regnormeekskrementer. Desuden er Indegos klippesystem prædestineret til korte græsafklip (3–5 mm). Græsafklippet falder ned til jorden som nærende biomateriale, gøder græsplænen og forhindrer dannelse af regnormeekskrementer.

Betjen

Appen viser en status for din Indego, f.eks. »Docking« eller »Klipper« i øverste venstre del af skærmbilledet »Betjening« > »Manuel«.

Ja, du har mulighed for at definere forskellige programmer for forskellige ugedage.

Du kan vælge op til to klippeintervaller for hver dag, højst 14 pr. uge.

Næste gang plæneklipperen kører ud for at klippe, vil den starte det sted, den sluttede i den tidligere session. Hvis du vil sikre, at hele plænen altid klippes i samme klippesession, skal du vælge en passende forlængelse af tidsintervallet for klipningen.

Hvis plæneklipperen har klippet hele plænen på én dag, returnerer Indego Connect til dockingstationen. Hvis ikke hele plænen er klippet, vil plæneklipperen fuldføre den foregående klippesession, næste gang den starter. Derefter vil den returnere til dockingstationen og starte igen for at forsøge at klippe hele plænen.

Nej, det gør vi ikke. Du skal slette mandag fra sessionen og derefter oprette den igen.

På Indego 350/400-modeller har kortet en visuel gengivelse af plæneområdet. På Indego 1000/1100/1200 Connect viser kortet også klippede og uklippede områder samt plæneklipperens beregnede position.

Ja. Når Indego kortlægger din plæne, opbygger den et billede af plænen i sin hukommelse. Det er det kort, som vises i appen.

Alle forhindringer, som er markeret med kantledningen, vises med gråt på kortet. Eventuelle umarkerede forhindringer vises ikke på kortet.

Det er ikke muligt at se batteristatus for Indego Connect i appen. Den kan du kun se på selve maskinen. Men hvis Indego har brug for at blive opladet, vil den automatisk returnere til dockingstationen for at blive det.

Vælg »Menu« > »Kort«

Procenttallet fortæller dig, hvor meget af plæneområdet der er blevet klippet.

Indstillingerne for »Slå kant« kan ikke indstilles via appen. Det kan du kun gøre på plæneklipperens HMI-display. Vælg »Menu« > »Indstillinger« > »Slåindstillinger« > »Slå kant«.

Appens plænekort er afhængigt af det kort, der er gemt i plæneklipperen. Generelt opdateres kortet i plæneklipperen kun, når plæneklipperen enten gennemfører en klippesektion eller støder på en forhindring på plænen. Der vil derfor være tilfælde, hvor plæneklipperens kort ikke er opdateret i nogle minutter, fordi klipningen af en sektion ikke er gennemført, og plæneklipperen endnu ikke er stødt på nogen genstande. En opdatering af kortet kan dog gennemtvinges ved at vælge »Kør til docking-station«. Når status for din Indego skifter til »Returnerer til docking-station«, skal du trykke på »Pause«. Når status for din Indego skifter til »Pause«, skal du trykke på »Klip plænen«. Kortet opdateres herefter, og plæneklipperen fortsætter klipningen.

Konnektiviteten er ikke tidsbegrænset. Så længe der er en gyldig 2G-forbindelse i området, kan du bruge konnektiviteten. Denne konnektivitet understøttes af tredjepartsudbydere og ikke af Bosch.

Fejlmeddelelser

Ja. Du får besked enten i form af en meddelelse i appen eller en push-besked, hvis din plæneklipper har brug for din opmærksomhed. Systemet venter herefter 60 sekunder, før eventuelle efterfølgende alarmer afsendes.

Disse meddelelser vises kun, hvis din Indego Connect har brug for din opmærksomhed.

Softwareopdateringer til app’en

Du får besked, når der findes en app-opdatering i din App Store.

Vælg »Menu« > »Indstillinger« > »Om min Indego«.

Du kan kontrollere og eventuelt opdatere til den nyeste version ved at gå ind i App Store og søge på Bosch Smart Gardening.

