Verktøy for Hjem og Hage

Indego (non Connect)

Beregnet bruk

 Indegos klippesystem er utviklet for å klippe gress med maksimal høyde på 100 mm. Klippehøyden kan justeres mellom 30 og 50 mm for Indego-modeller inntil 700 m2 og mellom 20 og 60 mm for andre Indego-modeller. Hvis gresset er lengre enn 100 mm, bør du først klippe plenen med en vanlig gressklipper for å få lengden på gresset under maksimalt anbefalt nivå.

Installasjon og installasjon

 Du trenger ikke å grave ned kantledningen, ettersom den er beregnet for plassering oppå plenen. Etter som tiden går, vil imidlertid gresset naturlig skjule tråden. Det er imidlertid også mulig å grave ned kantledningen, med en maksimumsdybde på 5 cm. Under ladestasjonen bør ikke ledningen graves ned, dette for å sikre nøyaktig plassering i ladestasjonen. 

Indego trenger plass langs en vegg / et gjerde og plass til å svinge under klipping. De ulike modellene trenger forskjellig avstand. Nødvendig avstand er oppgitt i installasjonsveiledningen for den enkelte modellen. Av sikkerhetsgrunner kan ikke knivene nå ut til kanten på gressklipperen. Derfor vil ca. 15 cm plen rundt de faste objektene og rundt kanten på plenen ikke bli klipt. 

Klippning & kapacitet

For å unngå å skade kantledningen bør du ikke vertikalskjære eller rake på området der kantledningen er plassert 

 Ja, men det er bedre for plenen at den klippes i tørt vær. 

 Før den første installasjonen (eller etter vinteren) må du klargjøre plenen ved å klippe hovedområdet med en vanlig gressklipper med en lav klippehøydeinnstilling. Ved installasjon anbefaler vi at kantledningsområdet klippes med den laveste innstillingen som er mulig. Hvis kantledningen legges på en plen som ikke er klipt, er det økt fare for at kantledningen kuttes. 

Under kalibreringen sjekker og tester Indego sensorene sine. Disse sensorene gjør maskinen i stand til å klippe nøyaktig. 

Säkerhet & skydd

Når Indego løftes opp, må den alltid settes ned på bakken igjen, og PIN-koden må tastes inn på nytt. Hvis gressklipperen ikke settes ned på bakken igjen i løpet av 30 sekunder, utløses en alarm. 

Dette er foreløpig ikke mulig.

 Indego er utstyrt med en hindringssensor som oppdager objekter eller hindringer når den kolliderer med dem. Gressklipperen vil da rygge og kjøre rundt dem.  

 Hvis du har glemt eller mistet PIN-koden din, har du forskjellige alternativer avhengig av hvilken gressklippermodell du har.
Alle tilkoblede Indego-modeller har mulighet til tilbakestilling av PIN-koden via Bosch Smart Gardening-appen. Dette gjøres ved at du velger Meny > Indego Innstillinger > Indego PIN-kode > Oppgi passord.
For Indego-modellene S+, 350/400, 350/400 Connect, M+/M 700 kan PIN-koden gjenopprettes via MyBosch på www.MyBosch-Tools.com
Hvis ingen av disse alternativene fungerer for deg, må du sende Indego og ladestasjonen til et Bosch-servicesenter slik at den kan bli låst opp. 

Indego er utstyrt med sensorer som registrerer om den løftes opp fra bakken. Når maskinen oppdager løfting, stanser klippesystemet i løpet av to sekunder. Hvis dette skjer, må PIN-koden tastes inn.

Teknologi

 Det kan være nødvendig å endre signal-/lednings-ID hvis du har to robotgressklippere i hager som grenser mot hverandre. Hvis de forstyrrer hverandre, bør signal-/lednings-ID-en endres. Det kan være nødvendig å forsøke forskjellige ID-er.  

Metallkonstruksjoner under, på eller nær plenen kan virke inn på signalet fra kantledningen og påvirke navigasjonen av gressklipperen. På grunn av signalforstyrrelser forårsaket av armert betong i slike konstruksjoner kan det hende at Indego ikke fungerer over for eksempel parkeringskjellere.
Metallkonstruksjoner på eller nær plenen kan påvirke ytelsen, men de fører vanligvis ikke til at gressklipperen ikke fungerer. 

Du kan kontrollere versjonen til gressklipperprogramvaren via Bosch Smart Gardening-appen ved å velge Meny >  Om min Indego 

Indego har ikke noen regnsensor, men robotgressklipperen kan brukes når det regner. Det er imidlertid bedre for plenen at den klippes i tørt vær. For alle Indego "Connect"-modeller kan modusen SmartMowing planlegge klippingen slik at plenen automatisk klippes når forholdene er egnet for det, og dermed unngå regn. 

