Verktyg för Hem & Trädgård

Bosch kompostkvarnar

Tre Bosch-lösningar för enkel finfördelning, medan trädgårdsavfallets volym minskas för enklare hantering eller kompostering. Från snabba och kraftfulla till tysta och motståndskraftiga, var och en är specialdesignad med effektivitet i funktion och syfte.