Softwareopdateringer til plæneklipperen

Appen fortæller dig, om der findes en tilgængelig softwareopdatering til din plæneklipper. Vælg »Menu« > »Indstillinger« > »Plæneklipper« > »Kontroller for softwareopdateringer«.

Indego Connect giver mulighed for at fjernopdatere plæneklipperens software. Brugerne kan vælge at få softwareopdateringer automatisk eller modtage en meddelelse om, at ny plæneklippersoftware er tilgængelig, hvor de bliver bedt om at acceptere opdateringen.

Du får vist en meddelelse, straks når softwaredownloaden starter. Derefter vises endnu en meddelelse, når plæneklipperen begynder at installere den downloadede software.

Samtidig vil Indegos status i appen (Menu > Betjening > Manuel) blive vist som ‘Docker i – Softwareopdat.’, og displayet på plæneklipperen vil vise en procentlinje, som angiver opdateringens forløb.

Maskinen må ikke fjernes fra dockingstationen under softwareopdateringen.

Som standard er plæneklipperen indstillet til at modtage opdateringer automatisk.

Hvis du vil deaktivere automatisk opdatering af plæneklipperens software, skal du vælge »Menu« > »Indstillinger« > »Plæneklipper« > »Aktivér/deaktiver aut. Softwareopd«. > Indtast adgangskode.

Hvis du beslutter dig for at deaktivere automatiske opdateringer af software, vil du i stedet modtage en besked, når en ny software er tilgængelig. Du kan da vælge at acceptere eller afvise denne.

Opdateringer sendes til din plæneklipper via det tilsluttede mobilnet. Du skal således ikke aflevere maskinen på et serviceværksted eller aftale besøg af en tekniker.

Hvis du har en Indego Connect, kan du se softwareversionen via appen Bosch Smart Gardening ved at vælge Menu > Indstillinger > Om min Indego

Brugerindstillinger

Hvis plæneklipperen skifter ejer. I så fald skal du afbryde forbindelsen, så den nye ejer kan knytte sin brugerkonto til plæneklipperen.

Alternativt skal du, hvis du vil give en ven eller din nabo lov til at betjene/låne din plæneklipper, annullere pardannelsen, så denne kan parre sin brugerkonto med din plæneklipper.

Vælg »Menu« > »Indstillinger« > »Bruger« > »Annuller pardannelse med Indego« > Indtast adgangskode.

Hver gang Indego Connect fuldfører 100 timers plæneklipning, bliver du via appen anbefalet at kontrollere, at knivskærene er i god stand. Knivskærene er vendbare og kan monteres omvendt, så levetiden forlænges. Når knivskærene vendes, eller der monteres nye knivskær, skal tælleren for knivskærenes levetid nulstilles.

Plæneklipperindstillinger

Hvis du ønsker at ændre PIN-koden, kan du gøre dette via appen.

Vælg »Menu« > »Indstillinger« > »Plæneklipper« > »Skift PIN« > Indtast adgangskode.

Vælg »Menu« > »Indstillinger« > »Plæneklipper« > »Skift PIN« > Indtast adgangskode.

Flyt plæneklipperen til et fladt plæneområde, og frigør kontrolelementerne ved at indtaste PIN-koden.

Nej, det er ikke en funktion, som vi tilbyder i øjeblikket.

Din Indego Connect har et unikt serienummer, som er knyttet til din brugerkonto. Hvis uheldet skulle være ude, og nogen skulle stjæle din maskine, kan du omgående deaktivere den via appen. Plæneklipperen er dermed værdiløs for tyven. Indego kan kun genaktiveres af dig.

Databeskyttelse

Ud over dine brugerkontooplysninger (navn på displayet, e-mailadresse og adgangskode) vil Bosch Lawn & Garden have adgang til andre maskinspecifikke oplysninger, f.eks. dit plænekort, klippeprogrammer og maskinens placering og driftstid.

Med disse data kan vi udføre fjerndiagnosticering til at hjælpe dig som bruger og udvikle mere skræddersyede robotplæneklippere i fremtiden.

Dine data gemmes på en række sikre servere i Boschs servicenetværk i Tyskland.

