Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Ο φορτιστής προορίζεται για τη φόρτιση των επαναφορτιζόμενων Bosch μπαταριών ιόντων λιθίου ή μπαταριών του συστήματος POWER FOR ALL του τύπου PBA 18V.