Drošības noteikumi smalkās izsmidzināšanas sistēmai