Podłączenie przewodu powietrznego (zob. rys. A1A3)

Podłączenie jednostki podstawowej:

Podłączenie do pistoletu natryskowego:

Wskazówka: Przed nalaniem rozpylanego materiału należy odłączyć przewód powietrzny (20) (wykonać jedną czwarta obrotu mocowania bagnetowego (21) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; wyjąć mocowanie bagnetowe (21) z przyłącza (9)).