Αναβοσβήνον φως της κόκκινης ένδειξης σφάλματος

Το αναβοσβήνον φως της κόκκινης ένδειξης (1) σηματοδοτεί μια άλλη βλάβη της διαδικασίας φόρτισης  βλέπε Η μπαταρία δε φορτίζεται.