Αναβοσβήνον φως (αργά), πράσινη ένδειξη της κατάστασης φόρτισης

Σε μια κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας από περίπου 80 % αναβοσβήνει η πράσινη ένδειξη της κατάστασης φόρτισης (2) αργά.

Η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί για άμεση χρήση.