Gereedschappen voor Huis & Tuin

Indego (non Connect)

Geschiktheid

Het snijsysteem van de Indego is ontworpen voor een maximale grashoogte van 100 mm. De maaihoogte van de Indego 350 en 400 kan worden ingesteld tussen 30 en 50 mm en voor andere Indego-modellen tussen 20 en 60 mm. Als het gras langer is dan 100 mm, dan wordt het gebruik van een conventionele maaier aangeraden om het gras tot de maximum aanbevolen hoogte in te korten.

De Indego 350 en 400 worden geleverd met ofwel 100 m of 125 m begrenzingsdraad (afhankelijk van het model) en kunnen tot een lengte van maximaal 250 m worden gebruikt. Alle andere Indego-modellen worden geleverd met ofwel 150 m of 200 m begrenzingsdraad (afhankelijk van het model) en kunnen tot een lengte van maximaal 450 m worden gebruikt. Extra begrenzingsdraad en bevestigingspinnen kunnen als aparte accessoires worden gekocht.

Inbedrijfstelling en installatie

Je hoeft de begrenzingsdraad niet in te graven, omdat deze is ontworpen voor installatie aan de oppervlakte van de bodem. Het groeiende gras zal echter in de loop van de tijd de draad natuurlijk aan het zicht onttrekken. Wanneer de klant een verticuteermachine of ontmosser wil gebruiken, voordat de draad voldoende door gras is bedekt, kan de draad in de installatiefase worden ingegraven. Aangezien de meeste verticuteermachines niet dieper gaan dan 1 cm (0.39 inch), zouden we willen aanraden de draad ca. 2 cm (0.78 inch) diep in te graven. Een diepte van 5 cm (1.96 inch) mag niet worden overschreden, omdat anders het draadsignaal niet meer sterk genoeg zal zijn. Onder het platform van het basisstation mag de draad niet worden ingegraven, om ervoor te zorgen dat de Indego nauwkeurig in het basisstation kan rijden.

Door de ruimte van 30-35 cm kan de Indego helemaal naar de rand van het gazon manoeuvreren. De Indego maait dichtbij de rand van het gazon, zoals afgebakend door de begrenzingsdraad. De helft van de diameter van de snijmessen zal over de begrenzingsdraad heen gaan, zodat een gebied van ongeveer 20-22 cm langs de rand ongemaaid blijft. Dit gebied moet met behulp van een trimmer worden bijgewerkt. Opmerking: Om schade of letsel te vermijden, is wettelijk vastgelegd dat de messen van robotmaaiers niet helemaal tot de rand van de kap mogen draaien. Om deze reden kunnen ze het gras vlak langs muren, hekken en gazonkanten niet maaien.

Installatie van het product is erg eenvoudig en neemt ongeveer 1 à 2 uur in beslag, afhankelijk van het type gazon en de complexiteit. De installatie vindt plaats in 3 fasen: plaatsen van het basisstation, bevestigen van de begrenzingsdraad en de eerste keer inschakelen van de machine. Bezoek voor de installatie van een Indego www.bosch-indego.com

Die gebieden moeten worden afgebakend met de begrenzingsdraad, zodat de Indego deze kan vermijden. Dit gebeurt door de begrenzingsdraad uit te rollen vanaf de rand van het maaigebied, rond het bloembed/de boom (daarbij moet 35 cm ruimte worden gelaten) en dan terug te keren naar de rand van de tuin. Wanneer de draad wordt uitgerold vanaf de rand van het maaigebied om rond het bloembed/de boom te gaan, moet de draad die terugkeert naar de rand van het maaigebied binnen 1 cm van de andere draad liggen. Opmerking 1 – De afstand tussen bloembedden/bomen en de begrenzingsdraad is 30 cm voor Indego 350 en 400, en 35 cm voor andere Indego-modellen. Deze moet echter met ten minste 70 cm worden vergroot voor vijvers of steile hellingen. Opmerking 2 – De afstand tussen de draad die de verschillende objecten binnen het gazon markeert, dient ten minste 75 cm te zijn voor Indego 350 en 400, en 1 m voor andere Indego-modellen.

Het basisstation moet aan de rand van het maaigebied worden geplaatst, waarbij de oplaadcontacten naar links moeten wijzen (gezien van binnenuit het maaigebied en kijkend in de richting van het basisstation). Zorg ervoor dat de bodem onder het basisstation vlak is en dat er een vrij spoor van 2 m aan elke kant van het basisstation is. Het basisstation van de Indego 350 en 400 kan worden geplaatst door de signaaltoren in een hoek te plaatsen. Bij alle andere Indego-modellen moet zich een recht stuk draad van ten minste 2 m achter de signaaltoren bevinden. Dit is nodig om de maaier correct in het basisstation te laten rijden: te vergelijken met hoe een vliegtuig tijdens het landen de juiste positie t.o.v. de landingsbaan inneemt. Hierdoor kan de Indego bij het terugkeren vanaf elke willekeurige plek op het gazon efficiënt het basisstation inrijden.

Voor de Indego 350 en 400 schakel je de schakelaar naast de handgreep in. Voor andere Indego-modellen steek je de rode contactsleutel aan de onderkant van de Indego in en draai je deze 180 graden. Zodra dit is gedaan, zet je de machine in het basisstation en druk je op de knop met het groene vinkje (Indego 350 en 400) of op één van de zes knoppen naast het scherm (alle andere Indego-modellen). De Indego wordt ingeschakeld en nu moet je de taal van je voorkeur selecteren, je regio selecteren, de pincode instellen en de datum/tijd instellen, enkele basisinstellingen op het scherm van de maaier uitvoeren. Op het scherm verschijnt dan „Kaart van tuin” / „Volg kabel”. Selecteer deze optie en volg de instructies op het scherm. Zodra het maaigebied in kaart is gebracht, is de Indego klaar om het gras te maaien. Druk op „Maai nu” om te beginnen met maaien.

De Indego kan worden geprogrammeerd voor maaien op bepaalde dagen van de week en op bepaalde tijden. Om een maaischema in te stellen met behulp van het scherm selecteer je bij Indego 350 en 400 Kalender boven in het menu (naar rechts of links navigeren). Voor andere Indego-modellen kies je Menu > Tijdschema-keuze. Zo kun je kiezen op welke dagen en welke tijdstippen je de Indego wilt laten maaien.

Als de vorm van de gazonoppervlakte wordt gewijzigd of als de Indego wordt verplaatst naar een andere gazonoppervlakte, moet de tuinkaart worden bijgewerkt. Bij de Indego 350 en 400 kan de oude kaart via het scherm worden verwijderd door Instellingen > Instellen > Nieuwe kaart > Bevestigen te kiezen. Op dezelfde manier moet je bij andere Indego-modellen Menu > Instellingen > Maai-instellingen > Kaarten wissen > Ja kiezen. Zodra de oude kaart is verwijderd, moet de Indego het nieuwe maaigebied in kaart brengen.

Auto Calendar is een functie die alleen beschikbaar is bij de Indego 350 en 400. De AUTO Calender Function berekent automatisch de ideale maaicyclus op basis van de werkelijke grootte van het gazon. De maaier moet het gazon al in kaart hebben gebracht, voordat de functie kan worden geactiveerd. Deze wordt gebruikt in plaats van een door de gebruiker gemaakt schema.

