Verktyg för Hem & Trädgård

Indego (non Connect)

Avsedd användning

Vilken maxgräshöjd klarar Indego?

Indegos klippsystem är utformat för en maximal gräshöjd på 100 mm.  Klipphöjden kan justeras mellan 30 och 50 mm för Indego-modeller på upp till 700m2 samt 20 och 60 mm för andra Indego-modeller. Är gräset högre än 100 mm rekommenderar vi att du först klipper med vanlig klippare för att få ned gräshöjden till rekommenderad maxhöjd. 

Inställning & installation

Måste jag gräva ned begränsningskabeln?

Du behöver inte gräva ned begränsningskabeln eftersom den är utformad för montering ovanpå marken. Gräset kommer så småningom att växa över kabeln. Begränsningskabeln kan också grävas ner med ett djup på max 5 cm. Under dockningsstationen ska kabeln inte vara nedgrävd, för att säkerställa korrekt dockning. 

Varför måste jag placera begränsningskabeln på ett visst avstånd från gräsmattans kant?

Din Indego behöver plats för att löpa längs en vägg/staket och att vridas under klippningen. Olika modeller kräver olika avstånd, dessa hittar du i installationsmanualen för varje modell. Av säkerhetsskäl kan bladen inte nå upp till kanten av gräsklipparen, därför klipps inte ca 15 cm runt de fixerade föremålen eller kanten runt gräsmattan. 

Klippning & kapacitet

Kan jag fortfarande räfsa eller vertikalskära gräsmattan?

För att undvika skador på begränsningskabeln, vertikalskär eller räfsa inte området runt den 

Klipper Indego även om det regnar?

Ja, men vi rekommenderar att du tar in den vintertid.

Nu har jag ju en Indego, behöver jag fortfarande en vanliga gräsklippare?

Innan första installation (eller efter vintern) måste du som förberedelse klippa ned huvuddelen av gräsmattan med vanlig gräsklippare till en av de lägre inställningarna. För installation föreslår vi att du klipper området runt begränsningskabeln vid lägsta möjliga inställning. Om kantkabeln läggs på en oförberedd gräsmatta finns det en ökad risk för att kantkabeln skärs. 

Vad gör Indego när den kalibrerar?

Vid kalibrering kontrollerar och testar Indego sina givare. Det är givarna som gör att maskinen klipper noggrant.

Säkerhet & skydd

Hur fungerar larmet?

När Indego har lyfts upp måste den ställas ner på marken och PIN-koden anges. Sätter man inte ned klipparen på marken inom 30 sekunder, så går larmet.

Kan jag ändra inställningarna så att larmet låter mer?

Det går inte för närvarande. 

Vad händer om det ligger kvar saker i gräset, t.ex. barnleksaker eller en skottkärra?

Indego är utrustad med en hindersensor som identifierar föremål/hinder vid kontakt. Din robotgräsklippare kommer då att backa och köra runt den.

Vad händer om jag glömmer bort PIN-koden?

Om du har glömt din PIN-kod eller slarvat bort den har du olika alternativ beroende på vilken modell du har.
Alla uppkopplade Indego-modeller har alternativet att återställa PIN-koden via appen Bosch Smart Gardening. För att göra detta, välj Meny > Indego Inställningar > Indego PIN > Ange lösenord.
För Indego-modellerna S+, 350/400, 350/400 Connect, M+/M 700 kan du återställa PIN-koden via MyBosch på www.MyBosch-Tools.com
Om inget av dessa alternativ funkar för dig måste du skicka din Indego och dess dockningsstation till ett Bosch servicecenter för upplåsning.

Vad händer om jag lyfter på klipparen när den är igång?

Indego är utrustad med lyftsensorer, så den upptäcker om den lyfts från marken. Blir den upplyft, så stannar klippsystemet inom 2 sekunder. När detta sker måste PIN-koden anges.

Teknik

Vad är signal-ID/Wire-ID för något?

En ändring av Signal-ID/Wire-ID krävs om du har två robotgräsklippare i trädgårdar intill varandra. Om de stör varandra ska Signal-ID/Wire-ID ändras. Du behöver kanske försöka med olika ID.

Påverkas Indego av metallkonstruktioner under eller på gräsmattan (t.ex. ett underjordiskt garage)?