Kun Bosch og godkendte tekniske tredjemandspartnere, som deltager i leveringen af Indego Connect-systemet, har adgang til dine personlige oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemandsvirksomheder til markedsføringsrelaterede formål.

Nej, det gør vi ikke.

Dataene gemmes, indtil du sletter din brugerkonto.

Fejlsøgning

Kontrollér:

- Har din smartphone eller tablet forbindelse til internettet? Prøv at besøge et websted for at tjekke dette.
- At du har klikket på det link, som var med i den bekræftelses-e-mail, som blev sendt til din e-mailadresse i forbindelse med registreringen.
- At du har indtastet dit brugernavn og din adgangskode korrekt.

Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte vores support.

Det er muligt, at du bruger en forkert adgangskode, eller at du har overskredet det tilladte antal forsøg på at indtaste adgangskoden. Hvis du taster en forkert adgangskode 10 gange, låses kontoen, og du er nødt til at ringe til support for at få låst brugerkontoen op. For at kunne gøre dette skal du kunne dokumentere, at du er ejeren. Hvis du er i tvivl om adgangskoden, skal du derfor vælge »Glemt adg.-kode?«.

For Indego 350/400 Connect skal du gå til Menu->Info->Signalstyrk. For alle andre modeller skal du kontrollere at antenne- og S-symbolerne på HMI-displayet ikke er gennemstreget. Hvis der ikke er noget tilgængeligt signal, skal du slukke for plæneklipperen og tænde den igen. Hvis problemet forsætter, bedes du kontakte kundesupport.

Vent lidt, det kan godt tage et minut eller to, før indstillingerne overføres til plæneklipperen.

Kontrollér, at der er oprettet dataforbindelse til din enhed ved at åbne webbrowseren og vælge et af dine foretrukne websteder. Hvis det fungerer fint, skal du lukke appen (dvs. stryge den ud af skærmbilledet) og derefter åbne den igen. Hvis problemet fortsætter, skal du afinstallere app’en. Installer derefter app’en på ny.

Andre spørgsmål

Plæneklipperens serienummer består af 9 cifre og kan være placeret to steder på plæneklipperen. Den kan stå på »B«-mærkaten med QR-koden under bogstavet »B«. Eller, hvis mærkaten med QR-kode »B« er fjernet, på den hvide mærkat bag på plæneklipperen.

Du kan betjene din plæneklipper via appen, uanset hvor du befinder dig, så længe du har GSM- eller Wi-Fi-forbindelse til din smartphone eller tablet.

Havekortet for Indego 1000/1100/1200 Connect viser, omtrent hvor Indego befinder sig i haven. Denne funktion er i øjeblikket ikke tilgængelig for Indego 350/400 Connect.

Nej, denne funktion understøttes ikke i øjeblikket.

Nej, denne funktion understøttes ikke i øjeblikket.

Når plæneklipperen er deaktiveret, er den fuldstændig ubrugelig, indtil den genaktiveres af brugeren via appen.

Nej, når plæneklipperen er deaktiveret, er den fuldstændig ubrugelig, indtil den genaktiveres af brugeren via appen.

Du kan ændre landeindstillingerne i Connect-systemet, når du har installeret plæneklipperen i det nye land, ved at fjerne parringen af plæneklipperen og derefter parre den igen.

Fjern plæneklipperen fra dockingstationen. Drej den røde sikkerhedsnøgle på undersiden af plæneklipperen 180 grader mod uret for at slukke plæneklipperen. Slå derefter strømmen til dockingstationen fra, og vent, indtil den grønne LED slukkes. Slå derefter strømmen til dockingstationen til igen, og vent, indtil den grønne LED tændes igen. Drej derefter den røde sikkerhedsnøgle 180 grader med uret for at tænde plæneklipperen igen, og sæt den tilbage i dockingstationen. Efter nogle få sekunder tændes maskinens display, og produktet synkroniseres.

