Verktyg för Hem & Trädgård

Bosch termodetektorer

Mäter yttemperaturer och luftfuktighet, lokaliserar köldbryggor för att förhindra energiförluster och kontrollerar mögelrisken i väggar. Bosch termo- och fuktmätare analyserar och visar automatiskt potentiella risker via ett trafikljussystem, vilket gör det enkelt att få en sundare hemmamiljö.