Darba pārtraukšana un transportēšana (skatīt attēlus HI)

Lai smalko izsmidzināšanas sistēmu būtu ērtāk transportēt, bāzes mezglam ir pārnešanas rokturis (23) un pārnešanas josta (24).

Darba laikā bāzes mezglu (21) ar pārnešanas jostu (24) var šķērsām iekārt pār plecu.

Darba pārtraukumos izsmidzināšanas pistoli (1) var nolikt uz līdzenas darba virsmas. Šādā stāvoklī no izsmidzināšanas pistoles nevar izlīt izsmidzināmā viela.