Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie jest przeznaczone do nakładania wszystkich popularnych rodzajów farb: farb dyspersyjnych i lateksowych (farby ścienne), lakierów wodorozcieńczalnych (zalecane) i zawierających rozpuszczalniki, lazur, podkładów, impregnatów, lakierów bezbarwnych (ALLPaint), olejów oraz wody.

Elektronarzędzie nie jest przystosowane do nakładania ługów, bejcy, substancji powłokowych zawierających kwasy, środków dezynfekcyjnych, środków ochrony roślin oraz farb elewacyjnych.