Smart Mow

Smart Mow er en funktion, der fås til Indego 1000/1100/1200 Connect, 10C & 13C. Når Smart Mow aktiveres via app’en Bosch Smart Gardening, kan Indego Connect-systemet holde styr på din plæneklipningsplan. Ved hjælp af modellering af græssets vækst sender systemet kun plæneklipperen ud for at slå græsset, når det er nødvendigt, og når de lokale vejrforhold er egnede (ikke for varmt, for koldt eller for vådt). Det betyder, at Smart Mow leverer en meget effektiv plæneklipning, som sikrer, at din plæne altid fremstår pæn og velholdt.

Indego 1000 Connect, 1100 Connect, 1200 Connect, 10C & 13C.

Indego Connect anvender en kombination af eksterne datafeed og en kompleks algoritme til at bestemme det optimale tidspunkt for klipning af græsset: dato og klokkesæt for seneste plæneklipning, de seneste og forventede vejrforhold, hvor plæneklipperen befinder sig (temperatur, luftfugtighed, fugtniveau, dagslys) samt en model for græssets vækst.

Nøjagtigheden i prognoserne i Smart Mow afhænger af, hvor pålidelige vejrudsigterne er. Alle vejroplysninger stammer fra en af verdens største leverandører af vejrdata. Vejrdataene opdateres regelmæssigt døgnet rundt.

Hvis prognosen ændres, beregner algoritmen automatisk det næste tidspunkt, der er egnet til plæneklipning, og viser dette i app’en. Desuden kontrolleres vejrforholdene en sidste gang 1 time før den næste planlagte klipning.

Når Smart-delen (Menu > Betjening > Smart) eller Vejr-delen (Menu > Vejr) åbnes i app’en for først gang, bliver du bedt om at bekræfte plæneklipperens placering. Via triangulering af de GSM-signaler, plæneklipperen modtager, kan Indego Connect-systemet beregne plæneklipperens placering. Denne beregning er angivet med en rød markør på kortet i app’en. Hvis du gerne vil forbedre nøjagtigheden af placeringen, kan du flytte markøren eller eventuelt indtaste et postnummer. Når systemet kender plæneklipperens placering, kan det hente miljødata for det specifikke område. Uden disse data kan Smart Mow ikke beregne dag & tid for Næste klip.

Hvis der ikke er gennemført en klipning inden for de seneste 48 timer, udfører plæneklipperen en fuld klipning inden for en time efter, at Smart-tilstanden er aktiveret, hvis du aktiverer Smart Mow. Hvis der opstår en vejrrelateret undtagelse, der forhindrer klipningen på dette tidspunkt, slår Indego græsset, næste gang der er mulighed for det. Denne fulde klipning bliver derefter udgangspunktet, som Smart Mow bruger ved beregning af næste klipning. Bemærk, at denne aktivitet udføres én gang ved opsætningen, og den tager ikke hensyn til brugerdefinerede undtagelser. Uden denne første klipning kan Smart Mow ikke beregne den næste klipning.

Hvis du aktiverer klipning manuelt, mens plæneklipperen er i Smart-tilstand, slår plæneklipperen græsset. Før den gør det, spørger app’en dog, om du ønsker at klipningen skal regnes med i Smart Mow-beregningen. Hvis du svarer ja, tilpasser systemet kommende klipninger for plænen tilsvarende. Dette kan ses på skyderen Klippefrekvens. Hvis du svarer nej, ser Smart Mow-algoritmen bort fra klipningen og slår græsset.

Hvis der ikke er nogle undtagelser indstillet af brugeren eller i vejrprognosen, som forhindrer klipningen, vil Indego Connect altid gennemføre en fuld klipning. Hvis en fuld klipning forhindres af vejrudsigten eller vejrforholdene, kan Smart Mow-systemet opdele klipningen i flere omgange. Hvis det tager 8 timer at klippe plænen, kan Indego Connect gennemføre en klipning på 6 timer efterfulgt af en klipning på 2 timer, næste gang det er muligt.