AUTO Calendar gebruikt de grootte van het gazon (beschikbaar na het in kaart brengen), de looptijd en de oplaadduur van de maaier om een ideaal schema te berekenen. De standaardinstellingen zijn 2 volledige maaibeurten per week en maaibeurten worden gepland van maandag tot en met vrijdag. Door „Bewerken” te kiezen kan het aantal volledige maaibeurten per week worden aangepast (1-3 max) en kunnen dagen afhankelijk van je voorkeur worden uitgesloten of opgenomen.

Als je specifiekere maaiperiodes nodig hebt dan de periodes die in de AUTO Calendar Function worden gegeven, dan raden wij aan om het zelf in te stellen kalenderschema te gebruiken.

Die gebieden moeten worden afgebakend met de begrenzingsdraad, zodat de Indego deze kan vermijden. Dit gebeurt door de begrenzingsdraad uit te rollen vanaf de rand van het maaigebied, rond het bloembed/de boom (daarbij moet 35 cm ruimte worden gelaten) en dan terug te keren naar de rand van de tuin. Wanneer de draad wordt uitgerold vanaf de rand van het maaigebied om rond het bloembed/de boom te gaan, moet de draad die terugkeert naar de rand van het maaigebied binnen 1 cm van de andere draad liggen. Opmerking 1 - De afstand tussen bloembedden/bomen en de begrenzingsdraad is 35 cm, echter 70 cm voor vijvers. Opmerking 2 - De afstand tussen de draad die de verschillende objecten binnen het gazon markeert, dient ten minste 1 m te zijn.

Instellingen

Deze functie is verkrijgbaar op geselecteerde modellen. Voor de Indego 350 en 400 kan dit niet worden gewijzigd. U kunt echter voor andere Indego-modellen de instellingen voor de toetstoon aanpassen via Menu > Instellingen > Systeemopties > Toetstoon instellen

Werking en prestatie

Nadat de Indego is geactiveerd, rijdt hij achteruit het basisstation uit en rijdt naar een gedeelte waar hij begint te maaien. Telkens wanneer de Indego met een nieuwe maaibeurt begint, vertrekt hij in een andere hoek uit het basisstation om te voorkomen dat er sporen op het gazon ontstaan. De maaimotor start pas 5 seconden nadat de maaier uit het basisstation is gelopen, dit is een veiligheidsmaatregel. Wanneer hij zijn eerste maaigebied heeft afgewerkt of wanneer hij de begrenzingsdraad detecteert, rijdt hij naar een ander gedeelte van het gazon dat nog niet is gemaaid. De maaier maait in sporen van maximaal 10 m tot 25 sporen (dit is afhankelijk van vorm en afmeting van uw tuin). Terwijl de Indego naar een nieuw maaigebied rijdt, schakelt hij de snijmessen uit om energie te besparen. Hij gaat door met dit proces, totdat het gazon helemaal is gemaaid.

De voornaamste voordelen zijn tijdsbesparing en zo besparing van energie en geld. Om efficiënt te kunnen maaien, brengt de Indego de omtrek van de gazonoppervlakte in kaart en tevens de voorwerpen die zich daarin bevinden (bomen, bloembedden, vijvers enz.). Dit alles werd tijdens de installatie met de begrenzingsdraad aangegeven. De Indego maakt vervolgens een kaart van het gazon die in het geheugen wordt opgeslagen. Op deze manier weet de Indego waar hij wel of niet heeft gemaaid en hoe hij bij het basisstation kan komen of dit kan verlaten. Zodra de Indego de locatie van alle voorwerpen op het gazon heeft geleerd, zal hij het gazon in efficiënte parallelle banen maaien.

De Indego heeft een aantal sensors om zijn positie op het gazon te detecteren en de vorm van het gazon te leren. Tijdens de eerste drie maaicycli zal de Indego de informatie in zijn geheugen bijwerken en verbeteren, zodat hij een steeds nauwkeurigere kaart van het maaigebied en alle hierin afgebakende gebieden kan maken.

Tijdens het kalibreren controleert en test de Indego zijn sensors. Met deze sensors kan de machine nauwkeurig maaien.

De snijmessen van de Indego zijn ontworpen om het gras in kleine stukjes te snijden (3-5 mm). Deze stukjes vallen omlaag onderin het gazon en composteren geleidelijk, waarbij het gazon dan van voedingsstoffen wordt voorzien.

Ja, hoewel het voor het gazon beter is dat het wordt gemaaid als het droog is. Er wordt ook aangeraden de Indego tijdens de winter binnen op te slaan.

Nee. De Indego heeft geen problemen met wormhopen. Bovendien is het snijsysteem van de Indego ontworpen voor een maximale grashoogte van 3-5 mm. Het gemaaide gras valt als mulch omlaag, bemest het gazon en verhindert de vorming van wormhopen door regenwormen.

Vóór de eerste installatie (of na het winterseizoen) moet je ter voorbereiding van je gazon het grootste gedeelte van het gazon met een conventionele maaier maaien, zodat het gras een maximumhoogte van 40 mm heeft. Voor installatie raden we aan om het gebied met begrenzingsdraad op de laagst mogelijke instelling met je conventionele maaier te maaien. Als de begrenzingsdraad wordt gelegd op een niet voorbereid gazon, is het risico van het doorsnijden van de begrenzingsdraad groter.

Het wordt ten zeerste afgeraden om direct over de begrenzingsdraad te harken of te verticuteren, omdat de draad hierdoor kan worden doorgesneden, zelfs als de draad goed met pinnen is vastgezet en bedekt is met gras. Dit kan echter zonder enige nadelige gevolgen uit de buurt van de begrenzingsdraad worden gedaan.

Vermogen en efficiëntie

De Indego 350 en 400 (ontworpen voor kleinere tuinen) maaien ongeveer 35 m² (+/- 20%) in 30 minuten. Andere Indego-modellen (ontworpen voor grotere tuinen) maaien ongeveer 200 m² (+/- 20%) in 50 minuten. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het maaigebied zoals bomen en andere zaken die de route van de Indego blokkeren, waardoor de efficiëntie minder zal worden.

De Indego 350 en 400 range (ontworpen voor kleinere tuinen) maaien ongeveer 30 minuten (1 maaibeurt). De looptijd voor andere Indego-modellen (ontworpen voor grotere tuinen) is ongeveer 50 minuten. Dit is op basis van een volledig geladen Indego en varieert afhankelijk van de hoogte van het gras en het soort gras dat wordt gemaaid.

Wanneer de Indego moet worden opgeladen, rijdt hij automatisch terug naar het basisstation. Zodra hij is opgeladen, keert hij terug naar de plek op het gazon waar hij was gebleven met maaien, of naar het dichtstbijzijnde ongemaaide gebied, afhankelijk van de meest efficiënte maairoute.

Veiligheid, beschermklasse en bescherming

In dit geval zal de Indego herkennen dat hij een voorwerp is tegengekomen, hij zal dan even achteruit rijden en er dan omheen rijden. De kap van de Indego is zodanig ontworpen dat deze meegeeft en voorwerpen op het gazon niet beschadigt, als hij hier tegenaan rijdt.

