Ψύξη μπαταρίας (Active Air Cooling)

AL 1880 CV

Η ενσωματωμένη στον φορτιστή μονάδα ελέγχου του ανεμιστήρα παρακολουθεί τη θερμοκρασία της τοποθετημένης μπαταρίας. Μόλις η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται πάνω περίπου από 0 °C, ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας. Ο ενεργοποιημένος ανεμιστήρας δημιουργεί σε αυτή την περίπτωση έναν θόρυβο αερισμού.

Εάν ο ανεμιστήρας δε λειτουργεί, είναι ελαττωματικός ή η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι < 0 °C. Έτσι μπορεί να μεγαλώσει ο χρόνος φόρτισης.