Συντήρηση και καθαρισμός

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από τη Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε κίνδυνος της ασφάλειας.