Συνεχώς αναμμένο φως της κόκκινης ένδειξης παρακολούθησης της θερμοκρασίας

Το συνεχώς αναμμένο φως της κόκκινης ένδειξης (1) σηματοδοτεί, ότι η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής της θερμοκρασίας φόρτισης (0–45 °C). Μόλις επιτευχθεί η επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας, αρχίζει η διαδικασία φόρτισης.