De Indego robotmaaier heeft sensors die detecteren als hij van de grond wordt opgetild of over een groot voorwerp op de grond is gereden. Zodra het optillen is gedetecteerd, stopt het snijsysteem binnen 2 seconden. Telkens wanneer de Indego van de grond wordt opgetild, moet hij worden teruggezet op de grond en moet de pincode worden ingevoerd. Als de maaier niet binnen 30 seconden op de grond wordt gezet, wordt het alarm geactiveerd.

Telkens wanneer de Indego wordt opgetild, moet hij worden teruggezet op de grond en moet de pincode worden ingevoerd. Als de maaier niet binnen 30 seconden op de grond wordt gezet, wordt een alarm geactiveerd. Het alarm blijft na activering voortdurend doorgaan, totdat de juiste pincode wordt ingevoerd terwijl de machine op de grond staat. Zodra is begonnen met het invoeren van de pincode, wordt de toegestane deactiveringstijd met 10 seconden verlengd. Het aantal pogingen voor het invoeren van de pincode is beperkt tot drie. Zodoende is de maximaal toegestane deactiveringstijd voor het alarm na het optillen 60 seconden. Als de juiste pincode werd ingevoerd, wordt het alarm gedurende 10 minuten gedeactiveerd. Na 10 minuten wordt de alarmfunctie weer geactiveerd en is het alarm weer te horen, als de maaier wordt opgetild. Het alarm is niet afhankelijk van de begrenzingsdraad en zal zelfs afgaan bij een stroomuitval/-onderbreking.

Dit is momenteel niet mogelijk.

Als je jouw PIN-code bent vergeten of verloren, dan moet je de Indego en zijn basisstation opsturen naar de Bosch reparatiedienst, zodat deze weer kan worden ontgrendeld. Neem contact op met je dealer of Bosch (zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie). Voor de Indego 350 en 400 kun je je PIN-code, als je deze bent vergeten, opnieuw instellen via MyBosch op www.MyBosch-Tools.com (registratie vereist).

De Indego werkt tussen 5°C en 45°C. Als de accutemperatuur buiten dit bereik komt, dan verschijnt er op het HMI-display van de maaier kort dat de temperatuur buiten het toegestane bereik is en dat de Indego het basisstation niet zal verlaten. Als de maaier op dat moment aan het werk is, zal hij terugkeren naar het basisstation. De Indego wordt vervolgens uitgeschakeld. Wanneer de accu diepontladen is en de maaiertemperatuur zich buiten het bereik bevindt, wordt de maaier niet opgeladen of geactiveerd. Zet de maaier in zo’n geval op een andere plek, zodat de maaiertemperatuur weer kan terugkeren naar het normale bereik. Zodra de temperatuur zich weer in het normale bereik bevindt, zal de maaier beginnen met opladen en kan weer geactiveerd worden.

Technologie

De Indego heeft geen regensensor, maar kan worden gebruikt als het regent. Het is voor het gazon echter beter dat het wordt gemaaid, als het droog is. Met behulp van de Smart Mow-functie kan de Indego automatisch plannen, wanneer de tijd optimaal is voor het maaien van je gazon en zo regenachtige omstandigheden vermijden.

Dit is afhankelijk van waar de draden lopen en welk vermogen deze hebben. Het Indego-systeem is uiterst robuust en zou in de meeste omgevingen niet moeten worden belemmerd.

Afhankelijk van de dikte ervan en hoe diep dit zich bevindt, zou een metalen rooster ervoor kunnen zorgen dat de Indego niet in deze gedeelten maait. Volg de installatie-instructies voor obstakels om het metalen rooster te vermijden.

Signaal-ID is nodig, als er twee Indego’s in naast elkaar liggende tuinen aanwezig zijn. Als de Indego’s elkaar storen, dan kan de signaal-ID worden gewijzigd.

Nee. GPS heeft zijn beperkingen in een tuinomgeving, aangezien grote bomen en planten het satellietsignaal kunnen blokkeren. Hierdoor zou de Indego geen nauwkeurige positiegegevens kunnen krijgen, die nodig zijn voor het Logicut-systeem.

Voor de Indego 350 en 400 kun je de softwareversie van de maaier controleren op de HMI-display van de maaier door Menu > Instellingen > Info > Software te kiezen. Voor andere Indego-modellen kan dit worden gedaan door Menu > Instellingen > Systeemopties > Info te kiezen

Storingen opsporen: basisstation en begrenzingsdraad

Controleer of de netvoeding ingestoken is. Als dit het geval is, controleer dan of er zekeringen/contactverbrekers zijn uitgesprongen/geactiveerd. Als het probleem blijft bestaan, bel dan met het nummer van de klantenservice dat in de gebruiksaanwijzing van je Indego staat vermeld.

Controleer of beide uiteinden van de begrenzingsdraad correct zijn aangesloten op de signaaltoren van het basisstation. Als dit het geval is, controleer dan de gazonrand om te zien of er een breuk in de begrenzingsdraad aanwezig is die moet worden gerepareerd. Als er geen breuk in de begrenzingsdraad lijkt te zijn, controleer dan of de hoeveelheid geïnstalleerde draad een lengte heeft tussen 20 m en 250 m (Indego 350 en 400) of 20 en 450 m (andere Indego-modellen). Schakel vervolgens de voeding uit en in. Als het probleem blijft bestaan, bel dan met het nummer van de klantenservice dat in de gebruiksaanwijzing van je Indego staat vermeld.

Als de Indego de begrenzingsdraad niet detecteert, kan er sprake zijn van een fout in het systeem. De groene LED op de bovenkant van het basisstation geeft aan of er een breuk in of probleem met de begrenzingsdraad is. Als de LED knippert, is er een probleem. Controleer of de aansluitingen op de achterkant van de signaaltoren van het basisstation correct zijn ingestoken. Als dat het geval is, controleer dan of er een breuk in de begrenzingsdraad aanwezig is. Als de LED aan is, maar niet knippert, is er een signaal. Start het systeem opnieuw, nadat je de begrenzingsdraad hebt gecontroleerd en opnieuw aangesloten. Als het probleem blijft bestaan, bel dan met het nummer van de klantenservice dat in de gebruiksaanwijzing van je Indego staat vermeld.

Zorg ervoor dat de draad goed in het ’kanaal’ zit dat aan de onderkant van het basisstation loopt. Controleer ook of de draad recht loopt volgens de ingebruikname instructies in de gebruiksaanwijzingen. Als het probleem blijft bestaan, bel dan met het nummer van de klantenservice dat in de gebruiksaanwijzing van je Indego staat vermeld.

Storingen opsporen: in kaart brengen

Reset je machine met behulp van de instructies die gegeven worden in Storingen opsporen: Indego module. Als het probleem blijft bestaan, bel dan met het nummer van de klantenservice dat in de gebruiksaanwijzing van je Indego staat vermeld.

Storingen opsporen: maaien

Het is mogelijk dat de Indego na de eerste installatie niet in perfecte parallelle banen maait. Het zou kunnen zijn dat de Indego een aantal permanente obstakels binnen het maaigebied heeft gedetecteerd. Nadat de Indego zo’n obstakel heeft gevonden, zal hij naar de begrenzingsdraad rijden om de locatie van het obstakel in de kaart van de tuin op te slaan. De leerfase duurt drie maaicycli, om een definitieve kaart te maken. Zodra de kaart is gemaakt, zal de Indego daarna de efficiëntste route voor het maaien van het gazon kunnen vaststellen. Tijdens het in kaart brengen van de gazonoppervlakte of tijdens gewone werking, werkt de Indego binnen het gebied dat door de begrenzingsdraad is afgebakend. Voor de Indego 350 en 400 moet de draad aan beide kanten een ruimte van ten minste 30 cm hebben, voor andere Indego-modellen 35 cm, om de Indego zoals vereist over het gazon te laten rijden. Als dit niet het geval is, kan de machine op voorwerpen vast komen te zitten. Opmerking – Een zeer ongelijke bodem of een bodem met ongelijke wortels kan tot gevolg hebben dat de Indego niet kan maaien. In dergelijke gevallen wordt aangeraden de draad te verplaatsen, om deze situaties te vermijden.