Metallkonstruktioner under, ovanpå eller i närheten av gräsmattan kan påverka signalen från begränsningstråden och påverka gräsklipparens navigering. På konstruktioner som ett underjordiskt garage kanske Indego inte fungerar på grund av signalstörningar som orsakas av armerad betong.
Metallkonstruktioner på eller i närheten av gräsmattan kan påverka prestandan, men vanligtvis hindrar inte detta gräsklipparen från att fungera.

Hur vet jag vilken programvaruversion jag har?

För serierna Indego S+ och 350/400 samt Indego M+ och M 700 kan du kontrollera gräsklipparens programvara på gräsklipparens HMI-display genom att gå in i menyn och därefter välja Inställningar > Info > Programvara. För andra Indego-modeller kan det göra genom att välja Meny> Inställningar> Systemalternativ> Info

Har Indego en regnsensor?

Indego har ingen regnsensor men fungerar även vid regn. Men det är bättre för gräsmattan att bli klippt när det är torrt. För alla uppkopplade Indego kan driftläget SmartMowing automatiskt schemalägga klippning av din gräsmatta när villkoren är lämpliga och därmed undgå regn.

Felsökning: klippning

Indego klipper inte en gräsyta bakom ett träd som står nära kanten. Vad gör jag?

Det rekommenderas att det minsta avståndet mellan kantkabeln och ett hinder, t ex. träd eller staket inte är mindre än 75 cm för serierna Indego S+, 350/400, 350/400 Connect och M 700/M+ 700 eller 1 m för andra modeller för att säkerställa att Indego kan få tillgång till detta område.

Indego parallellklipper inte i början. Vad gör jag?

Det kan hända att Indego inte klipper i perfekta parallellbanor direkt efter första installation. Indego kan t.ex. ha upptäckt fasta hinder på gräsytan. När den hittar sådana hinder, så kör Indego till begränsningskabeln för att spara hindrets läge i trädgårdskartan. Inlärningsfasen tar upp till tre klippcykler för att lägga upp en definitiv karta. När kartan är upplagd, så kan Indego beräkna effektivaste klippvägen för gräsmattan. För modellerna Indego S+ och 350/400 och Indego M+/M 700 gäller att när klippläget ”Klipp utan dockningsstation” har valts klipper gräsklipparen slumpvis i det extra området utan dockningsstation där Indego är placerad.

Indego verkar inte fungera som den ska i trånga utrymmen.

För Indego-modeller med gräsmattestorlek på upp till 700 kvm är minsta möjliga gräsmattebredd 1,35 m (75 cm mellan begränsningskabeln plus 30 cm avstånd till gräsmattans kant på varje sida). Föra andra Indego-modeller är minimibredden på gräsmattan 1,70 m (1 m mellan begränsningskabeln plus 35 cm avstånd från varje gräskant). Om gräsmattans bredd är mindre än 1,35 m respektive 1,7 m kommer Indego att vara svåranvänd.

Felsökning: tillbehör & reservdelar

Hur ofta måste jag byta knivar?

Om du upptäcker att din gräsklippare inte uppnår en snygg klippning eller om skärbladen är vassa måste de bytas ut. Bär handskar vid bytet.

Underhåll

Vad kostar det att underhålla maskinen?

Priserna för underhåll beror på ansträngningen. Därför kan inget generellt uttalande göras. Kontakta vår servicelinje för mer information.

Kontakt service-hotline:
bsc@dk.bosch.com
Tel: +46 8-750 18 20
Fax: +46 8-750 16 76
må - fr: 8 – 16:00

Hur förbereder jag min Indego för vinterförvaring?

Indego arbetar vid mellan 5 °C och 45 °C. Förvara din Indego och dess dockningsstation för vintersäsongen så fort temperaturen ligger konstant under 5 °C.
Förvara din Indego i ett torrt utrymme utom räckhåll för barn och vid ett temperaturintervall på –20 °C och 50 °C.
Placera inte några föremål på gräsklipparen eller dockningsstationen.

Innan den ställs undan för förvaring ska Indego laddas och därefter stängas av.
Indego S+, 350/400, M+ och M 700 har en strömbrytare på baksidan. Andra Indego-modeller stängs av genom att den röda isoleringsknappen under gräsklipparen, mellan bakhjulen.

