Uvedení do provozu

Zapnutí (viz obrázek D)

Upozornění: Když je základní jednotka zapnutá, proudí u vzduchového víčka (2) vždy vzduch.

Vypnutí