Er wordt aangeraden dat de minimumafstand tussen de begrenzingsdraad en een obstakel (bijv. boom of hek) niet minder mag zijn dan 75 cm voor de Indego 350 en 400 of 1 m voor andere Indego-modellen om ervoor te zorgen dat de Indego toegang kan krijgen tot dit gedeelte.

In de Indego geïntegreerde veiligheidssystemen stoppen de machine als deze de begrenzingsdraad wil passeren. Er kan een probleem zijn met de installatie. Controleer of het basisstation correct is geïnstalleerd. Als het probleem blijft bestaan, bel dan met het nummer van de klantenservice dat in de gebruiksaanwijzing van je Indego staat vermeld.

Voor de Indego 350 en 400 is de minimaal mogelijke gazonbreedte 1,35 m (75 cm tussen begrenzingsdraad plus 30 cm vrije ruimte aan elke kant van het gazon). Voor andere Indego-modellen is de minimaal mogelijke gazonbreedte 1,70 m (1 m tussen begrenzingsdraad plus 35 cm vrije ruimte aan elke kant van het gazon). Als de gazonbreedte minder is dan 1,35 en 1,7 m zal de Indego problemen krijgen.

Als de maaier een volledige maaibeurt voltooit op dezelfde dag dat deze gestart werd, keert de maaier terug naar het basisstation en blijft daar tot de volgende geplande maaibeurt. Als de maaier echter geen volledige maaibeurt kon voltooien vanwege te kort ingestelde tijdsperiodes, dan moet de maaier doorgaan met de maaibeurt tijdens de volgende geplande tijdsperiode. In dergelijke gevallen voltooit de maaier de vorige maaibeurt, keert terug naar het basisstation en begint vervolgens met een geheel nieuwe maaibeurt in een poging om deze helemaal op dezelfde dag af te werken. Als aan het einde van de tijdsperiode de nieuwe maaibeurt weer niet helemaal voltooid is, wordt deze weer gestopt en de maaier keert terug naar het basisstation.Als constant maaien door alle tijdsperiodes in de kalender heen iets is dat je wilt vermijden, maak dan de tijdsperiodes langer zodat je gazon in één dag helemaal afgewerkt kan worden. Hoe lang een tijdsperiode moet duren, hangt natuurlijk af van de grootte en complexiteit van je gazon.

Wanneer de maaier zich in Kalender-modus bevindt (d.w.z. een kalender is actief op de maaier) en de maaier vervolgens handmatig op maaien gezet wordt (d.w.z. de knop Maaien wordt fysiek ingedrukt op de HMI van de maaier), dan heeft dit commando voorrang op de kalenderinstelling. Wanneer de maaier het commando Maaien krijgt, verlaat hij het basisstation, voltooit het resterende deel van de vorige maaibeurt, keert terug naar het basisstation en begint vervolgens direct met een geheel nieuwe maaibeurt. De maaier stopt niet met maaien totdat het gazon afgewerkt is. Als je wilt voorkomen dat de maaier buiten de geplande tijdsperiodes maait, activeer dan het maaien niet handmatig terwijl de maaier zich in de Kalender-modus bevindt.

Storingen opsporen: Indego-module

Reset de machine met behulp van de instructies die gegeven worden in Storingen opsporen: Indego module. Als na de reset het probleem blijft bestaan, bel dan met het nummer van de klantenservice dat in de gebruiksaanwijzing van je Indego staat vermeld.

Bel met het nummer van de klantenservice dat in de gebruiksaanwijzing van je Indego staat vermeld.

De Indego kan worden geactiveerd door op één van de 6 knoppen op het HMI-display te drukken. Voor de Indego 350 en 400 kan de maaier worden geactiveerd door op de knop met het groene vinkje te drukken. Als de maaiertemperatuur zich buiten het normale werkbereik bevindt (minder dan 5 °C of meer dan 45 °C), dan kan de maaier niet geactiveerd worden. Zet de maaier op een andere plek, zodat de maaiertemperatuur weer kan terugkeren naar het normale bereik. Zodra de temperatuur zich weer in het normale bereik bevindt, kan de maaier geactiveerd worden.

Storingen opsporen: accessoires en vervangingsonderdelen

De combinatie van duurzame snijmessen en een hoge messnelheid zorgt ervoor dat de Indego het gazon met een hoge kwaliteit maait, zonder dat de messen vaak hoeven te worden vervangen. Wij zouden willen aanraden de snijmessen aan het begin van elk maaiseizoen te vervangen.

Onderhoud

Tegen het einde van het groeiseizoen hoeft de Indego het gras minder vaak te maaien. Zodra de temperatuur constant beneden 5 graden Celsius is gedaald, groeit het gras uiteindelijk nagenoeg niet meer. Zodra dit punt wordt bereikt, wordt aangeraden om de Indego naar binnen te halen en deze gedurende het winterseizoen op te slaan. Voordat dit echter wordt gedaan, moeten de onderstaande instructies worden gevolgd... De Indego reinigen (Draag altijd tuinhandschoenen bij het hanteren van of werken in de buurt van de scherpe messen) Hiervoor heb je een borstel en een zachte doek nodig 1. Zorg ervoor dat de Indego is uitgeschakeld met de schakelaar (Indego 350 en 400) of door de rode contactsleutel aan de onderkant te verwijderen (alle andere Indego-modellen). 2. Reinig de Indego met de borstel en doek. Gebruik geen water, oplos- of polijstmiddelen – Verwijder alle gras en vuil dat zich in de buurt van het snijmes heeft afgezet – Controleer en reinig rondom de voorste zwenkwielen – zorg ervoor dat deze kunnen zwenken en draaien – Controleer en reinig rondom de achterste aandrijfwielen – zorg ervoor dat deze kunnen draaien – Belangrijk: gebruik geen hogedrukreiniger of tuinslang om de Indego te reinigen, want dit kan schade veroorzaken Basisstation reinigen (Trek de stekker uit het stopcontact, voordat je aan het basisstation of de voeding gaat werken) Hoewel het basisstation tijdens het winterseizoen niet naar binnen gehaald hoeft te worden, wordt het aangeraden om gras en vuil van de voetplaat en rond de oplaadcontacten te verwijderen. Hierdoor wordt het risico verkleind dat de Indego niet correct in het basisstation rijdt. De Indego opladen en maaihoogte instellen. Het wordt aangeraden om de Indego helemaal in het basisstation te laten opladen, voordat hij voor de winter opgeslagen wordt. Dit zorgt ervoor dat de Indego gereed is voor gebruik aan het begin van het nieuwe seizoen. Door de maaihoogte op de instelling Max in te stellen kan de Indego ook gemakkelijker opgeborgen worden en is hij aan het begin van het nieuwe seizoen gereed om het gras te maaien. Op een droge plaats bewaren. Hoewel de Indego bestand is tegen regen en kou, wordt aangeraden om hem ergens droog en buiten het bereik van kinderen te bewaren. Voor gemakkelijker en comfortabeler opbergen is een speciaal ontworpen beschermhoes (artikelnummer F 016 800 469) verkrijgbaar voor de Indego 350 en 400. Voordat je de maaier in de bewaarzak plaatst, moet je ervoor zorgen dat hij correct is gereinigd volgens de bovenstaande instructies. Je Indego voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Wanneer het gras in het nieuwe seizoen weer begint te groeien, moet je de Indego voorbereiden voor het maaien. Er wordt aangeraden om de stappen die hierboven onder De Indego reinigen zijn beschreven, te herhalen om te garanderen dat er zich tijdens de winter geen stof heeft afgezet en dat alle hoofdcomponenten nog steeds vrij bewegen. Reservemessen Er wordt aangeraden om aan het begin van het nieuwe seizoen de snijmessen bij de Indego te verwisselen. Belangrijk – gebruik uitsluitend Bosch reservemessen (bestelnummer F 016 800 321). Denk eraan dat Indego messen omkeerbaar zijn en dus twee seizoenen lang mee kunnen gaan. Denk eraan om altijd tuinhandschoenen te dragen bij het hanteren van of werken in de buurt van scherpe messen. Veel maaiplezier! Je Indego is weer klaar om uw gazon te maaien. Zorg ervoor dat de Indego is ingeschakeld met de schakelaar (Indego 350 en 400) of door de rode contactsleutel in te steken en te draaien en de maaier terug in het basisstation te plaatsen.

