Pregătirea lucrului

Suprafaţa de pulverizat trebuie să fie curată, uscată şi degresată.

 • Înăspreşte suprafeţele netede, iar apoi îndepărtează praful de la şlefuire.

În timpul lucrului, toate suprafeţele neacoperite se pot contamina de la ceaţa de dispersie. De aceea, pregăteşte temeinic zonele învecinate ale suprafeţei de pulverizat:

 • Acoperă cu atenţie pardoseala, corpurile de mobilier, uşile, ferestrele, tocurile de ferestre şi uşi etc. Pentru acoperirea pardoselii, este recomandată utilizarea de postav decorativ, de exemplu.
 • Fixează materialul de acoperire. În cazul curenţilor de aer puternici, materialul de acoperire fixat insuficient se poate desprinde sau poate fi îndepărtat complet.
 • Lipeşte cu atenţie prizele şi comutatoarele. Prizele şi comutatoarele neacoperite pot provoca scurtcircuite şi creşte riscul de electrocutare.

 • La diluare, ai grijă ca soluţia de pulverizat şi diluantul să se potrivească. În cazul adăugării unui diluant greşit, se pot forma glomerule care produc înfundarea pistolului de pulverizat.
 • La diluarea materialului de pulverizat ai grijă ca, după diluare, punctul de aprindere al amestecului să se afle din nou sub 55 °C. Diluarea, de exemplu, a lacurilor pe bază de solvent, coboară punctul de aprindere.
 • Ţine cont de specificaţiile producătorului vopselei privind capacitatea de pulverizare, consultând, de exemplu, buletinul tehnic sau fişa de date. Ai grijă să nu pulverizezi vopsele care, conform specificaţiilor producătorului, nu sunt corespunzătoare.
 • Malaxează bine materialul de pulverizat.
  Utilizarea de material de pulverizat la temperatura camerei asigură un aspect optimizat al pulverizării.
 • Dacă este necesar, diluează materialul de pulverizat.
  Dacă la pulverizarea de probă, aspectul pulverizării nu este optim, efectuează o diluare în etape de câte 5 %, până la obţinerea unui aspect optim al pulverizării.

Material de pulverizat

Diluare recomandată

Substanţe de protecţie a lemnului, uleiuri, lazuri, agenţi de impregnare, apă

0 %

Vopsele de email care pot fi diluate cu solvenţi sau cu apă (recomandat), grunduri, grunduri anticorozive, lacuri pentru calorifere, lazuri groase

0–5 %

Vopsele de dispersie şi vopsele pe bază de latex (vopsele pentru pereţi)

cel puţin 5 %

Tabel cu diluanţi

Material de pulverizat
[ml]

Diluant [ml] pentru diluare

5 %

10 %

15 %

300

15

30

45

400

20

40

60

500

25

50

75

600

30

60

90

700

35

70

105

800

40

80

120

Observaţie: Înainte de a umple cu material de pulverizat, scoate furtunul de aer (20) (prin răsucirea cu un sfert de rotaţie a închizătorii tip baionetă (21) în sens antiorar; extrage închizătoarea tip baionetă (21) din racordul (9)).

 • Transferă, dacă este necesar, în cazul utilizării unor bidoane mari, materialul de pulverizat într-o găleată de umplere mai mică (14) (de exemplu, dintr-un bidon cu 10 l vopsea pentru perete, într-o găleată goală de 2,5 sau 5,0 l).
 • Ţine strâns cu o mână pistolul de pulverizat, iar cu cealaltă mână roteşte rezervorul (7) în direcţia simbolului de deschidere.

 • Demontează pistolul de pulverizat de pe rezervor (7).
 • Dacă foloseşti material de pulverizat dintr-un rezervor deschis anterior, aşază o sită de umplere (13), în prealabil bine curăţată, pe rezervor (7), pentru a separa eventualele cocoloaşe de vopsea formate în timpul umplerii.
 • Toarnă produs de pulverizat cel mult până la marcajul 1000 în rezervorul (7).
 • Montează pistolul de pulverizat pe rezervorul (7). Roteşte rezervorul (7) în direcţia simbolului de închidere până când inelul de închidere (6) se fixează sonor.

 • Efectuează o pulverizare de probă pe o suprafaţă de testare.

Dacă obţii un aspect optim de pulverizare, poţi începe pulverizarea.
sau
Dacă rezultatul pulverizării este nesatisfăcător sau dacă vopseaua nu iese: vezi Remedierea defecţiunilor