Техникалық мәліметтер

Майда бүріккіш жүйе

PFS 7000

Өнім нөмірі

‎3 603 B07 4..‎

Номиналды тұтынылатын қуат

Вт

1400

Тасымалдау қуаты

мл/мин

700

4 м2 бояуды жағуға қажетті уақыт

мин

1

Бүрку материалы контейнерінің көлемі

мл

1000

Ауа шлангісінің ұзындығы

м

4

Салмағы EPTA-Procedure
01:2014 құжатына сай

кг

4,8

Қорғаныс класы

/ II

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Тек іске қосу тогының шектеулері жоқ электр құралдары үшін: қосу әрекеттерінің барысында қысқа мерзімді кернеу төмендеуі пайда болады. Желі шарттары жағымсыз болғанда, басқа құрылғыларға кедергі жасалуы мүмкін. Желі қарсылығы 0,438 ом шамасынан кем болса, ешқандай ақаулықтар күтілмейді.