Verktyg för Hem & Trädgård

Hitta rätt Firmware för din produkt

Här kan du ladda ner den senaste programuppdateringen för din produkt.
Ladda ner filen för din produkt från listan nedan.
Mer information om MultiArea-funktionen finns i installationsguiden.

Bild av Indego-robotgräsklipparen

Indego

Artikelnummer*:  3600HB0004

Beställningsnummer**: 06008B0003 / 06008B0033 / 06008B0073

Firmware-version: 7.14.30036    |   Godkännandedatum: 01.05.2022   |   Status: Stabil

Publiceringsanmärkningar: 

 • Optimering av batterihanteringen vid klippning i ”MaintenanceMode”
 •  Mindre förbättringar av meddelanden som visas med vissa felkoder
 •  Mindre ändringar av felaktiga meddelanden som visas på gräsklipparens display

OBSERVERA: Funktionen ”MaintenanceMode” kontrolleras automatiskt av Indego och kan inte väljas via menyn.

Hämta programvara

Instruktioner

 

*Artikelnummer finns på produktens baksida

**Beställningsnummer finns på produktens kartong

 

Artikelnummer*:  3600HB0000

Beställningsnummer**:  06008B0000 / 06008B0070 / 06008B0030

Firmware Version: 7.14.30036     |      Godkännandedatum: 01.05.2022     |     Status: Stabil

Publiceringsanmärkningar:

 • Optimering av batterihanteringen vid klippning i ”MaintenanceMode”
 •  Mindre förbättringar av meddelanden som visas med vissa felkoder
 •  Mindre ändringar av felaktiga meddelanden som visas på gräsklipparens display

OBSERVERA: Funktionen ”MaintenanceMode” kontrolleras automatiskt av Indego och kan inte väljas via menyn.

 • Lösning på förlust av BorderCut  på Indego från produktionsåren 2017/2018 efter uppdatering till 7.11.25239.01251

Viktigt! Om din Indego har förlorat sin BorderCut måste Indego återställas till fabriksinställningar efter uppdateringen för att återinföra den. Den felaktigt sparade interna inställningen korrigeras endast genom att återställa fabriksinställningarna!

Hämta programvara

Instruktioner

 

*Artikelnummer finns på produktens baksida

**Beställningsnummer finns på produktens kartong

 

Artikelnummer*:  3600HB0001

Beställningsnummer**:  06008B0001 / 06008B00B0 / 06008B0071 / 06008B0031 

Firmware Version: 7.14.30036    |      Godkännandedatum: 01.05.2022       |     Status: Stabil

Publiceringsanmärkningar:

 • Optimering av batterihanteringen vid klippning i ”MaintenanceMode”
 •  Mindre förbättringar av meddelanden som visas med vissa felkoder
 •  Mindre ändringar av felaktiga meddelanden som visas på gräsklipparens display

OBSERVERA: Funktionen ”MaintenanceMode” kontrolleras automatiskt av Indego och kan inte väljas via menyn.

 • Lösning på förlust av BorderCut  på Indego från produktionsåren 2017/2018 efter uppdatering till 7.11.25239.01251

Viktigt! Om din Indego har förlorat sin BorderCut måste Indego återställas till fabriksinställningar efter uppdateringen för att återinföra den. Den felaktigt sparade interna inställningen korrigeras endast genom att återställa fabriksinställningarna!

Hämta programvara

Instruktioner

 

*Artikelnummer finns på produktens baksida

**Beställningsnummer finns på produktens kartong

Artikelnummer*:  3600HB0202

Beställningsnummer**: 06008BD0202 / 06008BD0232 / 0600BD0272

Firmware-version: 8.5.30036   |   Godkännandedatum: 06/06/2022   |   Status: Stabil

Publiceringsanmärkningar: 

 • Vissa förbättringar av känslighetsinställningen på hinderdetektering.
  Detta riktar sig till de tekniska skillnaderna som finns mellan våra modeller Indego S/S+ 500 och M/M+ 700 jämfört med våra modeller Indego XS 300 och Indego 350/400.
 • Förbättringar av hur gräsklipparen detekterar signalen från avgränsningskabeln. Detta kan förbättra gräsklipparens prestanda och navigering i vissa scenarier på större gräsytor.
 • Små förbättringar av MaintenanceMode för att optimera batterihanteringen i detta läge.
 • Mindre förbättringar av meddelanden som visas med vissa felkoder.
 • Mindre ändringar av felaktiga meddelanden som visas på gräsklipparens display.

Hämta programvara

Instruktioner

*Artikelnummer finns på produktens baksida

**Beställningsnummer finns på produktens kartong

 

Artikelnummer*:  3600HB0203

Beställningsnummer**: 06008BD0203 / 06008BD0233 / 0600BD0273

Firmware-version: 8.5.30036   |   Godkännandedatum: 06/06/2022  |   Status: Stabil

Publiceringsanmärkningar: 

 • Vissa förbättringar av känslighetsinställningen på hinderdetektering.
  Detta riktar sig till de tekniska skillnaderna som finns mellan våra modeller Indego S/S+ 500 och M/M+ 700 jämfört med våra modeller Indego XS 300 och Indego 350/400.
 • Förbättringar av hur gräsklipparen detekterar signalen från avgränsningskabeln. Detta kan förbättra gräsklipparens prestanda och navigering i vissa scenarier på större gräsytor.
 • Små förbättringar av MaintenanceMode för att optimera batterihanteringen i detta läge.
 • Mindre förbättringar av meddelanden som visas med vissa felkoder.
 • Mindre ändringar av felaktiga meddelanden som visas på gräsklipparens display.

Hämta programvara

Instruktioner

*Artikelnummer finns på produktens baksida

**Beställningsnummer finns på produktens kartong