Indego Connect

Connectiviteit

Om de functies van een Indego Connect te gebruiken, is er een 2G of 2.5G mobiel netwerksignaal nodig in uw tuin. De Indego zal automatisch het sterkste netwerksignaal in uw buurt selecteren, ongeacht de netwerkaanbieder.

Ja, indien u een van de 98% mensen in Europa bent die GPRS-dekking heeft. In de meeste gevallen bedoelen mensen dat „het signaal van hun mobiele telefoonprovider geen dekking heeft”. Het is echter zeer waarschijnlijk dat andere netwerken in dat gebied beschikbaar zijn. Alle Indego Connect-modellen gebruiken „Ongestuurde Netwerk Roaming”, dit betekent dat ze altijd verbinding zullen maken met het sterkste en snelste netwerk dat beschikbaar is, ongeacht uw netwerkprovider.

Nee, de SIM-kaart is al in de maaier geïntegreerd.

Bij het gebruik van de Bosch Smart Gardening-app gelden de standaard internetkosten die door jouw mobiele netwerkprovider zijn vastgelegd. Er ontstaan voor jou echter geen kosten voor gegevens die door de Indego Connect worden ontvangen of verzonden. Er hoeven door jou geen contracten te worden ondertekend.

De connectiviteitskosten zijn voor de levensduur van het product gedekt.

De Indego Connect-app verbruikt heel weinig gegevens. Het totaal is afhankelijk van hoe vaak de app wordt gebruikt.

Alle Indego Connect-modellen maken gebruik van GPRS, wat ook wel eens 2G of 2.5G wordt genoemd. Indego Connect-modellen verzenden slechts kleine hoeveelheden gegevens, dus een verbinding met een hogere snelheid is niet nodig.

GPRS is langzamer dan 3G of 4G voor grote hoeveelheden gegevens. De Indego Connect verzendt echter slechts een beperkte hoeveelheid gegevens en heeft dus geen hogere snelheid nodig.

Op het productetiket van je machine staat het woord „Connect” of de letter „C”. Er bevindt zich afhankelijk van het model ook een sticker met „Connected technology” op de bovenkant of achterkant van het product. Denk eraan: de Bosch Smart Gardening-app werkt alleen met een Indego Connect.

Connectiviteit wordt niet beperkt door tijd. Zo lang er een effectieve 2G-verbinding bij u in de buurt is, kunt u gebruikmaken van de connectiviteit. Deze connectiviteit wordt ondersteund door derden en niet door Bosch.

Voor-aanmelding

De Indego Connect levert het ultieme maaigemak - je kunt hiermee je robotmaaier vanaf elke plek, op elk moment bedienen. Vanuit de tuin, vanaf de bank, in de trein of zelfs op vakantie! Maaier inschakelen/uitschakelen, maaischema’s instellen en voortgang van het maaien weergeven. Je wordt geïnformeerd, als je maaier hulp nodig heeft. Je kunt accessoires bekijken of kopen en je maaier zelfs vergrendelen. Alles kan op afstand worden gedaan via de gratis Bosch Smart Gardening-app.

De app is gratis.

De app ondersteunt zowel tablets als smartphones met ofwel Google Android (vanaf versie 4.4) of Apple iOS (vanaf versie 8)

Zoek op Bosch Smart Gardening in de App Store. Of scan de QR-code op de productverpakking.

De app kan worden gedownload vanuit de Apple App Store of Google Play door te zoeken op Bosch Smart Gardening.

iOS- en Android-apps werken met alle Connect-modellen.

Nee, dit is niet mogelijk, omdat de Indego Connect aanzienlijk andere software en hardware gebruikt dan de standaard Indego zonder connectiviteit.

Nee, de app kan alleen op smartphones of tablets worden gebruikt.

De algemene voorwaarden voor het gebruik van de app zijn in de app zelf opgenomen. Je kunt geen gebruikersaccount registreren zonder eerst de algemene voorwaarden te accepteren.

QR-code „B” is bedoeld om je unieke gebruikersaccount aan het unieke serienummer van je Indego Connect te koppelen. Deze is niet bedoeld om de app te downloaden. Binnen de app wordt je geïnformeerd over het moment waarop je de QR-code „B” moet scannen.

Het is momenteel alleen mogelijk om één gebruikersaccount aan de Indego Connect te koppelen. Je kunt je echter met een tweede apparaat met dezelfde aanmeldgegevens bij de Indego Connect aanmelden.

Ja. Zij zouden de app op hun smartphone of tablet kunnen installeren en zich met jouw aanmeldgegevens bij jouw gebruikersaccount kunnen aanmelden. Wij raden echter ten zeerste aan om het aantal mensen dat je aanmeldgegevens kent, te beperken om te voorkomen dat je Indego Connect misbruikt of gestolen wordt. Ook zouden zij de app op hun smartphone of tablet kunnen installeren en hun eigen gebruikersaccount kunnen aanmaken. Als je vervolgens je Indego Connect van jouw account ontkoppelt, zouden zij ermee kunnen koppelen.

De app werkt op smartphones en tablets.

De app kan worden gebruikt op elke smartphone of tablet met de volgende besturingssystemen...

Voor smartphones – Android vanaf versie 4.1, iOS vanaf versie 6, Windows Phone vanaf versie 8.

Voor tablets – Android vanaf versie 4.1, iOS vanaf versie 6.

Registratie en aanmelding

Je wachtwoord moet uit minimaal 8 tekens bestaan, waaronder twee cijfers en een hoofdletter. Speciale tekens zijn niet toegestaan.

Controleer of je deze juist hebt ingevoerd.

