Tilslutning af luftslange (se billeder A1A3)

Tilslutning af basisenheden:

Tilslutning til sprøjtepistolen:

Bemærk! Fjern udluftningsslangen (20) (1/4 omdrejning af bajonetlåsen (21) mod udret, og træk bajonetlåsen (21) ud af tilslutningen (9), før du ifylder sprøjtematerialet).