Klippefrekvensen kan justeres ved hjælp af skyderen i Smart-afsnittet i app’en (Menu > Betjening > Smart). Før skyderen til højre for at øge klippefrekvensen eller til venstre for at reducere den. Når frekvensen ændres, husker systemet ændringen og anvender den på alle fremtidige klipninger. Du bør også kontrollere, hvor mange undtagelser, du har indstillet, da for mange undtagelsesperioder kan begrænse hyppigheden af brugen af Indego i tilstanden Smart Mow.

Ja. Hvis du vander plænen jævnligt i tørre perioder, skal du blot flytte skyderen Klippefrekvens til højre (cirka halvvejs mellem optimal og maks.) for at kompensere for den ekstra vækst som følge af vandingen. Klipning under vandingen kan forhindres ved at indstille undtagelser for vandingsperioderne ved hjælp af app’en (Menu > Betjening > Smart > Indstil undtagelser).

App’ens vejrsektion indeholder en oversigt over prognoserne for vejrforholdene det sted, plæneklipperen befinder sig. Placeringen vises nederst til venstre på app-skærmen. Vejrprognosen indeholder en generel oversigt (overskyet, overskyet med byger, sol osv.) temperatur og risikoen for regn i procent.

Du kan sagtens bruge alle klippehøjder i Smart Mow. Det anbefales dog at bruge indstilling 5 på knappen til indstilling af klippehøjde for at opnå den flotteste plæne.

Der kan være flere grunde til, at det ikke har været muligt at planlægge den næste klipning. Det kan eksempelvis skyldes for lave eller høje temperaturer, varsel om regn, utilstrækkelig græsvækst for de næste syv dage eller programmerede undtagelser.

Google Assistant

Google Assistant er Googles stemmeassistent. Den giver mulighed for at benytte kommandoer, foretage stemmestyret søgning og stemmeaktiveret enhedsstyring, så du kan udføre en lang række opgaver, så snart du har aktiveret den med din stemme.

En serie håndholdte enheder med indbyggede højttalere og skærme. De er forbundet med Google Assistant med henblik på at opfylde vores kunders behov.

Du kan finde alle nødvendige informationer på internetsiderne til Google Assistant (rul helt ned til bunden, klik på "Help", og udfyld de relevante felter). Hvis du stadig har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Google Assistant-kundeservice direkte. De er klar til at hjælpe dig videre.

Google Assistant kan bruges med alle opkoblede Indego-modeller. Dette omfatter S+, Indego 350/400 Connect, Indego M+700 samt Indego-modellerne 1000/1100/1200 Connect og 10C/13C

Før du kan komme i gang, skal du kontrollere, at du har installeret og tilsluttet din Indego. Derefter opretter du en Indego-konto via vores Bosch Smart Gardening App og forbinder den med din Google-konto ved at klikke på knappen "Set Up" i Google Home- eller Google Assistant-appen. Du stilles derefter videre til logon-siden, hvor du skal indtaste dine Indego-kontooplysninger. Derefter bør du nederst i appen kunne se, at din Indego er tilsluttet.

Nej, det behøver du ikke. Funktionen er uafhængig af den version af Bosch Smart Gardening App, du benytter, og du kan aktivere funktionen ved at følge anvisningerne, som er beskrevet under spørgsmålet "Hvordan bruger jeg Google Assistant med min Indego".

Med Google Assistant kan du starte din Indego, bede din Indego om at holde pause og stoppe den. Du kan også få en statusopdatering fra din Indego.

De oplysninger, du angiver, når du opretter din konto og tilslutter enheder via vores app, herunder enhedsnavn, enhedstype, oplysninger om dit hjem som for eksempel adresse og postnummer, enhedens placering, enhedens anvendelse, arbejde eller justeringer udført på enheden samt enhedens tilstand, indstillinger og funktioner. Tekniske data som for eksempel enhedsmærke og -model, serienummer, IP- og Mac-adresse, wi-fi-forbindelse, signalstyrke og indstillinger.

Selvfølgelig kan du det! Google Home findes i 80 lande og på 30 sprog. Hvis Google Home findes i dit land, men ikke forstår dit sprog, kan du ændre sproget til et af de sprog, Google Home forstår. Til vores Indego-funktioner findes det i øjeblikket kun på tysk, dansk og engelsk.