Er bevindt zich een „Wachtwoord vergeten?” optie op het aanmeldscherm, zodat je jouw wachtwoord kunt terugzetten. Als je het wachtwoord te vaak verkeerd invoert, dan wordt je account geblokkeerd en moet je contact opnemen het Indego Connect supportteam om het gebruikersaccount te laten deblokkeren. Hierbij moet je aantonen dat je de rechtmatige eigenaar bent. Als je niet zeker weet wat het wachtwoord is, kies dan „Wachtwoord vergeten?”.

Nee, je kunt elke door jou gewenste naam gebruiken.

Ja. Je krijgt een bevestigingsmail toegestuurd die je moet accepteren door op de link in die mail te klikken.

Als je de bevestigingsmail niet accepteert, dan kun je geen koppeling met je maaier tot stand brengen. Als je de bevestigingsmail niet binnen 24 uur accepteert, dan vervalt deze en moet je jouw gegevens opnieuw registreren.

Je kunt geen gebruikersaccount registreren zonder eerst de algemene voorwaarden te accepteren.

De app gebruikt alleen je bestaande aanmeldgegevens voor Facebook.

Installeren en koppelen

Het proces voor ingebruikname verschilt afhankelijk van het gekochte model. Volg de aanwijzingen in de doos of via de app om de ingebruikname te voltooien.

Nadat je de gegevens voor je gebruikersaccount hebt geregistreerd en de bevestigingsmail hebt geaccepteerd, word je gevraagd om de QR-code „B” op de maaier te scannen. Druk op de knop „Scan QR-code” en scan de QR-code „B” op de sticker boven het scherm van de maaier. (Deze QR-code is overigens ook te vinden op de achterkant van de maaier op het typeplaatje). Wacht 2 minuten op het activeren van de eSIM en accepteer vervolgens het koppelverzoek dat op het scherm van de maaier verschijnt. Voltooi de koppelingsprocedure door op de knop „Voltooien” in de app te drukken.

De app zal een status van de Indego melden, bijv. Geparkeerd of Opladen, linksboven in het scherm Bedienen > Handmatig.

Controleer of je de instelinstructies correct hebt opgevolgd. Als dit zo is, schakel dan je maaier en basisstation uit en weer in. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met onze Support-hotline. Kijk in de gebruiksaanwijzing voor de contactinformatie.

Als je smartphone of tablet problemen heeft met het scannen van de QR-code, kun je in plaats daarvan het serienummer in het hiervoor bestemde veld in de app invoeren. Het serienummer van je maaier is te vinden op dezelfde sticker als de QR-code „B”, onder de letter „B”.

Neem contact op met de vorige eigenaar en vraag of hij de maaier ontkoppelt van zijn gebruikersaccount. Zodra hij dit heeft gedaan, kun jij een koppeling met de maaier tot stand brengen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de vorige eigenaar bijvoorbeeld de maaier niet kan of wil ontkoppelen, kan de nieuwe eigenaar met een bewijs van aankoop contact opnemen met Bosch en ervoor zorgen dat de maaier wordt ontkoppeld.

Werking en prestatie

Nee. De Indego heeft geen problemen met wormhopen. Bovendien is het snijsysteem van de Indego ontworpen voor een maximale grashoogte van 3-5 mm. Het gemaaide gras valt als mulch omlaag, bemest het gazon en verhindert de vorming van wormhopen door regenwormen.

Bedienen

De app meldt een status van de Indego, bijv. Geparkeerd of Maaien, linksboven in het scherm Bedienen > Handmatig.

Ja, het is mogelijk om elke week meerdere schema’s voor verschillende dagen te programmeren.

Je kunt voor elke dag twee maaiperiodes kiezen, met een maximum van 14 per week.

De volgende keer dat de maaier weer gaat maaien, begint hij op het punt waar hij bij de vorige maaibeurt was gebleven. Om ervoor te zorgen dat het hele gazon altijd in één maaibeurt wordt gemaaid, dien je de maaiperiode te verlengen.

Als je maaier je gazon gedurende één dag helemaal heeft gemaaid, keert de Indego Connect terug naar het basisstation. Als het gazon niet helemaal werd gemaaid, dan zal de maaier bij de volgende keer verlaten van het basisstation de vorige maaibeurt afmaken, terugkeren naar het basisstation, vervolgens dit opnieuw verlaten in een poging om het gazon helemaal te maaien.

Nee. Je zou de maaibeurt moeten wissen en deze daarna weer opnieuw inplannen.

Voor Indego 350/400 modellen laat de kaart je een visuele weergave van je gazon zien. Voor Indego 1000/1100/1200 Connect laat de kaart ook gemaaide en ongemaaide vlakken samen met een geschatte locatie van je maaier zien.

Ja. Wanneer de Indego jouw gazon in kaart brengt, slaat hij een afbeelding ervan in zijn geheugen op. Dit is de kaart die in de app verschijnt.

Alle obstakels die met de begrenzingsdraad zijn gemarkeerd, worden op de kaart grijs weergegeven. Alle ongemarkeerde obstakels worden niet op de kaart weergegeven.

Het is niet mogelijk om de accustatus van de Indego Connect via de app te controleren. Deze kan alleen op de maaier zelf worden gecontroleerd. Als de Indego echter moet worden opgeladen, dan keert hij hiervoor automatisch terug naar het basisstation.

Kies Menu > Kaart

De getoonde percentagewaarde geeft aan hoeveel van uw gazon tot nu toe is gemaaid.

Het is niet mogelijk om rand maaien via de app in te stellen. Dit kan alleen via het HMI-display van de maaier zelf gebeuren. Kies Menu > Instellingen > Maai-instellingen > Rand maaien.

De in-app kaart van het gazon is afhankelijk van de kaart die op de maaier is opgeslagen. De maaierkaart wordt gewoonlijk alleen bijgewerkt, wanneer de maaier ofwel een maaigedeelte heeft voltooid of op een obstakel op het gazon is gestuit. Er zullen daarom enkele gevallen zijn waar de maaierkaart gedurende enkele minuten niet wordt bijgewerkt, omdat het maaien van een bepaald gedeelte nog steeds bezig is en de maaier nog niet op objecten is gestuit. Als alternatief is het echter mogelijk om het verversen van de kaart te forceren door „Parkeren” te kiezen en vervolgens, zodra de in-app Indego-status naar „Terug naar basisstation” wijzigt, op „Pauze” te drukken. Zodra de Indego-status naar „Pauze” wijzigt, drukt u op „Maaien”. De kaart is daarna ververst en de maaier gaat door met zijn maaibeurt.

Meldingen

Ja. Je zult ofwel via een in-app bericht worden geïnformeerd, of via een push notificatie, als er naar je maaier moet worden gekeken. Het systeem zal vervolgens 60 seconden wachten, voordat enige verdere meldingen worden verzonden.

Deze meldingen verschijnen alleen, als er naar je Indego Connect moet worden gekeken.

Software-updates app

Je ontvangt via je App Store een bericht dat er een app-update beschikbaar is.

Kies Menu > Instellingen > Over mijn Indego.

Je kunt controleren of je de allernieuwste versie hebt en (indien nodig) een update uitvoeren door een bezoek te brengen aan je App Store en te zoeken op Bosch Smart Gardening.

Software-updates maaier

De app informeert je of er een software-update voor je maaier beschikbaar is. Kies Menu > Instellingen > Maaier > Zoeken naar software-updates.

