Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 62841-1.

Hladina hlučnosti při použití váhového filtru A činí u tohoto elektrického nářadí typicky: 85 dB(A); hladina akustického výkonu 96 dB(A). Nejistota K = 3 dB.

Noste chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrací ah (součet vektorů tří os) a nejistota K zjištěné podle EN 62841-1:
ah<2,5 m/s2, K=1,5 m/s2.

Úroveň vibrací a úroveň hluku, které jsou uvedené v těchto pokynech, byly změřeny pomocí normované měřicí metody a lze je použít pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi a hlukem.

Uvedená úroveň vibrací a úroveň hluku reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň hluku a úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.

Pro přesný odhad zatížení vibracemi a hlukem by měly být zohledněny i doby, kdy je nářadí vypnuté nebo běží, ale ve skutečnosti se nepoužívá. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou pracovní dobu výrazně snížit.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.