Støj-/vibrationsinformation

Støjemissionsværdier fundet iht. EN 62841-1.

Elværktøjets A‑vægtede støjniveau er typisk: 85 dB(A); lydeffektniveau 96 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.

Brug høreværn!

Vibrationer samlet værdi ah (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet iht. EN 62841-1:
ah<2,5 m/s2, K=1,5 m/s2

Det svingningsniveau og støjemissionsniveau, der fremgår af anvisningerne, er målt iht. en standardiseret måleværdi og kan anvendes til sammenligning af elværktøj med hinanden. De er også egnet til en foreløbig vurdering af svingnings- og støjemissionen.

Det angivne svingnings- og støjemissionsniveau repræsenterer de væsentlige anvendelser af el‑værktøjet. Hvis el‑værktøjet dog anvendes til andre formål, med afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan svingnings- og støjemissionsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse af svingnings- og støjemissionen i hele arbejdstidsrummet.

Til en nøjagtig vurdering af svingnings- og støjemissionen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingnings- og støjemissionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af el‑værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme, organisation af arbejdsforløb.