Feilsøking: Trimming

Det anbefales at minimumsavstanden mellom kantledningen og en hindring, f.eks. et tre eller gjerde, ikke er under 75 cm for Indego S+, 350/400, 350/400 Connect og M 700/M+ 700 og ikke under 1 m for andre Indego-modeller, for å være sikker på at Indego kommer til. 

Det kan hende at Indego ikke klipper helt parallelt etter første gangs installasjon. Det kan skyldes at Indego har oppdaget noen permanente hindringer innenfor plenområdet. Når den har funnet disse hindringene, vil Indego kjøre til kantledningene for å lagre hindringens posisjon i hagekartet. Denne programmeringsfasen vil vare inntil tre klippesykluser for å fastlegge et endelig kart. Når kartet er fastlagt, kan Indego finne den mest effektive måten å slå plenen på. For modellene Indego S+ og 350/400 og Indego M+/M 700 klipper gressklipperen tilfeldig i tilleggsområdet uten ladestasjon der Indego er plassert når den er i klippemodusen "Klipp uten ladestasjon".  

 For Indego-modeller for plenstørrelse opptil 700 kvadratmeter er minste mulige plenbredde 1,35 m (75 m mellom kantledningene pluss 30 cm avstand til plenkanten på begge sider). For andre Indego-modeller er minste mulige plenbredde 1,70 m (1 m mellom kantledningene, pluss 35 cm avstand til plenkanten på begge sider). Hvis plenen er smalere enn 1,35 m eller 1,70 m, vil Indego få problemer. 

Feilsøking: tilbehør og reservedeler

Hvis du oppdager at gressklipperen ikke klipper pent eller klippeknivene er sløve, må disse skiftes ut. Bruk hansker når du skifter ut knivene.   

Underhåll

 Indego fungerer ved temperatur mellom 5 °C og 45 °C. Sett Indego og ladestasjonen til lagring for vinteren så snart temperaturen kontinuerlig er under 5 °C.
Lagre Indego på et tørt sted utilgjengelig for barn og med temperatur mellom -20 °C og 50 °C.
Ikke plasser noen gjenstander på gressklipperen eller ladestasjonen.

Indego bør lades og slås av før den settes til lagring.
Indego S+, 350/400, M+ og M 700 har en av/på--bryter på baksiden. Andre Indego-modeller slås av ved at den røde utkoblingsnøkkelen på undersiden mellom bakhjulene tas ut.

Det anbefales i tillegg å rengjøre Indego før den settes bort for lagring. Du finner informasjon om hvordan du rengjør Indego i bruksanvisningen.

Hvis du bruker Indego på flere plenområder, må du merke ladestasjonene, slik at du vet hvilken ladestasjon som hører til hvilket område.

Det er ikke meningen at batteriet skal tas ut før lagring. Hvis Indego åpnes, er det fare for kortslutning og elektrisk støt.
I tillegg fører det til at garantien opphører.

Kantledningen kan bli værende på plenen. Det anbefales å merke endende på ledningen, slik at det blir lettere å koble til riktig senere.

Slumpmässig

 Strømforsyningsenheten i esken leveres med en W/EEU-plugg. Det er likevel mulig å kjøpe en ekstra ladestasjon som reservedel via en Bosch-forhandler. Delene som må kjøpes, er underlagsplaten, kretskortet, strømforsyningen, dekselet og skruene, i tillegg til ledningen og pluggene.  

 Det er vanlig at man ikke oppnår et perfekt kvadrat. Formen og sluttresultatet av SpotMow avhenger i stor grad av plenforholdene og formen på hagen.  

Indego Connect

Tilkobling

Alle tilkoblede Indego-modeller bruker GPRS, som også omtales som 2G eller 2.5G. Tilkoblede Indego-modeller sender svært små mengder data. En tilkobling med høyere hastighet er dermed ikke nødvendig.

Når du bruker Bosch Smart Gardening-appen fra Bosch, gjelder de vanlige prisene som din mobilnettleverandør fakturerer for databruk. Det er ingen kostnader for data mottatt eller sendt av din Indego "Connect".  Du trenger ikke å tegne noen avtaler.

Ja, hvis du er en av de 98 % i Europa som dekkes av et GPRS-signal. I de fleste tilfeller mener man «min mobiltelefons nettverksleverandør har ingen dekning». Andre nettverk er sannsynligvis tilgjengelige i området. Alle tilkoblede Indego-modeller bruker «Unsteered Network Roaming», som betyr at de alltid vil koble seg til det sterkeste og raskeste tilgjengelige nettverket, uavhengig av nettverksleverandøren.

Hvis du har et produkt med navnet ''Indego S+'', "Indego M+" eller med ordet "Connect" eller bokstaven "C" på produktetiketten, har du et "Connect"-produkt. Merk: Bosch Smart Gardening-appen fungerer bare med en Indego "Connect". 

Oppkoblingskostnadene dekkes i hele produktets levetid.

Nei, SIM-kortet er allerede integrert i enheten.

