Symboly

Nálepka týkající se obsluhy jemného stříkacího systému se nachází na základní stanici. Správná interpretace symbolů vám pomůže ovládat jemně stříkací systém rychleji a bezpečněji.

Symboly a jejich význam

Podrobný popis

Jemně stříkací systém je vhodný jak pro lazury a laky, tak i pro nástěnné barvy.

Druh použití „dřevo/lazura“:
Stříkání lazur a základních nátěrů

Druh použití „dřevo/lak“:
Stříkání vodou ředitelných a rozpouštědla obsahujících barevných laků, bezbarvých laků a olejů

Druh použití „stěny“:
Stříkání disperzních a latexových barev

viz Použití v souladu s určeným účelem

Krok 1:
Zvolte správnou trysku

Pro druh použití „dřevo/lazura“ použijte šedou trysku (11)

Pro druh použití „dřevo/lak“ použijte černou trysku (12)

Pro druh použití „stěny“ použijte bílou trysku (10)

viz Výměna trysky (viz obrázky B1B2)

Krok 2:
Nastavte množství nanášeného materiálu

Pro druh použití „dřevo/lazura“ nastavte na kolečku (4) stupeň 1, 2 nebo 3

Pro druh použití „dřevo/lak“ nastavte na kolečku (4) stupeň 1, 2 nebo 3

Pro druh použití „stěny“ nastavte na kolečku (4) stupeň 4 nebo 5

viz Nastavení množství nanášeného materiálu (viz obrázek J)

Krok 3:
Nastavte množství vzduchu

Nastavte druh použití „dřevo/lazura“ na regulaci množství vzduchu (25)

Nastavte druh použití „dřevo/lak“ na regulaci množství vzduchu (25)

Nastavte druh použití „stěny“ na regulaci množství vzduchu (25)

viz Nastavení množství vzduchu (viz obrázek D)