Odstranění poruchy

Problém

Příčina

Odstranění

Stříkaný materiál správně nekryje

Příliš malé množství stříkaného materiálu

Otočte nastavovací kolečko (4) směrem ke stupni 5

Příliš velká vzdálenost ke stříkané ploše

Zmenšete stříkací vzdálenost

Příliš málo stříkaného materiálu na stříkanou plochu, příliš řídce stříkáno přes stříkanou plochu

Stříkejte přes stříkanou plochu vícekrát

Stříkaný materiál je příliš hustý

Rozřeďte znovu stříkaný materiál a proveďte zkušební nástřik

Stříkaný materiál se roztéká po nánosech

Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu

Otočte nastavovací kolečko (4) směrem ke stupni 1

Příliš malá vzdálenost ke stříkané ploše

Zvětšete stříkací vzdálenost

Stříkaný materiál je příliš řídký

Přidejte původní stříkaný materiál

Příliš často stříkáno přes totéž místo

Odstraňte barvu a při druhém pokusu nestříkejte tak často přes jedno místo

Příliš velké rozprášení

Příliš veliké množství stříkaného materiálu

Otočte nastavovací kolečko (4) směrem ke stupni 1

Příliš malé množství vzduchu

Otočte regulaci množství vzduchu (25) doprava

Namontovaná bílá tryska (10) (příliš velký průměr trysky)

Namontujte šedou trysku (11) nebo černou trysku (12)

Znečištěná jehla trysky (15)

Jehlu trysky vyčistěte

Stříkaný materiál příliš hustý

Rozřeďte znovu stříkaný materiál a proveďte zkušební nástřik

Silně znečištěný vzduchový filtr (30)

Výměna vzduchového filtru

Příliš silná mlha barvy

Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu

Otočte nastavovací kolečko (4) směrem ke stupni 1

Příliš velké množství vzduchu

Otočte regulaci množství vzduchu (25) doleva

Příliš velká vzdálenost ke stříkané ploše

Zmenšete stříkací vzdálenost

Stříkaný proud pulzuje

Příliš málo stříkaného materiálu v nádobce

Stříkaný materiál doplňte

Ucpaný vzduchový otvor (18) na nasávací trubce (17)

Vyčistěte nasávací trubku a vzduchový otvor

Uvolněná nasávací trubka (17)

Nasaďte nasávací trubku až nadoraz na kanálek na barvu (19)

Těsnění nádobky (16) není vůbec nebo není správně umístěné v drážce nasávací trubky (17)

Nasaďte těsnění nádobky přesně po celém obvodu do drážky nasávací trubky

Tryska (10)/(11)/(12) je uvolněná

Utáhněte trysku

Silně znečištěný vzduchový filtr (30)

Výměna vzduchového filtru

Stříkaný materiál příliš hustý

Rozřeďte znovu stříkaný materiál a proveďte zkušební nástřik

Stříkaný materiál odkapává u trysky

Usazený stříkaný materiál na trysce (10)/(11)/(12), jehle trysky (15) a vzduchovém víčku (2)

Vyčistěte trysku, jehlu trysky a vzduchové víčko

Tryska (10)/(11)/(12) je uvolněná

Utáhněte trysku

Z trysky nestříká materiál

Základní jednotka je vypnutá

Stiskněte tlačítko zap/vyp (25)

V nádobce (7) se nevytváří tlak, protože nádobka není úplně zavřená

Otočte nádobku (7) ve směru symbolu zavření tak, aby uzavírací kroužek (6) slyšitelně zaskočil

Uvolněná nasávací trubka (17)

Nasaďte nasávací trubku až nadoraz na kanálek na barvu (19)

Zanesená jehla trysky (15)

Jehlu trysky vyčistěte

Zanesená nasávací trubka (17)

Nasávací trubku vyčistěte

Ucpaný vzduchový otvor (18) na nasávací trubce (17)

Vyčistěte nasávací trubku a vzduchový otvor

Chybějící nebo poškozené těsnění nádobky (16)

Nasaďte (nové) těsnění nádobky přes nasávací trubku do drážky

Stříkaný materiál příliš hustý

Rozřeďte znovu stříkaný materiál a proveďte zkušební nástřik

Znečištěný stříkaný materiál (hrudky barvy)

Stříkací pistoli úplně vyprázdněte a vyčistěte; stříkaný materiál při plnění lijte přes nalévací sítko (13)