Arbejdsforberedelse

Sprøjtefladen skal være ren, tør og fedtfri.

 • Gør glatte flader ru og fjern herefter slibestøvet.

Når produktet er i brug, kan alle overflader, der ikke er tildækket, blive snavset af sprøjtetågen. Forbered derfor sprøjteoverfladens omgivelser grundigt:

 • Tildæk gulve, indretningsgenstande, døre, vinduer samt dør- og vindueskarme etc. grundigt. Ved tildækning af gulve anbefales det f.eks. at bruge malerfleece.
 • Fastgør afdækningsmaterialet. Hvis afdækningsmaterialet ikke fastgøres tilstrækkeligt, kan det løsnes som følge af den kraftige luftstrøm eller blæse væk.
 • Tildæk stikkontakter og afbrydere grundigt. Stikkontakter og afbrydere, der ikke er tilstrækkeligt tildækket, kan føre til kortslutning og øge risikoen for at få stød.

 • Sørg under fortyndingen for, at sprøjtemateriale og fortyndingsmiddel passer sammen. Anvendes et forkert fortyndingsmiddel, kan der opstå klumper, der tilstopper sprøjtepistolen.
 • Når du fortynder sprøjtematerialet, skal du sikre, at blandingens flammepunkt efter fortynding stadig ligger over 55 °C. Fortyndingen af f.eks. opløsningsmiddelholdige lakker reducerer flammepunktet.
 • Vær opmærksom på, om malingen er egnet til brug i et sprøjtemalingssystem. Det fremgår af producentens oplysninger i vejledningen eller databladet. Brug aldrig malinger, der ifølge producentens anvisninger er uegnede.
 • Rør sprøjtematerialet godt igennem.
  Hvis sprøjtematerialet anvendes ved stuetemperatur, opnås et bedre sprøjtebillede.
 • Fortynd eventuelt sprøjtematerialet.
  Hvis du ikke får et godt sprøjtebillede ved prøvesprøjtningen, skal du fortynde sprøjtematerialet i 5 %-trin, indtil du opnår et optimalt sprøjtebillede.

Sprøjtemateriale

Anbefalet ‌fortynding

Træbeskyttelsesmiddel, olie, lasurer, imprægneringsmidler, vand

0 %

Opløsningsmiddel- eller vandfortyndbare (anbefales) lakfarver, grundere, rustbeskyttelsesgrundere, radiatormalinger, coatinglasurer

0–5 %

Dispersionsmalinger og latexmalinger (vægmaling)

min. 5 %

Fortyndingstabel

Sprøjtemateriale
[ml]

Fortyndingsmiddel [ml] til fortynding

5 %

10 %

15 %

300

15

30

45

400

20

40

60

500

25

50

75

600

30

60

90

700

35

70

105

800

40

80

120

Bemærk! Fjern udluftningsslangen (20) (1/4 omdrejning af bajonetlåsen (21) mod udret, og træk bajonetlåsen (21) ud af tilslutningen (9), før du ifylder sprøjtematerialet).

 • Før du bruger store beholdere skal du fylde sprøjtematerialet om i en mindre omfyldningsbeholder (14) (f.eks. 10-l-vægmaling i en tom 2,5- eller 5,0-l-beholder).
 • Hold fat om sprøjtepistolen med den ene hånd, og drej beholderen (7) i retning mod Åbn-symbolet med den anden hånd.

 • Træk sprøjtepistolen af beholderen (7).
 • Hvis du anvender sprøjtemateriale, som allerede har været i brug, skal du lægge en grundigt rengjort indfyldningssi (13) på beholderen (7), så eventuelle malingsklumper holdes tilbage i beholderen ved fyldning.
 • Fyld sprøjtemateriale op til maks. 1000-markeringen i beholderen (7).
 • Sæt sprøjtepistolen på beholderen (7). Drej beholderen (7) i retning mod Luk-symbolet, indtil låseringen (6) går hørbart i indgreb.

 • Gennemfør en prøvesprøjtning på en testflade.

Når du har opnået et optimalt sprøjtebillede, kan du starte sprøjtearbejdet.
eller
Hvis sprøjteresultatet ikke tilfredsstillende, eller der ikke kommer farve ud: se Afhjælpning af fejl