Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el‑værktøjet på illustrationssiden.

(1)

Sprøjtepistol

(2)

Luftkappe

(3)

Omløbermøtrik

(4)

Indstillingshjul til sprøjtematerialemængde

(5)

Betjeningsknap

(6)

Lukkering

(7)

Beholder til sprøjtemateriale

(8)

Reservebeholder til sprøjtemateriale

(9)

Slangetilslutning (sprøjtepistol)

(10)

Dysehætte (hvid: anvendelsesområdet "væg")

(11)

Dysehætte (grå: anvendelsesområde "træ/lasur")

(12)

Dysehætte (sort: anvendelsesområde "træ/lak")

(13)

Påfyldningssi

(14)

OmfyldningsbeholderA)

(15)

Dysenål

(16)

Beholderpakning

(17)

Stigrør

(18)

Udluftningsboring

(19)

Malingskanal

(20)

Luftslange

(21)

Bajonetlås

(22)

Basisenhed

(23)

Bæregreb

(24)

Holdespænde

(25)

Tænd/sluk-knap med luftmængderegulering

(26)

Slangetilslutning (basisenhed)

(27)

Tilbehørsrum

(28)

Rengøringsbørste

(29)

Luftfilterafdækning

(30)

Luftfilter

A)

Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.