De Indego Connect kan de maaiersoftware op afstand updaten. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om software-updates voor de maaier automatisch te ontvangen of ze ontvangen het bericht dat de nieuwe maaiersoftware beschikbaar is en worden gevraagd om de update te accepteren.

Je ontvangt een bericht, zodra het downloaden van de software begint. Dit wordt gevolgd door nog een bericht, wanneer de maaier begint met het installeren van de gedownloade software.

Tevens verschijnt in de app (Menu > Bedienen > Handmatig) de Indego-status als „Geparkeerd – Software-update” en op het display van de maaier is een percentagebalk te zien die aangeeft hoever het updateproces is voltooid.

De machine mag niet uit het basisstation worden verwijderd, terwijl de software-installatie bezig is.

De standaardinstelling is dat de maaier updates automatisch ontvangt.

Om de automatische software-updates voor de maaier uit te schakelen, kies je Menu > Instellingen > Maaier > Auto software-updates inschakelen/uitschakelen > Wachtwoord invoeren.

Als je besluit om automatische software-updates uit te schakelen, krijg je in plaats daarvan een bericht toegestuurd op het moment waarop nieuwe software beschikbaar is. Je kunt vervolgens kiezen om dit te accepteren of te annuleren.

Updates worden via het connectiviteitssysteem naar je maaier overgebracht. Je hoeft je maaier dus niet naar een servicecentrum te brengen of wij hoeven geen monteur naar jou toe te sturen.

Als je een Indego Connect hebt, kun je de softwareversie van de maaier controleren via de Bosch Smart Gardening-app door Menu > Instellingen > Over mijn Indego te kiezen.

Gebruikersinstellingen

Wanneer de maaier van eigenaar wisselt. In dit geval moet je de verbinding verbreken, zodat de nieuwe eigenaar zijn gebruikersaccount met de maaier kan koppelen.

Of als je vrienden/buren wilt toestaan jouw maaier te bedienen/lenen, dan moet je ontkoppelen om ervoor te zorgen dat zij met hun eigen gebruikersaccount een koppeling met jouw maaier tot stand kunnen brengen.

Kies Menu > Instellingen > Gebruiker > Indego ontkoppelen > Wachtwoord invoeren.

Telkens als de Indego Connect 100 uur heeft gemaaid, word je via de app aangeraden om te controleren of de messen nog in goede staat zijn. De messen zijn omkeerbaar en kunnen worden omgedraaid en opnieuw gemonteerd worden om hun levensduur verder te verlengen. Zodra de messen zijn omgekeerd of nieuwe messen gekocht zijn, moet je de gebruiksteller van de messen terugzetten.

Maaierinstellingen

Als je de PIN wilt wijzigen, kun je dit via de app doen.

Kies Menu > Instellingen > Maaier > PIN wijzigen > Wachtwoord invoeren.

Kies Menu > Instellingen > Maaier > PIN wijzigen > Wachtwoord invoeren.

Zet de maaier terug op een vlak stuk gazon en ontgrendel de bediening door de PIN in te voeren.

Nee, dit is geen functie die wij momenteel kunnen aanbieden.

Jouw Indego Connect heeft een uniek serienummer dat aan je gebruikersaccount is gekoppeld. Mocht iemand onverhoopt proberen je maaier te stelen, dan kun je deze onmiddellijk via de app uitschakelen. Dan is de maaier voor de dief waardeloos. De Indego kan alleen door jou opnieuw worden geactiveerd.

Gegevensbescherming

Außer deinen Benutzerkontodaten (Displayname, E-Mail-Adresse und Passwort) speichert Bosch lediglich mäherbezogene Informationen wie deine Rasenkarte, Mähpläne, Geräteposition und Laufzeit.

Met deze informatie kunnen wij gebruikers op afstand helpen met het stellen van diagnoses. Daarnaast helpt deze informatie ons om in de toekomst robotmaaiers te ontwikkelen die nog beter op de wensen van gebruikers zijn afgestemd.

Je gegevens worden opgeslagen op een aantal veilige servers binnen het Bosch servicenetwerk in Duitsland.

Alleen Bosch en goedgekeurde technische partners die betrokken zijn bij de levering van het Indego Connect systeem, hebben toegang tot je persoonlijke gegevens. Je gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

Nee, dat doen wij niet.

De gegevens worden opgeslagen tot het moment waarop u uw gebruikersaccount wist.

Storingen opsporen

Controleer...

- Heeft je smartphone of tablet een verbinding met internet opgebouwd? Vraag bijvoorbeeld een website op om dit vast te stellen.
- Of je op de link hebt geklikt in de bevestigingsmail die bij de registratie naar je e-mailadres is gestuurd.
- Of je jouw gebruikersnaam en wachtwoord juist hebt ingevoerd.

Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de Support-hotline.

Het is mogelijk dat je een verkeerd wachtwoord gebruikt of dat je het wachtwoord reeds te vaak verkeerd hebt ingevoerd. Als je het wachtwoord 10 keer verkeerd invoert, dan wordt je account geblokkeerd en moet je contact opnemen met het Indego Connect supportteam om het gebruikersaccount te laten deblokkeren. Hierbij moet je aantonen dat je de rechtmatige eigenaar bent. Als je niet zeker weet wat het wachtwoord is, kies dan „Wachtwoord vergeten?”.

Voor de Indego 350/400 Connect ga je naar Menu->Info->Signaalsterkte. Voor alle andere modellen controleer je of de antenne- en S-symbolen op het HMI-display van de maaier niet zijn doorgestreept. Als er geen signaal beschikbaar is, schakel dan je maaier uit en weer in. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de klantenservice.

Wacht even, want het kan soms een minuut of twee duren voordat instellingen naar de maaier worden overgebracht.

Controleer of je een gegevensverbinding met je apparaat hebt door je webbrowser te openen en een favoriete website te kiezen. Als dit goed werkt, sluit de app dan af (d.w.z. veeg deze van het scherm) en open deze daarna opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, de-installeer dan de app. Installeer vervolgens de app opnieuw.

Overige vragen

Het serienummer van de maaier is een 9-cijferig nummer dat op twee plaatsen op de maaier te vinden is. Ofwel op de QR-code „B” sticker, onder de letter „B”. Of, als de QR-code „B” sticker is verwijderd, op het witte typeplaatje dat zich op de achterkant van de maaier bevindt.

Je kunt je maaier via de app vanaf elke plek bedienen zolang je een GSM- of WiFi-verbinding met uw smartphone of tablet hebt.

De tuinkaart voor Indego 1000/1100/1200 Connect laat bij benadering de locatie van de Indego in de tuin zien. Voor Indego 350/400 Connect is deze functie momenteel niet beschikbaar.

Nee, deze functie is momenteel niet beschikbaar.

Nee, deze functie is momenteel niet beschikbaar.

Zodra de maaier wordt uitgeschakeld, kan hij helemaal niet meer worden gebruikt tot hij door de gebruiker via de app weer wordt ingeschakeld.

Nee, zodra de maaier wordt uitgeschakeld, kan hij niet worden gebruikt tot hij door de gebruiker via de app weer wordt ingeschakeld.

Om de landinstellingen in het Connect-systeem aan te passen, moet je na installatie van de maaier in het nieuwe land deze eerst ontkoppelen en vervolgens weer koppelen.

