Verktøy for Hjem og Hage

Indego (non Connect)

Beregnet bruk

Hva er maksimal anbefalt høyde på gresset som Indego kan klippe?

 Indegos klippesystem er utviklet for å klippe gress med maksimal høyde på 100 mm. Klippehøyden kan justeres mellom 30 og 50 mm for Indego-modeller inntil 700 m2 og mellom 20 og 60 mm for andre Indego-modeller. Hvis gresset er lengre enn 100 mm, bør du først klippe plenen med en vanlig gressklipper for å få lengden på gresset under maksimalt anbefalt nivå.

Installasjon og installasjon

Må jeg grave ned kantledningen?

 Du trenger ikke å grave ned kantledningen, ettersom den er beregnet for plassering oppå plenen. Etter som tiden går, vil imidlertid gresset naturlig skjule tråden. Det er imidlertid også mulig å grave ned kantledningen, med en maksimumsdybde på 5 cm. Under ladestasjonen bør ikke ledningen graves ned, dette for å sikre nøyaktig plassering i ladestasjonen. 

Hvorfor må grensetråden legges 30-35 cm fra kanten av plenen?

Indego trenger plass langs en vegg / et gjerde og plass til å svinge under klipping. De ulike modellene trenger forskjellig avstand. Nødvendig avstand er oppgitt i installasjonsveiledningen for den enkelte modellen. Av sikkerhetsgrunner kan ikke knivene nå ut til kanten på gressklipperen. Derfor vil ca. 15 cm plen rundt de faste objektene og rundt kanten på plenen ikke bli klipt. 

Klippning & kapacitet

Kan jeg fortsatt rake eller vertikalskjære plenen?

For å unngå å skade kantledningen bør du ikke vertikalskjære eller rake på området der kantledningen er plassert 

Kan Indego klippe gresset selv om det regner?

 Ja, men det er bedre for plenen at den klippes i tørt vær. 

Trenger jeg fremdeles en tradisjonell gressklipper når jeg har en Indego?

 Før den første installasjonen (eller etter vinteren) må du klargjøre plenen ved å klippe hovedområdet med en vanlig gressklipper med en lav klippehøydeinnstilling. Ved installasjon anbefaler vi at kantledningsområdet klippes med den laveste innstillingen som er mulig. Hvis kantledningen legges på en plen som ikke er klipt, er det økt fare for at kantledningen kuttes. 

Hva gjør Indego under kalibreringen?

Under kalibreringen sjekker og tester Indego sensorene sine. Disse sensorene gjør maskinen i stand til å klippe nøyaktig. 

Säkerhet & skydd

Hvordan fungerer alarmen?

Når Indego løftes opp, må den alltid settes ned på bakken igjen, og PIN-koden må tastes inn på nytt. Hvis gressklipperen ikke settes ned på bakken igjen i løpet av 30 sekunder, utløses en alarm. 

Kan jeg endre innstillingene for å øke lydstyrken på alarmen?

Dette er foreløpig ikke mulig.

Hva skjer hvis det ligger en gjenstand igjen på plenen, for eksempel en barneleke eller en trillebår?

 Indego er utstyrt med en hindringssensor som oppdager objekter eller hindringer når den kolliderer med dem. Gressklipperen vil da rygge og kjøre rundt dem.  

Hva skjer hvis jeg glemmer PIN-koden?

 Hvis du har glemt eller mistet PIN-koden din, har du forskjellige alternativer avhengig av hvilken gressklippermodell du har.
Alle tilkoblede Indego-modeller har mulighet til tilbakestilling av PIN-koden via Bosch Smart Gardening-appen. Dette gjøres ved at du velger Meny > Indego Innstillinger > Indego PIN-kode > Oppgi passord.
For Indego-modellene S+, 350/400, 350/400 Connect, M+/M 700 kan PIN-koden gjenopprettes via MyBosch på www.MyBosch-Tools.com
Hvis ingen av disse alternativene fungerer for deg, må du sende Indego og ladestasjonen til et Bosch-servicesenter slik at den kan bli låst opp. 

Hva skjer hvis robotgressklipperen løftes opp under drift?

Indego er utstyrt med sensorer som registrerer om den løftes opp fra bakken. Når maskinen oppdager løfting, stanser klippesystemet i løpet av to sekunder. Hvis dette skjer, må PIN-koden tastes inn.

Teknologi

Hva er hensikten med signal-ID/lednings-ID?

