Τεχνικά στοιχεία

Φορτιστής

AL 1830 CV

AL 1880 CV

Κατηγορία προστασίας

/ II

/ II

Ρεύμα φόρτισηςA)

3,0 A

8,0 A

Τάση φόρτισης μπαταρίας (αυτόματη αναγνώριση τάσης)

14,4–18 V

14,4–18 V

Βάρος

0,40 kg

0,60 kg

A)

Ανάλογα με τη θερμοκρασία και τον τύπο μπαταρίας