Το πιστόλι θερμού αέρα Bosch

Τα πιστόλια θερμού αέρα της Bosch είναι απολύτως κατάλληλα για απόψυξη, στέγνωμα, επιτάχυνση της διαδικασίας στεγνώματος κολλημένων συνδέσεων, διαμόρφωσης και αφαίρεσης χρώματος χωρίς σκόνη.

Διαθέσιμα εξαρτήματα

Γωνιακό ακροφύσιο

Γωνιακό ακροφύσιο

Γωνιακό ακροφύσιο

Γωνιακό ακροφύσιο
Ακροφύσια επιφανειών

Ακροφύσια επιφανειών

Ακροφύσια επιφανειών

Ακροφύσια επιφανειών
Ακροφύσια επιφανειών

Ακροφύσια επιφανειών

Ακροφύσια επιφανειών

Ακροφύσια επιφανειών
Ακροφύσια προστασίας γυαλιού

Ακροφύσια προστασίας γυαλιού

Ακροφύσια προστασίας γυαλιού

Ακροφύσια προστασίας γυαλιού
Ακροφύσια προστασίας γυαλιού

Ακροφύσια προστασίας γυαλιού

Ακροφύσια προστασίας γυαλιού

Ακροφύσια προστασίας γυαλιού
Συστολικό ακροφύσιο

Συστολικό ακροφύσιο

Συστολικό ακροφύσιο

Συστολικό ακροφύσιο
Ανακλαστικό ακροφύσιο

Ανακλαστικό ακροφύσιο

Ανακλαστικό ακροφύσιο

Ανακλαστικό ακροφύσιο