 Det kan være nødvendig å endre signal-/lednings-ID hvis du har to robotgressklippere i hager som grenser mot hverandre. Hvis de forstyrrer hverandre, bør signal-/lednings-ID-en endres. Det kan være nødvendig å forsøke forskjellige ID-er.  

Påvirker metallkonstruksjoner under eller på plenen (for eksempel en parkeringskjeller) Indego?

Metallkonstruksjoner under, på eller nær plenen kan virke inn på signalet fra kantledningen og påvirke navigasjonen av gressklipperen. På grunn av signalforstyrrelser forårsaket av armert betong i slike konstruksjoner kan det hende at Indego ikke fungerer over for eksempel parkeringskjellere.
Metallkonstruksjoner på eller nær plenen kan påvirke ytelsen, men de fører vanligvis ikke til at gressklipperen ikke fungerer. 

Hvordan kan jeg undersøke hvilken versjon av gressklipperprogramvaren jeg har?

Du kan kontrollere versjonen til gressklipperprogramvaren via Bosch Smart Gardening-appen ved å velge Meny >  Om min Indego 

Har Indego regnsensor?

Indego har ikke noen regnsensor, men robotgressklipperen kan brukes når det regner. Det er imidlertid bedre for plenen at den klippes i tørt vær. For alle Indego "Connect"-modeller kan modusen SmartMowing planlegge klippingen slik at plenen automatisk klippes når forholdene er egnet for det, og dermed unngå regn. 

Feilsøking: Trimming

Indego klipper ikke et plenområde bak et tre, som ligger nær grensen. Hva skal jeg gjøre?

Det anbefales at minimumsavstanden mellom kantledningen og en hindring, f.eks. et tre eller gjerde, ikke er under 75 cm for Indego S+, 350/400, 350/400 Connect og M 700/M+ 700 og ikke under 1 m for andre Indego-modeller, for å være sikker på at Indego kommer til. 

Indego klipper ikke i parallelle baner fra starten av. Hva skal jeg gjøre?

Det kan hende at Indego ikke klipper helt parallelt etter første gangs installasjon. Det kan skyldes at Indego har oppdaget noen permanente hindringer innenfor plenområdet. Når den har funnet disse hindringene, vil Indego kjøre til kantledningene for å lagre hindringens posisjon i hagekartet. Denne programmeringsfasen vil vare inntil tre klippesykluser for å fastlegge et endelig kart. Når kartet er fastlagt, kan Indego finne den mest effektive måten å slå plenen på. For modellene Indego S+ og 350/400 og Indego M+/M 700 klipper gressklipperen tilfeldig i tilleggsområdet uten ladestasjon der Indego er plassert når den er i klippemodusen "Klipp uten ladestasjon".  

Indego ser ikke ut til å klippe ordentlig på smale steder.

 For Indego-modeller for plenstørrelse opptil 700 kvadratmeter er minste mulige plenbredde 1,35 m (75 m mellom kantledningene pluss 30 cm avstand til plenkanten på begge sider). For andre Indego-modeller er minste mulige plenbredde 1,70 m (1 m mellom kantledningene, pluss 35 cm avstand til plenkanten på begge sider). Hvis plenen er smalere enn 1,35 m eller 1,70 m, vil Indego få problemer. 

Feilsøking: tilbehør og reservedeler

Hvor ofte må klippeknivene skiftes ut?

Hvis du oppdager at gressklipperen ikke klipper pent eller klippeknivene er sløve, må disse skiftes ut. Bruk hansker når du skifter ut knivene.   

Underhåll

Hvordan forbereder jeg min Indego for vinterlagring?

 Indego fungerer ved temperatur mellom 5 °C og 45 °C. Sett Indego og ladestasjonen til lagring for vinteren så snart temperaturen kontinuerlig er under 5 °C.
Lagre Indego på et tørt sted utilgjengelig for barn og med temperatur mellom -20 °C og 50 °C.
Ikke plasser noen gjenstander på gressklipperen eller ladestasjonen.

Indego bør lades og slås av før den settes til lagring.
Indego S+, 350/400, M+ og M 700 har en av/på--bryter på baksiden. Andre Indego-modeller slås av ved at den røde utkoblingsnøkkelen på undersiden mellom bakhjulene tas ut.

Det anbefales i tillegg å rengjøre Indego før den settes bort for lagring. Du finner informasjon om hvordan du rengjør Indego i bruksanvisningen.

Hvis du bruker Indego på flere plenområder, må du merke ladestasjonene, slik at du vet hvilken ladestasjon som hører til hvilket område.

Det er ikke meningen at batteriet skal tas ut før lagring. Hvis Indego åpnes, er det fare for kortslutning og elektrisk støt.
I tillegg fører det til at garantien opphører.