Dessutom rekommenderar vi att du rengör din Indego innan du ställer undan den. Instruktioner för rengöring av din Indego hittar du i bruksanvisningen.

Om du använder din Indego på flera gräsmattor, markera dockningsstationerna så att du kan identifiera vilken dockningsstation som hör till vilken gräsmatta.

Batteriet ska inte tas ut innan förvaring. Om Indego öppnas föreligger risk för kortslutning och elstöt.
Dessutom förfaller garantin.

Begränsningskabeln kan ligga kvar i gräsmattan. Vi rekommenderar att du markerar ändarna av kabeln för att underlätta återanslutningen.

Slumpmässig

Kan jag köpa en extra dockningsstation i Storbritannien eller i Schweiz?

W/EEU-kontakt ingår i standardleveransen. Men du kan köpa en extra dockningsstation som reservdel online. Delar som behöver köpas är basplattan, terminalen, kontakt, panel och skruvar samt begränsningskabel och stift.

SpotMow-funktionen gör inte en perfekt fyrkant. Vad gör jag?

Det är vanligt att en perfekt fyrkant inte uppnås. Formen och slutresultatet av SpotMow beror i hög grad på din gräsmatta och formen på din trädgård.

Indego Connect

Uppkoppling

Vilken typ av anslutningar använder sig en uppkopplad Indego av?

Alla uppkopplade Indego-modeller använder GSM, som även kallas 2G eller 2.5G. Uppkopplade Indego-enheter skickar endast mycket små mängder data, så högre anslutningshastighet behövs inte.

Vad kostar uppkopplingen?

När du använder Bosch smart Gardening-appen i en mobil enhet, gäller samma datataxa som din operatör normalt debiterar. Men data mottagen och skickad av din uppkopplade Indego kostar dig inget.  Det finns inga avtal att skriva på.

Jag har ingen mobiltäckning där jag bor. Kan jag ändå använda funktionerna hos en uppkopplad Indego?

Ja, om du som 98 % av Europas befolkning har GSM-täckning. Oftast menar man egentligen ”min mobiloperatör saknar täckning”. Antagligen finns det andra nätverk tillgängliga i området. Alla uppkopplade Indego-enheter använder ”Unsteered Network Roaming”, att den alltid ansluter till det snabbaste och starkaste nätverket som är tillgängligt, oberoende av mobiloperatör.

Hur vet jag om min Indego är en uppkopplad modell?

Om du har en produkt som heter ”Indego S+”, "Indego M+" eller om ordet ”Connect” eller bokstaven ”C” finns på produktetiketten så är din produkt uppkopplad. Observera: appen Bosch Smart Gardening fungerar endast tillsammans med en uppkopplad Indego. 

Hur länge är uppkopplingskostnaden täckt?

Uppkopplingskostnaden täcker produktens livslängd.

Behöver jag SIM-kort till min uppkopplade Indego?

Nej, SIM-kortet är inbyggt i maskinen.

Kan jag använda en uppkopplad Indego där jag bor?

Om du har 2G- eller 2.5G-täckning i din trädgård kan du använda de uppkopplade funktionerna hos din Indego. Indego väljer automatiskt den starkaste mobilsignalen i området, oavsett teleoperatör.

Innan du loggar in

Hur installerar jag appen?

 Appen kan laddas ner från Apple App Store eller Google Play Store genom en sökning på Bosch Smart Gardening. 

Hur lägger jag upp en andra användare?

 Det går för närvarande bara att koppla din Indego till ett enda användarkonto. Men du kan logga in på en andra enhet genom att använda samma användaruppgifter. 

Vad har jag för nytta av en uppkopplad Indego?

 De uppkopplade Indego-modellerna levererar suveränt smidig skötsel av gräsmattan – möjligheten att styra din robotgräsklippare varifrån som helst, när som helst. Från trädgården, från soffan, från tåget eller till och med på semestern! Du kan starta och stoppa en klippsession, skapa klippscheman och visa klippresultat. Du får ett meddelande om din gräsklippare kräver åtgärder. Du kan bläddra bland eller köpa tillbehör och till och med avaktivera din gräsklippare. Allt går att fjärrstyra via gratisappen Bosch Smart Gardening. 

