Οι ενδείξεις δεν ανάβουν

Δεν ανάβει καμία ένδειξη, η μπαταρία δε φορτίζεται.

Αιτία: Χαλασμένη πρίζα, ηλεκτρικό καλώδιο ή χαλασμένος φορτιστής

Αντιμετώπιση: Ελέγξτε την τάση του δικτύου. Αναθέστε τον έλεγχο του φορτιστή ενδεχομένως σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

 

Αιτία: Το φις του φορτιστή δεν είναι (σωστά) τοποθετημένο

Αντιμετώπιση: Τοποθετήστε το φις (εντελώς) στην πρίζα.