Kantledningen kan bli værende på plenen. Det anbefales å merke endende på ledningen, slik at det blir lettere å koble til riktig senere.

Slumpmässig

Kan jeg kjøpe en ekstra ladestasjon i Storbritannia eller Sveits?

 Strømforsyningsenheten i esken leveres med en W/EEU-plugg. Det er likevel mulig å kjøpe en ekstra ladestasjon som reservedel via en Bosch-forhandler. Delene som må kjøpes, er underlagsplaten, kretskortet, strømforsyningen, dekselet og skruene, i tillegg til ledningen og pluggene.  

SpotMow-funksjonen klipper ikke et perfekt kvadrat. Hva skal jeg gjøre?

 Det er vanlig at man ikke oppnår et perfekt kvadrat. Formen og sluttresultatet av SpotMow avhenger i stor grad av plenforholdene og formen på hagen.  

Indego Connect

Tilkobling

Hvilken tilkoblingsmulighet bruker tilkoblede Indego-modeller?

Alle tilkoblede Indego-modeller bruker GPRS, som også omtales som 2G eller 2.5G. Tilkoblede Indego-modeller sender svært små mengder data. En tilkobling med høyere hastighet er dermed ikke nødvendig.

Hvor mye vil oppkoblingen koste meg?

Når du bruker Bosch Smart Gardening-appen fra Bosch, gjelder de vanlige prisene som din mobilnettleverandør fakturerer for databruk. Det er ingen kostnader for data mottatt eller sendt av din Indego "Connect".  Du trenger ikke å tegne noen avtaler.

Jeg har ikke mobildekning der jeg bor. Kan jeg likevel bruke funksjonene som en tilkoblet Indego har?

Ja, hvis du er en av de 98 % i Europa som dekkes av et GPRS-signal. I de fleste tilfeller mener man «min mobiltelefons nettverksleverandør har ingen dekning». Andre nettverk er sannsynligvis tilgjengelige i området. Alle tilkoblede Indego-modeller bruker «Unsteered Network Roaming», som betyr at de alltid vil koble seg til det sterkeste og raskeste tilgjengelige nettverket, uavhengig av nettverksleverandøren.

Hvordan kan jeg vite om min Indego er en "Connect"-modell?

Hvis du har et produkt med navnet ''Indego S+'', "Indego M+" eller med ordet "Connect" eller bokstaven "C" på produktetiketten, har du et "Connect"-produkt. Merk: Bosch Smart Gardening-appen fungerer bare med en Indego "Connect". 

Hvor lenge dekkes kostnadene for oppkobling?

Oppkoblingskostnadene dekkes i hele produktets levetid.

Må jeg ha et SIM-kort for å bruke min tilkoblede Indego?

Nei, SIM-kortet er allerede integrert i enheten.

Kan jeg bruke en tilkoblet Indego der jeg bor?

For å bruke de tilkoblede funksjonene til Indego må du ha 2G- eller 2.5G-dekning i hagen. Indego velger automatisk mobilnettet med best dekning i området, uavhengig av operatør.

Er tilkoblingsmuligheten min begrenset?

Tilkoblingsmuligheten er ikke tidsbegrenset. Så lenge du har 2G-dekning der du bor, vil du kunne bruke tilkoblingsmuligheten. Tilkoblingsmuligheten støttes av tredjepartsleverandører og ikke Bosch.

Før du logger inn

Hur installerar jag appen?

 Appen kan laddas ner från Apple App Store eller Google Play Store genom en sökning på Bosch Smart Gardening. 

Hvordan legger jeg til flere brukere?

 Det er foreløpig bare mulig å koble én brukerkonto til Indego. Du kan imidlertid logge deg inn på en annen enhet med den samme påloggingsinformasjonen. 

Hvilke fordeler har en Indego "Connect" for meg?

 Indego "Connect"-modellene sørger for svært komfortabel plenpleie – du kan styre robotgressklipperen din når som helst, uansett hvor du er. Fra hagen, sofaen, toget eller til og med når du er på ferie! Du kan starte og stoppe en klippeøkt, planlegge klipping og se fremdriften på klippingen. Du vil bli informert hvis du må foreta deg noe. Du kan se etter tilbehør, og du kan til og med deaktivere gressklipperen din. Alt kan gjøres fjernstyrt via en gratis app: Bosch Smart Gardening. 

Hvilke enheter / mobile plattformer fungerer appen på?

