Udskiftning af dysehætte (se billeder B1B2)

Sprøjtemalingssystemet leveres med tre dysehætter<:

Dysehætte

(10)

(11)

(12)

Farve

hvid

grå

sort

Udleveringstilstand

monteret

i tilbehørsrum (27) under holdespændet (24)

Anvendelsesområde

"Væg"

"Træ/lasur"

"Træ/lak"

Bemærk! Kontrollér sprøjtematerialet før valg af dysehætte ved at røre rundt. Mere tyndtflydende materiale (f.eks. træmaling) kan bedre sprøjtes med den grå dysehætte (11) eller den sorte dysehætte (12), mens mere tyktflydende materiale (f.eks. vægmaling) bedre kan sprøjtes med den hvide dysehætte (10).