Bosch uglomeri

Otkrijte Bosch digitalne uglomere sa pametnim funkc. kao što je izračunav. jednostavnih i složenih površina pod uglom pomoću jednog dugmeta radi lakog podešavanja kombinovane testere – postavljanje podova je upravo postalo lakše.