Uzsākot lietošanu

Ieslēgšana (skatīt attēlu E)

Norāde: Kamēr bāzes mezgls ir ieslēgts, no sprauslas nosegvāciņa (2) pastāvīgi izplūst gaiss.

Izslēgšana