Připojení vzduchové hadice (viz obrázky A1A3)

Připojení základní jednotky:

Připojení na stříkací pistoli:

Upozornění: Před plněním stříkaného materiálu sejměte vzduchovou hadičku (20) (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru (21) proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr (21) vytáhněte z přípojky (9)).