Vilken enhet/mobila plattform fungerar appen med?

 Appen stöder både surfplattor och smartphones som använder antingen Google Android (från version 5.0) och Apple iOS (från version 10) 

Registrera & logga in

Vilken info hämtar appen från Facebook?

 Appen använder bara din befintliga Facebook-e-postadress. 

Installera & koppla upp

Vad gör jag om jag får meddelandet att Indego redan är uppkopplad, t.ex. om jag köpt en begagnad Indego eller ett demoex?

 Kontakta tidigare ägarna och be dem koppla ned klipparen från sitt användarkonto. När de gjort det, så kan du koppla upp mot klipparen. Om den tidigare ägaren av någon anledning inte kan eller vill koppla ned klipparen, så kan den nya ägaren kontakta Bosch och få klipparen nedkopplad mot kvittot. 

Kör

Går det avbryta en schemalagd klippomgång utan att radera hela inställningen? Säg till exempel att jag inte vill köra min Indego på måndag, men jag vill att den klipper alla påföljande måndagar.

 Nej. Du måste radera den från omgången och sedan lägga in den igen efteråt.  

Vad visar kartan?

För modellerna Indego S+ eller 350/400 Connect samt M+ 700 visar kartan en visuell återgivning av din gräsmatta och en beräknad position för din gräsklippare. För Indego 1000/1100/1200 Connect och Indego 10C/13C visar kartan dessutom klippta och oklippta områden.  

Vilka hinder visar kartan?

Hinder som är markerade med begränsningstråd visas i grått på kartan. Alla omarkerade hinder visas inte på kartan.

Klipparens mjukvaruuppdateringar

Hur kontrollerar jag vilken programvaruversion jag har?

Du kan kontrollera gräsklipparens programvaruversion via appen Bosch Smart Gardening app genom att välja Meny >  Om min Indego.

Hur laddar jag ner den senaste programvaran för gräsklipparen?

  Alla uppkopplade Indego-enheter kan fjärruppdatera sin programvara. Du kan välja att ta emot uppdateringar automatiskt eller att få ett meddelande när nya uppdateringar blir tillgängliga, om du väljer manuella inställningar. Ägare till modellerna Indego  350/400 eller M 700 kan också ladda ner den senaste programvaran för Indego. Du hittar den senaste programvaran på webbsidan Bosch Garden, under ”Service”.  

Klipparinställningar

Hur ändrar jag PIN?

Om du vill ändra PIN-koden kan du göra detta via appen.  
Välj Meny > Indego Inställningar > Indego PIN > Ange lösenord.

Vad händer om någon stjäl min Indego?

 Din uppkopplade Indego har ett unikt serienummer som är länkat till ditt användarkonto. Om det värsta inträffar och någon stjäl din gräsklippare, så kan du direkt slå av den via appen. Då kan tjuven inte använda den. Avbryt inte parkopplingen med din Indego, eftersom du informerad via e-post om någon försöker parkoppla med den. Om du får tag på din Indego igen kan du återaktivera den om parkopplingen fortfarande är upprättad. 

Dataskydd

Hur får jag svar på mina frågor om dataskydd?

Om du har frågor som gäller dataskydd, kontakta gärna vår servicetelefon. De skickar dig vidare till respektive avdelning. 

Varför sparas personuppgifter och gräsklipparinformation?

Din e-postadress krävs för att logga in i appen och gräsklipparinformationen krävs för att vi ska kunna erbjuda användarna fjärrdiagnostik och hjälpa oss att utveckla ännu mer skräddarsydda robotgräsklippare i framtiden.  

Var lagrar ni infon?

Din info blir lagrad på ett antal säkra servrar hos Bosch Service Network i Tyskland.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för Bosch och godkänd tredje part, som tekniska leverantörer inom det uppkopplade systemet som levererar funktionerna hos din uppkopplade Indego. Din information kommer inte att delges tredje part i marknadsföringssyfte. 

Andra frågor

Kan Indego klippa flera gräsmattor?

Ja, detta är en tillgänglig funktion. Den heter MultiArea och finns hos Indego 1300, Indego S+, Indego 350/400 Connect och icke-Connect samt Indego M+ och M 700 (beroende på programvaruversion).