Usuwanie usterek

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Rozpylany materiał nie kryje powierzchni

Zbyt mała ilość rozpylanego materiału

Obrócić pokrętło (4) w kierunku stopnia 5

Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni

Zmniejszyć odstęp

Zbyt mała ilość rozpylanego materiału na powierzchni; rozpylany materiał został nałożony niewystarczającą liczbę razy

Nałożyć rozpylany materiał więcej razy

Zbyt gęsty rozpylany materiał

Ponownie rozcieńczyć rozpylany materiał i przeprowadzić próbę

Rozpylany materiał rozpływa się na malowanej powierzchni

Nałożono zbyt dużo rozpylanego materiału

Obrócić pokrętło (4) w kierunku stopnia 1

Zbyt mała odległość od malowanej powierzchni

Zwiększyć odstęp od malowanej powierzchni

Zbyt rzadki rozpylany materiał

Dodać nierozcieńczonego rozpylanego materiału

Zbyt częste nakładanie w tym samym miejscu

Usunąć całkowicie farbę i powtórzyć malowanie, nakładając rozpylany materiał mniej razy

Zbyt niski stopień rozpylenia materiału

Zbyt duża ilość rozpylanego materiału

Obrócić pokrętło (4) w kierunku stopnia 1

Zbyt niski wydatek powietrza

Obrócić pokrętło regulacji wydatku powietrza (25) w prawo

Zamontowana biała końcówka dyszy (10) (zbyt duża średnica dyszy)

Zamontować szarą końcówkę dyszy (11) lub czarną końcówkę dyszy (12)

Zanieczyszczona iglica dyszy (15)

Oczyścić iglicę dyszy

Zbyt gęsty rozpylany materiał

Ponownie rozcieńczyć rozpylany materiał i przeprowadzić próbę

Mocno zanieczyszczony filtr powietrza (30)

Wymienić filtr powietrza

Zbyt silna mgła lakiernicza

Nałożono zbyt dużo rozpylanego materiału

Obrócić pokrętło (4) w kierunku stopnia 1

Zbyt wysoki wydatek powietrza

Obrócić pokrętło regulacji wydatku powietrza (25) w lewo

Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni

Zmniejszyć odstęp

Pulsujący strumień rozpylanego materiału

Zbyt mała ilość rozpylanego materiału w pojemniku

Dolać rozpylanego materiału

Otwór odpowietrzający (18) w pionowej rurce (17) jest zatkany

Oczyścić pionową rurkę i otwór odpowietrzający

Pionowa rurka (17) poluzowała się

Wsunąć pionową rurkę do samego końca w kanał transportujący farbę (19)

Uszczelka pojemnika (16) jest niewłaściwie umieszczona w rowku pionowej rurki (17) lub brakuje jej całkowicie

Umieścić uszczelkę pojemnika w rowku pionowej rurki, zwracając uwagę na jej właściwe położenie

Końcówka dyszy (10)/(11)/(12) jest niedokręcona

Dokręcić końcówkę dyszy

Mocno zanieczyszczony filtr powietrza (30)

Wymienić filtr powietrza

Zbyt gęsty rozpylany materiał

Ponownie rozcieńczyć rozpylany materiał i przeprowadzić próbę

Rozpylany materiał wycieka z końcówki dyszy

Osady rozpylanego materiału znajdują się na końcówce dyszy (10)/(11)/(12), iglicy (15) i zatyczce (2)

Oczyścić końcówkę dyszy, iglicę i zatyczkę

Końcówka dyszy (10)/(11)/(12) jest niedokręcona

Dokręcić końcówkę dyszy

Rozpylany materiał nie wydostaje się z końcówki dyszy

Jednostka podstawowa jest wyłączona

Nacisnąć włącznik/wyłącznik (25)

Brak ciśnienia w pojemniku (7), ponieważ pojemnik nie jest dokładnie zamknięty

Obrócić pojemnik (7) w kierunku symbolu zamykania aż do słyszalnego zablokowania pierścienia zamykającego (6)

Pionowa rurka (17) poluzowała się

Wsunąć pionową rurkę do samego końca w kanał transportujący farbę (19)

Iglica dyszy (15) jest zatkana

Oczyścić iglicę dyszy

Pionowa rurka (17) jest zatkana

Oczyścić pionową rurkę

Otwór odpowietrzający (18) w pionowej rurce (17) jest zatkany

Oczyścić pionową rurkę i otwór odpowietrzający

Uszczelka pojemnika (16) jest uszkodzona lub nie ma jej wcale

wsunąć (nową) uszczelkę do szczeliny, przekładając ją przez pionową rurkę

Zbyt gęsty rozpylany materiał

Ponownie rozcieńczyć rozpylany materiał i przeprowadzić próbę

Zanieczyszczony rozpylany materiał (grudki farby)

Całkowicie opróżnić pistolet natryskowy i oczyścić go; napełnić pojemnik rozpylanym materiałem przez sito wlewowe (13)