Verwijder de maaier uit het basisstation. Draai de rode contactsleutel aan de onderkant van de maaier 180 graden naar links (tegen de klok in) om de maaier uit te schakelen. Schakel daarna de voeding van het basisstation uit en wacht tot de groene LED dooft. Schakel daarna de voeding van het basisstation weer in en wacht tot de groene LED weer brandt. Draai daarna de rode contactsleutel 180 graden naar rechts (met de klok mee) om de maaier weer in te schakelen en zet de maaier terug in het basisstation. Na enkele seconden licht het display van de maaier op en wordt een synchronisatie uitgevoerd.

Smart Mow

Smart Mow is een functie die beschikbaar is voor de Indego 1000/1100/1200 Connect, 10C & 13C. Zodra Smart Mow via de Bosch Smart Gardening-app wordt geactiveerd, beheert het Indego Connect-systeem vervolgens het maaischema voor jou. Met behulp van een ’model’ voor de groei van het gras stuurt het systeem de maaier er alleen op uit om te maaien, wanneer dit nodig is en uitsluitend wanneer de plaatselijke omgevingsomstandigheden geschikt zijn (niet te heet, niet te koud, niet te nat). Als gevolg daarvan levert de Smart Mow-functie uiterst efficiënte maaiprestaties, terwijl deze ervoor zorgt dat je gazon er altijd piekfijn uitziet.

Indego 1000 Connect, 1100 Connect, 1200 Connect, 10C & 13C.

Met behulp van een combinatie van externe gegevensfeeds en een complex algoritme kan de Indego Connect de optimale tijd bepalen voor het maaien van je gazon op basis van datum en tijd van de laatste maaibeurt, recente en voorspelde omgevingsomstandigheden op de locatie van je maaier (temperatuur, luchtvochtigheid, vocht, daglicht) en een model voor de groei van gras.

De nauwkeurigheid van de Smart Mow-voorspellingen is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de weersvoorspellingen. Alle omgevingsinformatie is afkomstig van een van de grootste aanbieders van weergegevens ter wereld. Gegevens voor de omgeving worden de hele dag door regelmatig bijgewerkt.

Als de voorspelling verandert, berekent het algoritme automatisch opnieuw de eerstvolgende meest geschikte tijd om te maaien en laat dit zien in de app. Er wordt ook 1 uur vóór elke geplande volgende maaibeurt een eindcontrole van de omgevingsomstandigheden verricht.

Bij de eerste keer openen van het gedeelte Smart (Menu > Bedienen > Smart) of het gedeelte Weer (Menu > Weer) van de app word je gevraagd om je maaierlocatie te bevestigen. Door het trianguleren van de GSM-signalen die je maaier ontvangt, kan het Indego Connect-systeem inschatten waar je maaier zich bevindt. Deze schatting wordt aangegeven door een rode markering op de locatiekaart die in de app verschijnt. Als je de nauwkeurigheid van de locatie wilt verbeteren, kun je de plaats van de markering wijzigen of, als je hier de voorkeur aan geeft, een postcode invoeren. Zodra het systeem de locatie van je maaier kent, kan het vervolgens de gegevens voor die specifieke omgeving ophalen. Zonder deze informatie kan de Smart Mow-functie niet de dag en tijd voor de volgende maaibeurt (Volgende maaien) berekenen.

Als er binnen de afgelopen 48 uur geen maaibeurt heeft plaatsgevonden, zal je maaier bij het activeren van de Smart Mow-functie binnen één uur na het activeren van de Smart-modus een volledige maaibeurt verrichten. Als er op dat moment omgevingsomstandigheden heersen die maaien verhinderen, dan zal de Indego de maaibeurt verrichten bij de eerstvolgende gelegenheid die zich voordoet. Deze volledige maaibeurt wordt vervolgens de basis waarop de Smart Mow-functie de volgende maaibeurt berekent. Denk eraan dat dit een eenmalige activiteit in samenhang met de installatie betreft, waarbij geen rekening gehouden wordt met uitsluitingen die door de gebruiker zijn vastgelegd. Zonder deze eerste maaibeurt kan de Smart Mow-functie de volgende maaibeurt niet berekenen.

Als je een maaibeurt handmatig activeert terwijl de maaier zich in de Smart-modus bevindt, dan zal de maaier het gazon maaien. Voordat hij dat echter doet, word je door de app gevraagd of je zou willen dat er met die bepaalde maaibeurt rekening gehouden wordt in de Smart Mow-berekening. Als dat zo is, dan zal het systeem de maaifrequenties voor je gazon voortaan dienovereenkomstig aanpassen. Dit wordt weergegeven door de schuifregelaar voor Maaifrequentie. Als dat niet zo is, dan zal het Smart Mow-algoritme geen acht slaan op de maaibeurt en het gazon maaien.

Als er geen door de gebruiker vastgelegde of van de omgeving afhankelijke uitsluitingen zijn die het maaien verhinderen, dan maakt de Indego Connect altijd een volledige maaibeurt af. Als echter uitsluitingen of voorspelde weersomstandigheden voorkomen dat een volledige maaibeurt afgewerkt wordt, dan kan het Smart Mow-systeem de maaibeurt in meerdere beurten verdelen. Voor een gazon waarvoor 8 uur nodig is, kan de Indego Connect dus een beurt van 6 uur verrichten, gevolgd door een beurt van 2 uur bij de eerstvolgende gelegenheid die zich voordoet.

De maaifrequentie kan aangepast worden met behulp van de schuifregelaar in het gedeelte Smart van de app (Menu > Bedienen > Smart). Schuif de schuifregelaar naar rechts om de maaifrequentie te verhogen of naar links om de frequentie te verlagen. Zodra de frequentie is aangepast, zal het systeem deze wijziging onthouden en deze voortaan toepassen op alle maaibeurten. Controleer ook hoeveel uitsluitingen geprogrammeerd zijn, aangezien te veel uitgesloten periodes het aantal keren kunnen beperken dat je Indego in de Smart Mow-modus maait.

Zeer zeker. Als je jouw gazon tijdens periodes van droogte regelmatig besproeit, schuif dan eenvoudig de schuifregelaar voor de Maaifrequentie naar rechts (ongeveer halverwege tussen optimaal en max) om te compenseren voor extra grasgroei door het besproeien. Om maaien te voorkomen tijdens sproeibeurten, stel je met de app door de gebruiker vastgelegde uitsluitingen in voor de periodes waarin wordt besproeid (Menu > Bedienen > Smart > Door gebruiker uitsluiten).

Het gedeelte Weer van de app geeft je een overzicht van de voorspelde omgevingsomstandigheden op je maaierlocatie. De locatie verschijnt linksonder op het appscherm. De weersvoorspelling bevat een algemeen overzicht (bewolkt, bewolkt met buien, zonnig enz.), temperatuur en regenkans in procenten.

Je kunt zeker elke gewenste maaihoogte gebruiken bij de Smart Mow-functie. Om er echter voor te zorgen dat het gazon er piekfijn uitziet, wordt aangeraden om de rode knop voor maaihoogte op stand 5 te zetten.

Er kunnen diverse redenen zijn waarom de volgende maaibeurt niet kon worden gepland, zoals lage of hoge temperatuur, er is regen voorspeld, gras groeit onvoldoende in de komende zeven dagen of geprogrammeerde uitsluitingen.