Τα τριβεία δέλτα Bosch

Τριβεία δέλτα Bosch - οι ειδικοί για γωνίες, ακμές και δύσκολες περιοχές. Όταν απαιτείται προσοχή στις λεπτομέρειες, αυτά τα εργαλεία εξασφαλίζουν ένα τέλειο φινίρισμα. Καθιστούν τις εργασίες ακόμα πιο εύκολες και περισσότερο αποτελεσματικές με προαιρετικά ειδικά προσαρτήματα.