Traucējumu novēršana

Kļūme

Cēlonis

Novēršana

Izsmidzināmā viela slikti klājas uz virsmas.

Izsmidzināmās vielas padeve ir pārāk maza.

Pagrieziet regulatoru (5) virzienā +.

Attālums no apsmidzināmās virsmas ir pārāk liels.

Samaziniet izsmidzināšanas attālumu.

Uz virsmas nonāk pārāk maz izsmidzināmās vielas, vai tā izsmidzinās pārāk reti.

Biežāk pārvietojiet izsmidzināšanas pistoli pār apsmidzināmo virsmu.

Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza.

Atkārtoti atšķaidiet izsmidzināmo vielu un izmēģiniet izsmidzināt.

Izsmidzinātā viela notek no virsmas.

Tiek izsmidzināts pārāk daudz izsmidzināmās vielas.

Pagrieziet regulatoru (5) virzienā .

Attālums no apsmidzināmās virsmas ir pārāk mazs.

Palieliniet izsmidzināšanas attālumu.

Izsmidzināmā viela ir pārāk šķidra.

Pievienojiet izsmidzināmajai vielai neatšķaidītu vielu no sākotnējās tvertnes.

Vienu un to pašu vietu apsmidzina pārāk bieži.

Noņemiet krāsu un izsmidziniet atkārtoti, neapsmidzinot tik bieži vienu un to pašu vietu.

Krāsas aerosols ir pārāk rupjš.

Izsmidzināmās vielas padeve ir pārāk liela.

Pagrieziet regulatoru (5) virzienā .

PFS 2000: ir uzlikts baltais sprauslas uzliktnis (10) (pārāk liels sprauslas diametrs)

Samontējiet pelēko spraulas uzliktni (9)

Sprauslas adata (15) ir netīra.

Notīriet sprauslas adatu.

Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza.

Atkārtoti atšķaidiet izsmidzināmo vielu un izmēģiniet izsmidzināt.

Gaisa filtrs (28) ir ļoti netīrs.

Nomainiet gaisa filtru.

Krāsas aerosols ir pārāk smalks.

Tiek izsmidzināts pārāk daudz izsmidzināmās vielas.

Pagrieziet regulatoru (5) virzienā .

Attālums no apsmidzināmās virsmas ir pārāk liels.

Samaziniet izsmidzināšanas attālumu.

Aerosola konuss pulsē.

Tvertnē ir pārāk maz izsmidzināmās vielas.

Iepildiet tvertnē izsmidzināmo vielu.

Stāvcaurules (13) atgaisošanas atvere (17) ir nosprostota.

Iztīriet stāvcauruli un aerācijas atvērumu.

Stāvcaurule (13) ir vaļīga.

Uzbīdiet stāvcauruli uz krāsas padeves kanāla (18) līdz galam.

Sprauslas uzliktnis (10)/(9) ir vaļīgs

Pievelciet sprauslas uzliktni

Gaisa filtrs (28) ir ļoti netīrs.

Nomainiet gaisa filtru.

Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza.

Atkārtoti atšķaidiet izsmidzināmo vielu un izmēģiniet izsmidzināt.

Izsmidzināmā viela pēc izsmidzināšanas pil no sprauslas uzliktņa

Izsmidzināmā viela ir nosēdusies uz sprauslas uzliktņa (10)/(9), sprauslas adatas (15) un sprauslas nosegvāciņa (2)

Notīriet sprauslas uzliktni, sprauslas adatu un sprauslas nosegvāciņu

Sprauslas uzliktnis (10)/(9) ir vaļīgs

Pievelciet sprauslas uzliktni

Izsmidzināmā viela neizplūst pa sprauslas uzliktni

Stāvcaurule (13) ir vaļīga.

Uzbīdiet stāvcauruli uz krāsas padeves kanāla (18) līdz galam.

Sprauslas adata (15) ir nosprostota.

Notīriet sprauslas adatu.

Stāvcaurule (13) ir nosprostota.

Iztīriet stāvcauruli.

Stāvcaurules (13) atgaisošanas atvere (17) ir nosprostota.

Iztīriet stāvcauruli un aerācijas atvērumu.

Nav tvertnes blīves (16), vai tā ir bojāta.

Iebīdiet (jaunu) tvertnes blīvi pa stāvcauruli gropē.

Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza.

Atkārtoti atšķaidiet izsmidzināmo vielu un izmēģiniet izsmidzināt.

Izsmidzināmā viela ir netīra (tajā ir krāsas sabiezējumi).

Pilnīgi iztukšojiet un iztīriet izsmidzināšanas pistoli; iepildiet izsmidzināmo vielu caur iepildīšanas sietu