Χρόνοι φόρτισης

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τον κατά προσέγγιση χρόνο σε λεπτά, που απαιτείται για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας. Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να διαφέρουν. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από: www.bosch-diy.com/wac

AL 1830 CV

Μπαταρία

PBA 18V-1,5 Ah W-A

25

35

PBA 18V-2,0 Ah W-B

37

46

PBA 18V-2,5 Ah W-B

43

60

PBA 18V-3,0 Ah W-B

50

70

PBA 18V-3,0 Ah W-C

59

64

PBA 18V-4,0 Ah W-C

75

83

PBA 18V-4,0 Ah Power Plus

69

88

PBA 18V-5,0 Ah W-C

94

104

PBA 18V-6,0 Ah W-C

106

129

AL 1880 CV

Μπαταρία

PBA 18V-1,5 Ah W-A

14

20

PBA 18V-2,0 Ah W-B

19

29

PBA 18V-2,5 Ah W-B

22

38

PBA 18V-3,0 Ah W-B

27

47

PBA 18V-3,0 Ah W-C

21

27

PBA 18V-4,0 Ah W-C

27

36

PBA 18V-4,0 Ah Power Plus

35

53

PBA 18V-5,0 Ah W-C

31

44

PBA 18V-6,0 Ah W-C

44

59

Αντιστοιχεί σε μια κατάσταση φόρτισης από ≈ 80 %

Αντιστοιχεί σε μια πλήρη κατάσταση φόρτισης