Appen støtter både nettbrett og smarttelefoner med Google Android (fra versjon 5.0) og Apple iOS (fra versjon 10) 

Registrer deg og logg inn

Hva slags informasjon henter appen fra Facebook?

 Appen bruker bare e-postadressen du har oppgitt på Facebook. 

Installera & koppla upp

Hva gjør jeg hvis jeg får opp en melding om at min Indego er allerede koblet opp, for eksempel når jeg kjøper en brukt Indego eller en utstillingsmodell?

Kontakt tidligere eiere og be dem om å koble gressklipperen fra brukerkontoen sin. Når de har gjort dette, kan du koble til gressklipperen. I spesielle tilfeller, hvor den tidligere eieren ikke kan eller vil koble fra gressklipperen, kan den nye eieren kontakte Bosch og fremlegge kjøpsbevis for å koble fra gressklipperen. 

Run

Er det mulig å slette en planlagt klippeøkt uten å slette hele oppsettet? For eksempel hvis jeg ikke vil at Indego skal klippe en mandag, men jeg vil at den skal klippe plenen alle påfølgende mandager.

 Nei. Du må slette det fra økten og legge det inn på nytt etterpå.  

Hva vises på kartet?

For Indego S+- eller 350/400 Connect-modellen M+ 700 viser kartet plenen din og en estimert posisjon for gressklipperen. For Indego 1000/1100/1200 Connect og Indego 10C/13C viser kartet i tillegg hvilke områder som er klipt og hvilke som ikke er det.  

Hvilke hindringer vises på kartet?

Alle hindringer begrenset med kantledning vises med grå farge på kartet. Eventuelle hindringer som ikke er markert, vises ikke på kartet. 

Mowers programvareoppdateringer

Hvordan kan jeg undersøke hvilken versjon av gressklipperprogramvaren jeg har?

Du kan kontrollere versjonen til gressklipperprogramvaren via Bosch Smart Gardening-appen ved å velge Meny >  Om min Indego 

Hvordan kan jeg laste ned den nyeste programvaren for gressklipperen?

 Alle Indego "Connect" -modeller har mulighet til fjernoppdatering av gressklipperprogramvaren. Du kan velge å motta oppdateringer automatisk, eller bli varslet når ny programvare er tilgjengelig hvis du velger manuelle innstillinger. Eiere av Indego-modellene 350/400 eller M 700 kan også laste ned den nyeste Indego-programvaren. Du finner den nyeste programvaren i delen "Service" på Boschs nettsted for hjem og hage.  

Klipparinställningar

Hvordan endrer jeg PIN-koden?

 Hvis du ønsker å endre PIN-koden, kan du gjøre dette via appen.  

Velg Meny > Indego Innstillinger > Indego PIN-kode > Oppgi passord. 

Hva om min Indego blir stjålet?

Din Indego "Connect" har et unikt serienummer knyttet til brukerkontoen din. Hvis du skulle være så uheldig at noen stjeler gressklipperen din, kan du med én gang deaktivere den via appen. Det betyr at tyven ikke kan bruke gressklipperen. Du må ikke oppheve paringen av din Indego, ettersom du vil få informasjon via e-post hvis noen forsøker å parkoble den. Hvis du får tilbake din Indego igjen, kan du aktivere den på nytt hvis du ikke har opphevet paringen. 

Databeskyttelse

Hvordan får jeg svar på spørsmål om personvern?

Du kan ringe til servicetelefonen hvis du har spørsmål om personvern. Medarbeiderne der vil sende spørsmålet videre til ansvarlig avdeling. 

Hvorfor lagres personopplysninger og opplysninger om gressklipperen?

E-postadressen din er nødvendig for pålogging i appen, og vi trenger opplysningene om gressklipperen for å kunne gi fjerndiagnose og for å kunne utvikle mer skreddersydde robotgressklippere i fremtiden.  

Hvor lenge lagres informasjonen?

Informasjonen lagres helt til du sletter brukerkontoen din.

Hvem har tilgang til personopplysningene mine?

Dine personopplysninger er bare tilgjengelige for Bosch og godkjent tredjepart, dvs. tekniske partnere som er involvert i leveringen av det tilkoblede systemet som sørger for funksjonene til din tilkoblede Indego. Opplysningene dine deles ikke med tredjepartselskaper til markedsføringsformål. 

Andre saker

Kan Indego klippe flere plener?

Ja, denne funksjonen er tilgjengelig. Det kalles MultiArea og er tilgjengelig for Indego 1300, Indego S+, Indego 350/400 med og uten tilkoblingsmulighet og Indego M+ og M 700 (avhengig av programvareversjonen).