Συνεχώς αναμμένο φως, πράσινη ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Το συνεχώς αναμμένο φως της πράσινης ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας (2) σηματοδοτεί, ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Η μπαταρία μπορεί τώρα να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί αμέσως.

Χωρίς τοποθετημένη μπαταρία το συνεχώς αναμμένο φως της ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας (2), σηματοδοτεί, ότι το φις είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και ο φορτιστής είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.