For å bruke de tilkoblede funksjonene til Indego må du ha 2G- eller 2.5G-dekning i hagen. Indego velger automatisk mobilnettet med best dekning i området, uavhengig av operatør.

Tilkoblingsmuligheten er ikke tidsbegrenset. Så lenge du har 2G-dekning der du bor, vil du kunne bruke tilkoblingsmuligheten. Tilkoblingsmuligheten støttes av tredjepartsleverandører og ikke Bosch.

Før du logger inn

 Appen kan laddas ner från Apple App Store eller Google Play Store genom en sökning på Bosch Smart Gardening. 

 Det er foreløpig bare mulig å koble én brukerkonto til Indego. Du kan imidlertid logge deg inn på en annen enhet med den samme påloggingsinformasjonen. 

 Indego "Connect"-modellene sørger for svært komfortabel plenpleie – du kan styre robotgressklipperen din når som helst, uansett hvor du er. Fra hagen, sofaen, toget eller til og med når du er på ferie! Du kan starte og stoppe en klippeøkt, planlegge klipping og se fremdriften på klippingen. Du vil bli informert hvis du må foreta deg noe. Du kan se etter tilbehør, og du kan til og med deaktivere gressklipperen din. Alt kan gjøres fjernstyrt via en gratis app: Bosch Smart Gardening. 

Appen støtter både nettbrett og smarttelefoner med Google Android (fra versjon 5.0) og Apple iOS (fra versjon 10) 

Registrer deg og logg inn

 Appen bruker bare e-postadressen du har oppgitt på Facebook. 

Installera & koppla upp

Kontakt tidligere eiere og be dem om å koble gressklipperen fra brukerkontoen sin. Når de har gjort dette, kan du koble til gressklipperen. I spesielle tilfeller, hvor den tidligere eieren ikke kan eller vil koble fra gressklipperen, kan den nye eieren kontakte Bosch og fremlegge kjøpsbevis for å koble fra gressklipperen. 

Run

 Nei. Du må slette det fra økten og legge det inn på nytt etterpå.  

For Indego S+- eller 350/400 Connect-modellen M+ 700 viser kartet plenen din og en estimert posisjon for gressklipperen. For Indego 1000/1100/1200 Connect og Indego 10C/13C viser kartet i tillegg hvilke områder som er klipt og hvilke som ikke er det.  

Alle hindringer begrenset med kantledning vises med grå farge på kartet. Eventuelle hindringer som ikke er markert, vises ikke på kartet. 

Mowers programvareoppdateringer

Du kan kontrollere versjonen til gressklipperprogramvaren via Bosch Smart Gardening-appen ved å velge Meny >  Om min Indego 

 Alle Indego "Connect" -modeller har mulighet til fjernoppdatering av gressklipperprogramvaren. Du kan velge å motta oppdateringer automatisk, eller bli varslet når ny programvare er tilgjengelig hvis du velger manuelle innstillinger. Eiere av Indego-modellene 350/400 eller M 700 kan også laste ned den nyeste Indego-programvaren. Du finner den nyeste programvaren i delen "Service" på Boschs nettsted for hjem og hage.  

Klipparinställningar

 Hvis du ønsker å endre PIN-koden, kan du gjøre dette via appen.  

Velg Meny > Indego Innstillinger > Indego PIN-kode > Oppgi passord. 

Din Indego "Connect" har et unikt serienummer knyttet til brukerkontoen din. Hvis du skulle være så uheldig at noen stjeler gressklipperen din, kan du med én gang deaktivere den via appen. Det betyr at tyven ikke kan bruke gressklipperen. Du må ikke oppheve paringen av din Indego, ettersom du vil få informasjon via e-post hvis noen forsøker å parkoble den. Hvis du får tilbake din Indego igjen, kan du aktivere den på nytt hvis du ikke har opphevet paringen. 

Databeskyttelse

Du kan ringe til servicetelefonen hvis du har spørsmål om personvern. Medarbeiderne der vil sende spørsmålet videre til ansvarlig avdeling. 

E-postadressen din er nødvendig for pålogging i appen, og vi trenger opplysningene om gressklipperen for å kunne gi fjerndiagnose og for å kunne utvikle mer skreddersydde robotgressklippere i fremtiden.  

Informasjonen lagres helt til du sletter brukerkontoen din.

Dine personopplysninger er bare tilgjengelige for Bosch og godkjent tredjepart, dvs. tekniske partnere som er involvert i leveringen av det tilkoblede systemet som sørger for funksjonene til din tilkoblede Indego. Opplysningene dine deles ikke med tredjepartselskaper til markedsføringsformål. 

Andre saker

Ja, denne funksjonen er tilgjengelig. Det kalles MultiArea og er tilgjengelig for Indego 1300, Indego S+, Indego 350/400 med og uten tilkoblingsmulighet og Indego M+ og M 700 (avhengig av programvareversjonen).