Arbejdspauser og transport (se billeder KL)

For at lette transporten af sprøjtemalingssystemet er basisenheden forsynet med et bærehåndtag (23).

På undersiden af basisenheden (22) er der monteret ruller. Under arbejdet kan du trække basisenheden efter dig med luftslangen (20).

I arbejdspauserne kan sprøjtepistolen (1) anbringes på et plant arbejdsbord. Så kan der ikke løbe sprøjtemateriale ud.