Przerwy w pracy i transport (zob. rys. KL)

Aby ułatwić transport systemu natryskowego, jednostka podstawowa została wyposażona w uchwyt transportowy (23).

Na spodniej stronie jednostki podstawowej (22) zamocowane zostały kółka. Podczas pracy można prowadzić jednostkę podstawową za sobą, ciągnąc ją za przewód powietrzny (20).

Podczas przerw w pracy pistolet natryskowy (1) można odstawiać na równej powierzchni roboczej. Należy zwrócić uwagę, aby rozpylany materiał nie wyciekał.